UPDATE met Berry Vincenta..! – Waar staan we nu in deze wereld?

UPDATE met Berry Vincenta..!

Geplaatst op wanttoknow op 19 april 2022

We doen de moeite om met Berry ’te gaan zitten’, omdat het naar onze mening zeer waardevol is, een beschrijving te ontvangen, over onze actuele situatie én ons leven op Aarde, vanuit andere bewustzijnslagen. Informatie over zaken, die wijzelf slechts vanuit ons Aards perspectief kunnen beoordelen. Daarom stellen wij regelmatig dus deze vragen over wat deze bron ziet/waar-neemt en wat Berry daarvan doorkrijgt, binnen een bepaald thema dat wij mogen aandragen. Op basis van dit thema stellen we een vragenlijst op.

Voor dit keer gaat het om de chaotische situatie op onze Aarde, de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de vaccinatie-programmering daaromtrent, maar ook de situatie in Oekraïne. Een cluster van gerelateerde onderwerpen, waarvan de inhoud vanuit het gesprek met Berry Vincenta voortkomt, van 8 april jl.  Het uitgewerkte transcript van deze sessie (met weer hartelijke dank daarvoor aan Gea!), kun je hieronder lezen.

De doorgekregen info is in onze ogen waardevol, omdat deze informatie kan dragen aan je (totaal)beeld van deze crises, die -zo blijkt keer op keer- óók levensgrote kansen in zich dragen. Bovendien wordt je, wanneer je je ‘helikopterblik’ gebruikt, niet volledig overdonderd door de huidige heftige situatie in de wereld.

Zodat wij mensen onderling, een nieuwe kans hebben om dátgene te duiden, wat werkelijk waarde-vol is..! Dat het besef kan doordringen, dat materiële zaken, zoals geld, niets meer zijn, dan stoffelijke, niet bezielde objecten. Dat wij met onze geest ons stoffelijk lichaam bezielen. Dat het gaat om liefdevolle intermenselijke interactie en een duurzaam leven. Vol geluk, dat niet gekocht hoeft te worden. Doe er je voordeel mee. Heb je niets met channelen/doorgevingen, lees dan tóch de info. Het is verstandig toch de brief te openen, die je niet op prijs stelt en waarvoor je de postbode kunt vervloeken, terwijl hij slechts de boodschapper is.!

UPDATE met Berry Vincenta..!

8 april 2022 © Berry Vincenta | deze versie WantToKnow.nl/be

Vraag: Vandaag wil ik met u spreken over actuele zaken in de wereld, waarbij het lijkt alsof een chaotische situatie de overhand krijgt en mensen steeds verder in een eigen zelf gedrongen worden  om te beleven wat daar te beleven is,  in de situatie.  In eerste instantie wil ik u vragen wat en hoe uw kijk is op dit moment naar de situatie op aarde en de dynamiek in relatie tot Oekraïne en de Covid die wereldwijd zijn impact heeft .

Dit veld wat u nu beschrijft is een heel groot veld, dat de hele wereld energetisch diep heeft geraakt. Zoals al eerder besproken is – vooral vanuit de Covid-lijn – is dit een energetische draagkracht geworden, die vanuit de wereld vorm heeft gekregen. Het is door mensen zelf ontwikkeld, vanuit schaduwbedoeling. Dit alles is inmiddels heel helder geworden. En juist daar deze groepen – die daarmee verbonden zijn – zijn nog steeds de energiedraden,  die datgene wat ook  op dit moment in de wereld plaatsvindt,  belichamen.

Deze duistere energieën  worden nog steeds  belichaamd vanuit een grote groep mensen, die via deze lage trillingen in verbondenheid zijn met een juist heel  kleine groep die dit alles heeft geregisseerd. Dit  veld wordt daardoor  in stand en levend gehouden. Het is een belichaming van dat diepdonkere energieveld waarvan u in de wereld zou spreken  als  ‘het kwaad’…een onderdeel van duaal leven..

Datgene wat in de schaduw over de wereld is, is een schaduw die uit eindelijk is ontstaan door de afwezigheid, ook van bewustzijn. De afwezigheid van het massabewustzijn in het collectief.  Daarin wordt er steeds gekeken naar datgene wat vanuit beeldvorming is ontstaan door deze groepen, waar ik net over sprak. Er is heel veel daardoor in het innerlijk bewustzijn van mensen, op een bepaalde wijze zo naar achter gedrongen, dat  men alles wat nu op dit moment wordt gepresenteerd, als waarheid aanneemt.

Maar de waarheid is niet de waarheid,  in dat wat werkelijke waarheid in zich draagt. De waarheid is ook een creatie vanuit deze schaduwbronnen, om daarin hun eigen plan te willen doorvoeren op deze aarde. Maar schaduw is uiteindelijk onderhevig aan het Licht en zal ook op een bepaald moment gaan verdwijnen.

Maar datgene wat in de afwezigheid van het bewustzijn van mensen heel duidelijk laat zien, dat daar de aandacht dient te liggen! Daar ligt tegelijkertijd ook de creatiekracht voor een andere werkelijkheidsbevinding. Datgene wat als waarheid wordt aangenomen, zijn reflecties die vanuit schaduwcreatie in deze oude matrix heel duidelijk de beeldvorming projecteren op het bewustzijn, op het onderbewustzijn van mensen.

Daar waar mensen – in eerste instantie – vooral herkennen de emotielagen en alles – wat op welke wijze dan ook – angst veroorzaakt, is dàt de eerste lijn die naar buiten stroomt,ook  in het collectief.

Deze collectieve energie is de enorme voedingsbron voor deze schaduwwerelden. Wanneer dat in stand blijft, zal dit een wat langer proces in zich kunnen gaan dragen. Dan zal ook binnen deze tijdslijn er nog wat tijd over heen moeten gaan. Maar het is van het grootste belang dat mensen achter dat wat als waarheid wordt gepresenteerd leren kijken. De moeite willen nemen om voorbij hun eigen oude zelf te willen stappen: hun eigen waarnemingsvermogen, de  oude patronen …

Maar te weten, dat wanneer verlangd wordt naar een andere samenleving,  ieder mens zijn bewustzijn daarin van het grootste belang is om zich ook te willen openen, te willen openen voor een waarheid die niet altijd wordt omarmd. Deze angst – die dat ook weer kan veroorzaken – zal toch van een andere orde zijn, want het  wordt een werkelijke collectieve transformatie en deze collectieve transformatie zal heel veel invloed gaan hebben op de bewegingen en op de belichaming van de schaduwwereld.

Wanneer dit plaats gaat vinden , dan zal die omslag ook daar zijn!

Maar datgene wat nu wordt gecreëerd, is een creatie die alleen maar de angst nog veel dieper doet verankeren in het collectief onderbewustzijn. Wanneer mensen begrijpen wat daar achter de coulissen werkelijk gaande is, dan zullen zij ook opnieuw leren hun eigen licht te zien en hun eigenlicht te dienen en niet hun eigen schaduw.

Daar waar het Licht wordt gediend, zal dit veld zich ook uit gaan strekken en zal daardoor deze schaduwwereld uiteindelijk ook werkelijk gedwongen worden te verdwijnen uit deze tijdslijn en zal die omkering plaats gaan vinden!

Maar in het kort gezegd: het heeft alles te maken met anders naar waarheden te kijken te weten wat er wordt gepresenteerd. Te weten wat er wordt geprojecteerd op het onderbewustzijn van mensen. Want vanuit de wereld is er zoveel regisserende energie zichtbaar – aangestuurd door deze groepen – dat heel veel groepen die daarnaar luisteren, dàt als uitingsvormen in de wereld neerzetten. Waarin mensen hun vertrouwen diep, diep wordt beschaamd, maar  mensen dit niet zien vanuit een versluierd bewustzijn.

Maar de waarheid is niet de waarheid,  in dat wat werkelijke waarheid in zich draagt. De waarheid is ook een creatie vanuit deze schaduwbronnen, om daarin hun eigen plan te willen doorvoeren op deze aarde. Maar schaduw is uiteindelijk onderhevig aan het Licht en zal ook op een bepaald moment gaan verdwijnen.

Maar datgene wat in de afwezigheid van het bewustzijn van mensen heel duidelijk laat zien, dat daar de aandacht dient te liggen! Daar ligt tegelijkertijd ook de creatiekracht voor een andere werkelijkheidsbevinding. Datgene wat als waarheid wordt aangenomen, zijn reflecties die vanuit schaduwcreatie in deze oude matrix heel duidelijk de beeldvorming projecteren op het bewustzijn, op het onderbewustzijn van mensen.

Lees hier verder……