“Licht-herinnering”

“Licht-herinnering”

12 juli 2022 / Door Berry Vincenta

Even” een Nieuw Licht op het heden en bewust-Zijn,een her-innering..”

In deze fase van de Evolutie binnen de Schepping waarin we als mens leven, groeien en sterven en weer terug keren om aan dat volgende, gekozen leven te groeien
Zijn er toch velen nog onbewust van hun eigen
Hercreatie-vermogen..door Licht, jouw Licht..

 Even her-inneren:

Deze Schepping in dit Zonnestelsel alsook vele andere

Zijn gecreëerd door de Hoogste bron, de Ene, God, Allah, de Oerbron of hoe men deze Onnoembare Energie kan uitdrukken..

 Wij, als levend mens “weten” vaak wel dat we hieruit,uit deze Bron van Creatie werden “geboren” maar durven we écht te weten
Dat wij dus afstammelingen zijn
Van deze Goddelijke Bronkracht
En wij dus dat Godsdeel ín ons dragen ?
Wij dus de levende uitdrukking daarvan zijn ..
Maar wéten… ?

Vaak is het innerlijk voelbaar bij velen als “véél te groot, die goddelijke jas voor mij, wie ben ík dan wel?”

 Nou, een uitgezondene  uit die Bron ..

En ..jij en ik hebben  de opdracht aanvaard hier te zijn
Hier en Nú..
In deze tijden van chaos , verdeeldheid en nonbewustzijn..vanuit een Goddelijk Plan!

Durf jij dit opnieuw écht te weten en te aanvaarden dat jij een van de medebouwers aan deze nieuwe Tijd en Aarde bent ?
Scheppend, een andere realiteit?

‘Jaja Berry Vincenta allemaal prachtig hoor, maar nu?’ hoorde ik je denken..

Nu is JEZÉLF te erkennen, NÚ op dit moment!!

Los te willen komen van het Wereldse drama, hoe lastig ook soms maar te willen begrijpen, dat niemand erbij gebaat is naar buiten te blijven wijzen en daardoor verdeeldheid in stand houden, ipv  op zoek te gaan de Eenheid ..en dat iets anders mogelijk wil worden..wil ontstaan en tevoorschijn komen..in en door  jouw Licht!!

En laat je dan zien dat ook jij dat oude Veld niet meer zult willen voeden met deze verlaagde trillingen via gedachten en emoties als creatiekrachten die alle pijn en chaos daardoor in stand houden..

Jezelf te gaan verhouden tot jouw her-creatievermogen

En ook de verantwoordelijkheid zult willen nemen door Hartekracht vanuit jouw Zielelicht

Zonder faalangst
Voor die eigen Wijsheid, die Grootsheid !!

Nú is het moment jouw Licht te schijnen op

Nieuw innerlijk willen voelen/ervaren/zien/De Wereld zoals in het huidige Hologram jou getoond wordt

En waarvan velen denken dat DIT dé waarheid is

Terwijl:

Wanneer JIJ jouw Licht nogmaals laat schijnen zonder vooroordeel
Jouw innerlijke frequentie stijgt
En je dieper zult kunnen schouwen in de wereld om je heen en jouw sluiers gaan  verdwijnen,  jij gaat echt begrijpen op een helder nivo van jóuw bewustZijn zonder verblinding van de massa (het meezuigeffect)

Door dat jouw eigen , Goddelijke vermogen van Scheppingskracht
Zeer actief zal worden zodat jij
Jouw Zelf ziet in deze tijd, opnieuw met de innerlijke ogen van Nú !

Jij weet opnieuw dat deze oude Wereld van Chaos
Alleen maar sneller kan veranderen
Door massale Hartintenties van een Nieuwe Samenleving gebaseerd op:
Gelijkwaardigheid, Liefde en verbinding en vooral: Waarheid vanuit Goddelijke Wetten”

Zet ook jouw Droom neer in jouw Hartintenties, jouw gedachten, want dit alles is Creatiekracht!
Energie volgt de gedachte in álles…en frequentie daalt of stijgt ..
In meditatie, Lichtverbonden met elkaar in de herkenning van elkaars Veld, horizontaal en vertikaal
In onvoorwaardelijke , hoogste Liefde voor álles
Ook het “duister

Een stralende Wereld die gloort
Niet een Wereld van Hoop die wacht op “van buitenaf”
Maar een Nieuwe Wereld van gezamenlijke Hercreatie van “van binnenuit”!

En zie:
Jouw Zelf zichtbaar, voelbaar, autonome Goddelijke Kracht zo duidelijk..
En jij?
WILT hier Zíjn , in volle aanwezigheid
NÚ..in deze tijdslijn 

 Weet dan opnieuw:
Jouw Lichtkracht ként geen grenzen 
Geen andere weg..alleen de weg van de Liefde ..

In Liefdevol Licht met jou verbonden!

Berry Vincenta

https://www.berryvincenta.com/