‘Legers van Licht’ – deel 2 / 2020 April . Door Berry Vincenta

‘Legers van Licht’ – deel 2
2020  April . Door Berry Vincenta
Ook het volgende wil ik jullie verduidelijken. Jullie als werkers van  Licht, als werkelijke  Legers van Licht die nu aanwezig wilden zijn in die enorme collectieve aanvaarding  en Transitie van deze tijd… en die hun werkzaamheden, zowel individueel als collectief plaats laten vinden! Jullie  zijn o zo belangrijk in de periode die NU plaats vindt. Voel je belangrijk in dit gezamenlijke werk..
De kracht vanuit jullie als Legers van Licht is zo groot en wanneer jullie ook weten hoe dankbaar Wij zijn aan deze kant van de sluier voor al die inzet die ieder vanuit zijn eigen Licht  plaats laat vinden.. jullie willen duidelijk aanwezig zijn, zodanig dat het Licht daardoor ook werkelijk in de nieuwe vormwereld  op deze Aarde zal kunnen zijn , en uiteindelijk zijn bestemming zal vinden in de volgende stap van Evolutie!
Jullie zijn belangrijk. Jullie werk is belangrijk en wij zijn o zo dankbaar voor dit zo belangrijke werk. 

De volgende stap in dit vanuit de Krachtige Legers van Licht zal dienen te zijn, dat het Lichtnetwerk zich steeds meer zal sluiten. Het zal steeds meer een enorm gebundeld Veld van Licht blijken te zijn en … bestand tegen alles wat het op welke wijze dan ook wil bedreigen. Bestand tegen alles wat dit Licht op welke wijze dan ook wil infiltreren.
 De kracht van dit veld zal uiteindelijk zo groot zijn, dat er geen tussenkomst meer mogelijk zal zijn. Omdat jullie vanuit jullie collectieve verbondenheid als Legers van Licht zijn gaan staan, vanuit een heel diep innerlijke herinnering in de gezamenlijke Zielafspraak: dat het  NU tijd is, dat de tijd is gekomen om dit gezamenlijk te doen. In bewustzijnsconnectie en Lichtdraden verbonden..
.En nogmaals: Deze energie zal steeds levend moeten worden gehouden, zodat het  zich als cirkels van Licht steeds meer zich  uit zal breiden. Zowel uit de diepste  Bron van de Aarde als op  en om de Aarde,  verbonden in  de hoogste Kosmische Lichtvelden.
Daaruit zal uiteindelijk steeds energie in connectie blijven stromen. Maar dat kan alleen maar omdat jullie zijn opgestaan als Legers van Licht en jullie werkzaamheden iedere dag zo trouw uitvoeren. Blijf dus staan, vanuit dat Veld. Laat het niet wegebben op een soort van heel oude trilling dat het al gedaan zou zijn… 
Nee deze tijd vraagt  steeds opnieuw alert aanwezig te blijven in het gezamenlijke Lichtwerk wat gedaan wordt door jullie allen.
Wij staan naast jullie allen.
Wij zegenen en brengen jullie Onze hoogste Liefde en diepste dankbaarheid.
Amen.