‘Legers van Licht’ Deel 1+ 2 / April 2020 / Via Berry Vincenta.

‘Legers van Licht’  Deel 1

April 2020. Via Berry  Vincenta.

Laten alle Lichtwerkers op dit moment zich het volgende ten diepste realiseren:
Er is een diepe Lichtconnectie gelegd in de wereld, mondiaal van binnenuit om de Aarde heen en verbonden met Kosmische energievelden die het totale Lichtveld op een hogere frequentie zullen gaan brengen, ook in de mensen zelf.
Wees jullie bewust van het volgende: het Licht is sterk, het Licht is krachtig. Maar het Licht wordt op dit moment, op verschillende punten op jullie aarde vanuit de dwingende schaduwpunten aangevallen. Het is dus zaak om heel goed te blijven voelen  hoe de connecties aanwezig zijn in jezelf- iedere dag – waarin jullie ook heel duidelijk  door Ons wordt gevraagd,  dit zelf steeds opnieuw weer  tot stand  te brengen…
Waarin We ook heel duidelijk  aan jullie Lichtwerkers van het Leger van Licht willen vragen: kijk naar je eigen Lichtverbindingsdraad,jouw basisenergie en houdt deze heel levend!!! Houdt deze Lichtenergie levend in je Hart, in je basis, in je eigen kruinenergie en in de verbinding die je legt met jouw hoogste bewustzijn. En met Ons.
Deze energie is belangrijk omdat de kracht van de bundeling van dit Lichtnetwerk  uiteindelijk een enorm Krachtveld zal blijken te zijn ten opzichte van de Transformatie, van alles ,wat zich nu vanuit die schaduwpunten zo diep opdringt…

Besef, er  IS werkelijk een oorlog aan de gang! Het net wil zich sluiten..
Als jullie dit heel diep in jezelf beseffen wanneer je dit hoort, vol van bewustzijn  zullen jullie ervaren :ja,ook daarin is heel zichtbaar: een enorm tegendeel voor dit Licht zoals schaduwen , angst, negatief geaktiveerde velden,lage trillingen ….  en dat de Kracht van dit Licht dus nog veel meer aangemoedigd dient te  worden!!   Zodra iedere Lichtwerker zich  heel diep innerlijk heeft overtuigd, bij het begin van de dag, dat de verbinding levend is…. En deze verbinding steeds meer dient te worden bekrachtigd vanuit die heldere Hartintentie, vanuit de allerhoogste Liefde ingebed in een diepe innerlijke rust, door het weten dat het Licht uiteindelijk zijn werkelijke bestemming vindt in deze nieuwe Transformatie.
Weest dus allen hier duidelijk bewust van, zeer geliefde Lichtwerkers!  Zonder jullie Levende Lichtwerk zouden wij het moeilijker hebben, daar jullie de vormgevers zijn en handen en voeten geven aan dit werk op jullie Aarde.
In diepe dankbaarheid groeten Wij ..
‘Legers van Licht’  Deel 2
Ook het volgende wil ik jullie verduidelijken. Jullie als werkers van Licht, als werkelijke  Legers van Licht die nu aanwezig wilden zijn in die enorme collectieve aanvaarding  en Transitie van deze tijd… en die hun werkzaamheden, zowel individueel als collectief plaats laten vinden! Jullie zijn o zo belangrijk in de periode die NU plaats vindt. Voel je belangrijk in dit gezamenlijke werk..
De kracht vanuit jullie als Legers van Licht is zo groot en wanneer jullie ook weten hoe dankbaar Wij zijn aan deze kant van de sluier voor al die inzet die ieder vanuit zijn eigen Licht  plaats laat vinden.. jullie willen duidelijk aanwezig zijn, zodanig dat het Licht daardoor ook werkelijk in de nieuwe vormwereld  op deze Aarde zal kunnen zijn , en uiteindelijk zijn bestemming zal vinden in de volgende stap van Evolutie!
Jullie zijn belangrijk. Jullie werk is belangrijk en wij zijn o zo dankbaar voor dit zo belangrijke werk. 
De volgende stap in dit vanuit de Krachtige Legers van Licht zal dienen te zijn, dat het Lichtnetwerk zich steeds meer zal sluiten. Het zal steeds meer een enorm gebundeld Veld van Licht blijken te zijn en … bestand tegen alles wat het op welke wijze dan ook wil bedreigen. Bestand tegen alles wat dit Licht op welke wijze dan ook wil infiltreren.
De kracht van dit veld zal uiteindelijk zo groot zijn, dat er geen tussenkomst meer mogelijk zal zijn. Omdat jullie vanuit jullie collectieve verbondenheid als Legers van Licht zijn gaan staan, vanuit een heel diep innerlijke herinnering in de gezamenlijke Zielafspraak: dat het  NU tijd is, dat de tijd is gekomen om dit gezamenlijk te doen. In bewustzijnsconnectie en Lichtdraden verbonden…
En nogmaals: Deze energie zal steeds levend moeten worden gehouden, zodat het  zich als cirkels van Licht steeds meer zich  uit zal breiden. Zowel uit de diepste  Bron van de Aarde als op  en om de Aarde,  verbonden in  de hoogste Kosmische Lichtvelden.
Daaruit zal uiteindelijk steeds energie in connectie blijven stromen. Maar dat kan alleen maar omdat jullie zijn opgestaan als Legers van Licht en jullie werkzaamheden iedere dag zo trouw uitvoeren. Blijf dus staan, vanuit dat Veld. Laat het niet wegebben op een soort van heel oude trilling dat het al gedaan zou zijn… 
Nee deze tijd vraagt  steeds opnieuw alert aanwezig te blijven in het gezamenlijke Lichtwerk wat gedaan wordt door jullie allen.
Wij staan naast jullie allen.
Wij zegenen en brengen jullie Onze hoogste Liefde en diepste dankbaarheid.
Amen.
Meditatie /Visualisatie voor de “LEGERS VAN LICHT”
In Liefde herdenk ik mijzelf,
In de oude Tijd, de oude Wereld
Herdenk ik dankbaar mijn kostbare levens
Met zoveel gouden leermomenten
Met zoveel Zielepijnen
Gebutst ,geschaafd maar..
Verenigd NU
Met mijn Zelf, mijn Licht, mijn Liefde
En met jou en jou en jou en jou….
Sta ik
Op de overgangsbrug
Naar de nieuwe Wereld
We zijn al over de helft, 
Kijk maar…voel maar en omarm
Het ChristusHart is geopend voor ons
Liefdevolle armen strekken zich naar ons uit
Wachtend
Op…………..ZIJN LEGERS VAN LICHT
Werkzaam en verenigd
In Zijn Naam verbonden
Amen