Kritiek punt van kanteling bewustzijn Ontvangen door Berry Vincenta Geplaatst 5 mei 2016

Kritiek punt van kanteling bewustzijn
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 5 mei 2016
U had het over het kritieke punt van kanteling in het bewustzijn. Kunt u mij zeggen waar die kanteling in bewustzijn toe leidt?
Ik heb u uitgelegd dat de mens die onderweg is naar het kritieke punt van kanteling in het bewustzijn, een mens is die de weg van bewustwording is gegaan. De weg van bewustzijn is een weg die via deze bewustwordingsroute altijd gegaan dient te worden.
Dan komt er een moment waarop een soort van innerlijke begrenzing wordt gevoeld, alsof het bewustzijn in een soort vernauwing terecht dreigt te komen. Het is in deze vernauwing, dat een mens die onderweg is het gevoel kan hebben dat deze vernauwing tot stilstand voert, dat deze vernauwing niets meer oplevert.

En dat is het moment, het breekpunt voor het bewustzijn om zich uiteindelijk helemaal om te kunnen keren naar een groter veld. Waarin de mens die deze stap maakt zich steeds dieper bewust zal zijn van het deel hebben en het deel uitmaken van dat ene grote veld van bewustzijn waarin een ieder zijn IK-BEN-DAT principe heeft. Wanneer een mens dat punt bereikt, wanneer jullie dat punt bereiken, zal ook het gevoel vanuit het geweten, het gewetene in het hart, daar heel helder over zijn.

Innerlijk zal geweten worden wanneer in bewustzijn een soort van enorme opening wordt gemaakt, waarin er ruimte komt om steeds breder begrip te creëren voor dat wat er is.
En dit begrip vanuit bewustzijn, dus niet vanuit het stoffelijk willen vastgrijpen, vanuit het denken, maar wel vanuit het overwegen, wel vanuit het werkelijk overdenken en doorvoelen, zal maken dat het begrip vanuit het hart, verbonden aan de stof, een veel duidelijker lijn zal gaan vormen.
Het doorklievende hierin is van belang. Er kunnen dan geen twee meesters meer gediend worden. U zult wanneer deze kanteling heeft plaatsgevonden ook werkelijk gaan ervaren dat de helderheid die dan ontstaat ook soms heel beangstigend zal zijn. Het omfloerste van het kijken zal volkomen weg gaan vallen. Er zal niet alleen doorkliefd worden vanuit het hart, maar ook vanuit het doorzien en daardoor, kijkend naar jullie wereld, zal het voor jullie allen ook steeds sneller duidelijker worden wat er plaats vindt in het leven van alledag en hoe jullie je daartoe gaan verhouden.
Het afstand nemen daarin is van groot belang. Niet meer in verleiding te zijn steeds vanuit emotionele draden toch weer te reageren op dat wat niet meer past in hetgeen wat er innerlijk al wordt geweten en wat al gezien is door jullie zelf.
Daarin ligt dan ook heel duidelijk de aanwijzing, om vanuit dat punt steeds dieper verankerd in de eigen kernkracht te blijven staan. Zodat datgene wat dan als heel overweldigend kan worden ervaren, door dat wat is geweten, gevoeld en doorzien, dat juist die verankering daarin, de bodem en de basis zal zijn waarin het ook werkelijk een plaats zal vinden.
Mijn zegen.