Is angst voor een andere religie, een ander geloof terecht? / Ontvangen door Berry Vincenta /Geplaatst 7 mei 2016

Is angst voor een andere religie, een ander geloof terecht?
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 7 mei 2016
Vraag: Hoe kunnen wij in deze westerse wereld omgaan met de onrust die er plaats vindt tav mensen die een ander geloof hebben?? Er is een grote druk momenteel gaande in de wereld. Waar komt de haat vandaan en hoe kunnen wij hierop reageren?”
“Geloof en geloof zijn in de eeuwen van het bestaan van de mensheid altijd hele belangrijke oorlogsdelen geweest op deze wereld. Dit alles is altijd voort gekomen uit een oude mensheids-karmische belasting. Er is een collectieve karmische belasting gecreëerd doordat mensen elkaar al eeuwenlang naar het leven staan ten opzichte van dat wat geloofd wordt. Het heeft alles te maken met een diep basale angst, met een machtsstructuur en met een onmachtsstructuur.

Er is u al eerder uitgelegd dat u allen in een wereld leeft van dualiteit. En binnen deze dualiteit treedt altijd in het midden wrijving op. En wrijving is nodig om iets zichtbaar te maken, want wanneer het water glad zou blijven zonder enige rimpeling dan zou daar geen beweging zijn. 

Het proces wat momenteel speelt in uw wereld, waarin deze wereld als een vulkaan op uitbarsten staat, is een proces wat een optelsom is van eeuwen. Het is aan u, die zich steeds meer spiritueel aan het ontwikkelen is, om te werken met respect, niet te oordelen.
Zo is het ook met een volk die als het ware tegenover u zal staan. Dat vraagt van u allen om heel sterk uw energie te gaan bundelen. Daarmee bedoel ik dan het volgende; het zelfrespect naar uzelf toe is van levensbelang, want wanneer de mens geen zelfrespect heeft kan hij dit ook  niet voelen voor anderen en daarin ontstaat dan een breuk. Dat ziet u nu ook op uw wereld plaatsvinden.
De groep mensen waar u mij over vraagt is dus een groep die zich laat aanvuren en aansporen door macht van een overheid of iets wat groter is dan zijzelf. Onmacht en angst vanuit uw menszijn  t.o. hun menszijn en dat ze daarin zouden gaan verliezen hun (schijnbare) veilige baken.
Het is hun onveiligheid tegenover uw onveiligheid.
Het is hun angst tegenover uw angst.
Het is hun imprenting t.o. de uwe.
Wanneer uw angst door uzelf getransformeerd gaat worden doordat u steeds meer zelfkennis op gaat doen,door spiritualiteit, zult u veel meer zelfrespect gaan ontwikkelen. En een mens met zelfrespect respecteert de ander. Een mens die zichzelf ziet zal zijn eigen bagage heel duidelijk kennen, zal ook begrijpen dat de ander ook zijn bagage draagt. Zo ook al die volkeren die ten strijde trekken om de mensheid in het westen vanuit angst onder de voet zal gaan lopen.
Maar geen mens kan onder de voet worden gelopen als hij in zijn eigen kracht gaat staan, zichzelf niet verdedigt ten opzichte van zijn eigen bange ik, maar blijft staan voor zijn eigen normen en waarden in zelfrespect. Waarbij hij de ander de ruimte laat, te mogen geloven waar hij of zij achter staat. En wanneer u die groep dàt kan spiegelen, leert u hun een hele grote les. Dan kunnen ze uiteindelijk in een andere energiestroom terecht komen. Alleen…. dit is nog lang niet aan de orde.
U vraagt aan mij over de angst en de enorme overmacht van deze groep in de westerse wereld. Ik zeg u het is niet alleen in deze westerse wereld, het is veel uitgebreider uitgestroomd. Het is als een olievlek over deze aarde gestroomd, waarin een groep die zo’n zwakke basisveiligheid kent, elkaar als het ware aanvuren op basis van geloof. Het geloof wat hun houvast geeft in die basisveiligheid,waardoor alle mensen die zich daartoe verbonden hebben, nu strijden voor hun basisveiligheid onder de naam van hun geloof. Wanneer u dit ten diepste begrijpt, begrijpt u ook dat in het westen eeuwenlang deze strijd heeft gewoed. In deze strijd zijn veel slachtoffers gevallen, ook stoffelijk. Ook nu zal dat weer het geval zijn.
Bereid u voor, niet uit angst, maar weet dan dat er altijd wanneer er weer een enorme evolutiegolf in uw schepping gaat plaatsvinden er altijd mensen zijn die zich zullen offeren.
Van u wordt gevraagd iedere dag opnieuw uzelf goed te verbinden met uzelf.
Te zien waar u staat, te zien hoe u in het leven staat, te horen wat u zegt en vooral ook te voelen wat u denkt. Want uw denken is een scheppende kracht, die kan meer creëren dan al datgene wat angst en haat in deze wereld heeft gecreëerd. De mensheid heeft daar zelf deel van gehad, ook doordat gedachten vanuit oordeel, gedachten van verzet, daarin, als metalen wolken om deze aarde hebben gelegd. En velen putten uit deze energiebron. Wees dus wijs en kijk naar dat wat u zelf in het leven zet. Wat u als het ware in stand houdt, maar wat u misschien zou willen doorbreken… Doorbreek het dan!
U doorbreekt het uiteindelijk niet voor uzelf, u doorbreekt het voor de mensheid op uw eigen plaats waar u leeft. Laat u niet misleiden, niet misleiden door beïnvloeding, door beoordeling. Laat u niet beïnvloeden door angst, want angst is datgene wat deze wereld ondermijnt als een hele grote mol die voor heel veel mensen die zich nog niet bewust zijn, werkelijk de basis onder hun leven vandaan haalt.
Sta dus op uw eigen voeten in uw eigen kracht en geloof niet alleen, maar weet, weet uw eigen waarheid. En weet waar u zich aan verbindt, waar u zichzelf aan wilt verbinden en laat dan de ander de vrijheid, geef de ander respect en open ook uw hart voor de ander. Zodat er mededogen kan zijn, zodat de liefde kan stromen. Niet om toe te dekken maar om zichtbaar te maken. Zichtbaar dat wat er zo leeft in deze wereld. Vergeet u nooit dat de liefde het lijmmiddel is in deze schepping. Alles wat gecreëerd is, is gecreëerd op basis van de onvoorwaardelijke liefde vanuit het Christusbewustzijn. U allen maakt daar deel van uit.
Maakt u dan ook alleen zodanig deel daarvan uit dat u op die manier werkzaam zult zijn op deze wereld. Eerst naar uzelf toe, dan zult u deze wereld helpen en zult u op die manier een andere verbinding leggen. Waardoor er in de aarde en vooral ook in het morfogenetische veld van deze aarde en ook van ieder land iets kan wijzigen.
Dan zal er een verandering komen, maar deze verandering zal nog op zich laten wachten. Eerst zal het gaan om de mensen die werkelijk zien wie ze zijn en zichzelf oprichten. Mensen die in angst zijn, uit te nodigen tot communicatie en daardoor helderheid te creëren in een wereld vol chaos.
Mijn zegen.”