Hoe kunnen we een brug slaan tussen de alternatieve en reguliere geneeskunde? / Ontvangen door Berry Vincenta / Geplaatst 12 april 2016

Hoe kunnen we een brug slaan tussen de alternatieve en reguliere geneeskunde?
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 12 april 2016
Dit is een onderwerp waar ik heel lang met u over zou kunnen spreken, maar wat ik nu even in vogelvlucht voor u neer ga zetten.
Datgene wat er in de reguliere geneeskunde op dit moment plaats vindt, is een oud denkpatroon. Is vanuit de dualiteit. Is vanuit de vasthoudendheid, die niet op dit moment de openheid bezit in het collectieve bewustzijn van de groep die dit aangaat om toe te laten.
Al die verschillen vanuit natuurlijkheid, vanuit natuurlijke alternatieve geneeskunde -wijzen, omdat het een ondermijnende functie zou hebben voor hun eigen  plaats in hun leven. Voor hun eigen plaats (van deze groep) in dat wat zij doen. 

Niet voor een iedere arts, niet voor een ieder die de reguliere geneeskunde beoefent, is dit zo. Er zijn er verschillende, die juist vanuit deze tweedeling werken. Die het allebei aan elkaar hebben geknoopt. Maar tegelijkertijd zijn daar nog grote groepen, die het afwijzen op basis van allerlei onderstromen. Vanuit allerlei andere belangen. Het is belangrijk om te weten dat juist deze reguliere geneeskunde uiteindelijk in de eerste instantie is ontstaan op basis van Natuur. En doordat het tot chemie is verworden, was daar in deze wereld uiteindelijk ook plek voor heel veel machtsbolwerken.


Ik zal daar niet verder voor u op ingaan, maar waar het wel om gaat is dat degene die in alternatieve geneeskunde werkzaam is of dat zelf ook toepast steeds meer daarmee naar buiten komt. Dat daar woorden aan gegeven worden. Want wanneer een mens die veel homeopathie of alternatieven gebruikt voor zijn gezondheid en daar  veel beter van wordt, stil blijft, zal het niet levensvatbaar gaan worden.
Wanneer het levensvatbaar wordt gemaakt doordat er veel over wordt gesproken, veel over wordt geschreven, ook veel wordt geageerd tegen dat wat geen keuzes meer zouden kunnen zijn in een mensenleven, dan krijgt het ook werkelijk levenskracht terug. Geef de mens levenskracht terug vanuit die eigen keuzes te maken tov de eigen gezondheid.
Daarnaast is het ook belangrijk om werkelijk te durven spreken tegen artsen, die binnen de reguliere sector werken om uit te spreken dat wat u allen, die daar wel mee te maken heeft op alternatief gebied, uit te spreken wat het voor u betekent.
En wanneer u dit ook op die manier voor iemand neer zet, in op de andere lijn van geneeskunde zal ik het noemen, dan heeft u daar een punt gemaakt vanuit uw eigen bewustzijn. Vanuit uw eigen autonomiteit.
Vanuit uw eigen wezenskracht. Wat de ander daarmee doet is niet zo heel relevant op dat moment. Meer gaat het erom dat u werkelijk staat voor dat wat uw keuze. En wanneer u voelt dat in uw stoffelijk lichaam reguliere geneeskunde geen plek kan vinden vanuit allerlei medicatie die chemisch is en niet goed functioneert in u, heeft u daarin toch een keuze te maken.
Maar deze keuze wordt werkelijk levensvatbaar als het handen en voeten mag krijgen, die door u gecreëerd zijn.
Dus spreek u uit, U allen, en laat u daarin ook niet meer stil maken. Het is belangrijk om dit weer een stem te geven. Dan kan het uiteindelijk ook in het bewustzijn binnen gloren van grotere groepen, die zich bezig houden met de reguliere geneeskunde, die heel veel goede dingen heeft voortgebracht.
Die heel veel goeds ook in zich draagt. Maar die los zal moeten komen van allerlei statische vormen, die niets meer toedragen. Die niets meer toelieten en laten, omdat dit bedreigend zou zijn.  Wanneer dit doorbroken wordt en de reguliere geneeskunde samen wil gaan bestaan naast de alternatieven, dan zal er een werkelijke geneeskunde worden bedreven waar het voor bedoeld is.
Mijn zegen.