Het vervolg op ‘Aarde spreekt’ / ‘Aarde en Lichttaal’ deel 2

Het vervolg op ‘Aarde spreekt’
‘Aarde en Lichttaal
deel 2

Maart / mei 2021. / Door Berry Vincenta

Lees hier deel 1

Wanneer wij verder gaan kijken ten opzicht van Lichtconnectie en ook Lichtcommunicatie – waar ik gisteren over sprak – heeft het vooral ook op een verdiept niveau met het volgende te maken. Het heeft te maken met al die Lichtlijnen, die vanuit hun innerlijke frequenties verschillende verbindingen maken in deze Kosmos, met velden van Licht waarin zich andere informatie bevindt, maar ook een andere geschiedenis ligt.

De wisselwerking vanuit deze Lichtbedrading tot de Aarde en tot de mens daarin, maakt dat die uitwisseling van energieën de informatie in de Lichtlijn die de mens vanuit zijn eigen kristallijnen bewustzijn maakt, steeds meer voelt opengaan.

De Lichtlijn die op verschillende punten is aangesloten met andere Velden, met andere realiteiten, met andere werelden, waarop ieder mens ook aangesloten is. Daarin ligt dus een enorme wisselwerking. Deze wisselwerking zal niet begrepen worden door de mens, als deze niet openstaat voor de realisatie van de Openbaring van dit grote innerlijke Licht in wie hij of zij IS !

Daarin ligt een heel belangrijke boodschap voor dit moment. Wanneer dit Licht in de mens zichzelf wil openbaren in een ander Veld, dan dat wat gekend wordt vanuit het mentale lichaam, dan scheurt er iets open in dat bewustzijn. Dan wordt die mens – die aangeraakt wordt in dit bewustzijn – als het ware open gebroken en zal daardoor zichzelf leren zien in dat wat werkelijkheid betekent.

De wisselwerking op al die knopen, in die Lichtdraden waaruit informatie gedestilleerd kan worden door het bewustzijn wat dan is geopenbaard aan die mens, zal een steeds dieper bestemming gaan krijgen. Deze wisselwerking waarin de mens dan als tussenfase, een tussenstation is tussen andere Werelden:  Lichtwerelden met hun eigen trilling, hun eigen lichtcodes en hun eigen informatie. Die dan via het Lichtwerk van Aarde, daar zich transporteren naar de Lichtvelden in de mens. Vooral ook in de mens die vanuit het open bewustzijn beseft, wat er in die wisselwerking – via hemzelf als katalysator – met het diepste punt in  Aarde – vanuit de kristallijnen krachten daarin zich steeds beweegt.

Deze beweging zal zich dan via innerlijke Lichttaal aan de mens voor kunnen gaan doen. Lichttaal die een heel andere trilling en frequentie draagt. Maar wat een enorm vermogen heeft  om dat alles ,wat door mensheid in de zwaarte wordt geleefd naar een hoger veld te brengen.Daar de openbaring van dit Licht nu eenmaal uit en door een Kosmische Wetmatige hoedanigheid is ontstaan. Vanuit die trilling zal dit Veld zich dan gaan verheffen. De mens zal zich energetisch kunnen gaan verheffen … en door deze verheffing van bewustzijn en aandacht  opnieuw kennis nemen van de uitstrekking in zichzelf : IK Ben Dat..in de herinnering  in wie hij werkelijk IS! En vanuit dat Veld in de Lichtdraad die dan aarden vanuit zijn eigen kanaliserende functie tussen Aarde, Kosmische Wereldenergieën en Aarde energieën . Door de Kristallijnen krachtvelden (denk hierbij aan o.a.Kristallen en gestolde geschiedenis!) ) te helpen herstellen en energetisch aan te vullen door de geschiedenis en ontwikkeling van NU in de diepste bodem van ook de Aarde. In die wisselwerking tot de ongeziene werelden – waarin al die verschillende aansluitingspunten liggen zal dit een nieuw Lichtveld weven in de Kosmos. En dit nieuwe Lichtveld zal ook zijn plaats vinden in het grid der Aarde..en de trilling rond de Aarde transformeren. Deze hoogfrequente zeer felle Lichtstralen zullen in zeer hoog tempo door de Kosmos  bewegen en hun doelen vinden, er wordt gewacht ….op deze nieuwe Lichtcode van Bewustwording in het Mensenrijk. Daar kan ieder mens dan volkomen aan deelnemen  in  ZELF -betrokkenheid en aanwezigheid vanuit helder  Bewust-Zijn. Jullie allen zijn zoveel groter…Maak gebruik van jullie krachtige potentieel van Licht, gecreëerd uit Scheppende Liefde en werk samen met elkaar en met Ons!! Spreek vanuit die Lichtcode met elkaar door in stilte in Hartverbinding te communiceren en creëer als Scheppers..en ja, WIJ  spreken ook U aan

Want weet…

Als dit alles werkelijk zijn bestemming vindt als onderdeel van deze grote Transitie,deze omwenteling van wat WAS…..Dan  zal dit Licht een enorm verheffende uitstraling via de Lichtwerkers op zijn weg gaan vinden.Zij die weten zullen de ander  “raken” met dit Lichtprincipe uit een andere frequentie ontstaan en de herinnering in de ander wekken, niet altijd direkt zichtbaar maar energie vindt bestemming . Er zal dan ook een enorm Krachtveld kunnen gaan ontstaan die de hele wereld zal verlichten.  Letterlijk op zal doen gloeien , het Licht van Aarde, maar ook het Licht van de mensheid vanuit zijn ontstaansveld (Licht)en het Licht van alles wat leeft .(“uit Licht bent u gekomen en tot Licht zult U wederkeren”)

En zal schaduwwerk laten verdwijnen door overgave aan ditzelfde Licht..

Volg dit Licht… weet… weet van dat wat IS, Was en altijd zal ZIJN

Het Licht vanuit Schepping, dat wat ieder mens IS.

https://www.berryvincenta.com/