Het eigen levenspad / Ontvangen door Berry Vincenta /Geplaatst 30 mei 2016

Het eigen levenspad
Ontvangen door Berry Vincenta
Geplaatst 30 mei 2016
De bezieling van ieders leven. Het eigen levenspad. 

De grootste levensvraag in uw aller leven.
Op welk punt staat ieder van u in het leven zelf. Op welk punt staat u allen in deze evolutie. Op welk punt staat u als eenling, toch verbonden, in de groep.

U allen moet zich heel goed realiseren dat ieder mens zijn eigen weg loopt. Dat ieder mens zijn eigen stappen in dit leven aan het bezielen is.
Maar dat  de bezieling van iedere stap in het leven een individueel gebeuren is waardoor deze stappen werkelijk zijn eigen kleur kent. Het is deze kleur die maakt dat uw kleur en de kleur van de mensen om uw heen de regenboog vormen. En de regenboog vormt als het ware, als brug tussen de aarde en de hemel. En daarin bent u steeds in verbinding, niet alleen horizontaal met de omgeving, maar bent u ook verticaal in verbinding met de andere kant van de sluier.

Het is weliswaar van belang dit te weten, maar het is van nog een groter belang dat er heel veel afhankelijkheid is gaan ontstaan tussen de mens op deze wereld en de mens van de andere kant van de sluier. De mens die zijn voetstappen neemt in volle overtuiging van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het leven zelf, weet  wat hulp geeft vanuit de andere kant.

Maar de mens die nog niet de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen voetstappen, zal steeds naar boven blijven kijken en smeken om het leven  in te kleuren. In te kleuren dat wat door die mens zelf ingekleurd moet worden, omdat dat de keuze is geweest.
U allen heeft gekozen voor dit leven. U allen heeft gekozen voor het leven, hoe moeilijk soms ook te begrijpen. De situaties in uw leven zijn situaties die u nodig heeft om aan te groeien. En deze groei is wat op dit moment plaatsvindt. Soms zijn er processen in het leven die door u helemaal doorleefd zijn.
Dan komt de mens op een punt waarop er een nieuwe groei-impuls nodig is. En deze groei-impuls is iets wat u op dit moment komt zoeken. Het zoeken van deze groei-impuls is belangrijk om te zien. Deze groei-impuls heeft enerzijds alles te maken met het los kunnen laten van het verleden, de gehechtheden aan het verleden, alle afhankelijkheidsdraden aan de oude denkbeelden over uzelf. Maar heeft ook vooral te maken met het willen aannemen van dit nieuwe pad, van deze nieuwe weg, van deze nieuwe kleur in uw leven. En bent u dan in staat om uzelf als het ware zo te gaan zien vanuit ogen van het hart, vanuit deze nieuwe stroom, dat u bereid bent om op te geven dat wat niet meer in uw leven hoort, zonder schuldgevoel, zonder plichtsgevoel, zonder oververantwoordelijkheidsgevoel.
Het is belangrijk om het onderscheid te maken in uw leven van nu tussen dat wat liefde en Liefde heet. Liefde vanuit het kleine menszijn is de liefde die altijd nog iets vraagt voor het zelf. Wanneer u dit ziet, kunt u zien vanuit uw wijsheid dat dit een weg is geweest die noodzakelijk is. Het heeft u doen groeien. Er is altijd een moment waarop de mens gaat zien dat dit soort liefde een weg is geweest. Maar dat het niet de liefde is waarover altijd gesproken wordt. 

 U bent nu bezig uw hart te openen. En wanneer het hart geopend wordt, opent zich daar de onvoorwaardelijke Liefde in uw eigen Zelf.  Het is een liefde die zoals gezegd onvoorwaardelijk is. Maar eerst zal deze onvoorwaardelijke Liefde nu in dit nieuwe proces en in deze nieuwe weg uzelf moeten gelden. Deze onvoorwaardelijke Liefde uzelf zo diep lief te hebben in al uw onvermogen, in al uw onmacht, in al datgene wat nog niet perfect is. Dan zult u zichzelf ten diepste helen. Helen, al die wonden die zijn geslagen in uw diepste Zelf door het leven zelf. Maar juist vanuit deze kracht, deze grote positieve liefdesenergie zult u in staat zijn uzelf te helen.
Zult u in staat zijn zodanig te helen dat u vanuit een vernieuwd zelfbeeld en vanuit een vernieuwd ik-zijn op uw voeten gaat staan. Gaan staan, vanuit wie u bent, omarmend de wereld, toelatend de wereld in uw eigen hart, zonder enige vorm van angst, zonder enige vorm van wantrouwen. Met een volkomen vertrouwen vanuit een innerlijk Weten dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen handeling. En wanneer de mens in uw omgeving, buiten deze setting, in uw gevoel niet uw vertrouwen waard is, laat dat dan bij die mens. 
Het is die mens zijn verantwoordelijkheid, maar leef uw eigen spiritualiteit. Zet uzelf neer als dat stukje levende spiritualiteit waarin u als het ware het voorbeeld bent voor die plaats waar u bent, voor die plaats waar u leeft. Dat zendt u dan uit, dat bent u, en daarmee raakt u aan. Dan voegt u  iets toe aan dit grote collectieve wereldbewustzijn. Dan voegt u toe dat deel van uw bewustzijn waar de wereld een nieuw stukje voeding aan zal hebben. Dan zult u voelen dat u nooit meer in de onmacht hoeft te staan vanuit een kleinbeeld. 
Dan zult u uw eigen grootse Zelf kunnen gaan ervaren en zult u weten wie u bent, wat u bent en wie u vanuit uw diepste Zijn vertegenwoordigt.
Mijn Zegen.