Heeft verhoging van Frequentie/Bewustzijn, gevolgen voor het lichaam? / Ontvangen door Berry Vincenta Geplaatst 24 april 2016

Heeft verhoging van Frequentie/Bewustzijn, gevolgen voor het lichaam?
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 24 april 2016
               
Dan heb ik daarop volgend een andere vraag: als u het heeft over verhoging van bewustzijn, verandering in frequentie, dan weet ik dat de gevolgen daarvan lichamelijk vaak heel lastig kunnen zijn en dat het lichaam, het stoffelijk lichaam op alle mogelijke manieren lijkt tegen te werken aan juist die verhoging van het bewustzijn. Is er een manier om anders in het leven te staan qua voeding, beweging, denken of wat dan ook, waardoor je het voor het stoffelijk lichaam makkelijker kunt maken.
Antwoord:
Het heeft alles te maken met de bereidheid van uzelf dit onder ogen te komen, dat dit iets is, dat op dit moment wereldwijd in mensenlevens speelt. En natuurlijk heeft het hele grote beïnvloeding van het fysieke lichaam tot gevolg.

De invloed en de reikwijdte daarvan zullen zeer groot zijn. Maar de invloed van het lichaam van dit moment is heel voelbaar in de vorm dat heel veel mensen andere klachten zullen ontwikkelen, dat veel mensen innerlijk ook voelen dat zij veel sneller vermoeid zijn, dat mensen veel meer rust nodig hebben. Dat er veel meer is wat er uiteindelijk op dit moment ook zo zichtbaar is, bijvoorbeeld door hele zware ziektebeelden waarin mensen op een versnelde manier iets aan het uitwerken zijn vanuit hun innerlijk en eigen karma.

Daarin kunt u ook zien dat er lichamelijk ook heel veel beïnvloeding is, waardoor de mens als het ware wordt aangespoord om heel duidelijk te kijken naar waar hij op dit moment staat.   

En wanneer er zo’n vernieuwing gaande is, begrijpt u, hoop ik dat u dit allemaal heel goed begrijpt, dat het lichaam er vanuit zijn trage snelheid, vanuit zijn trage snelheid, zijn trage frequentie, heel hard voor zal moeten werken om deze nieuwe frequentie op te kunnen vangen.
Het lichaam heeft altijd in zijn traagheid de meeste tijd nodig. U heeft dus als mens ook de tijd nodig om uw lichaam daaraan te laten wennen aan de signalen van hoofdpijnen, verstijvingen in het lichaam. Een soort van innerlijk voelen dat er geen flexibiliteit meer is in het lichaam, maar ook vooral verkramping, hartpijn, benauwdheid etcetera. Dat dit allemaal uitvloeisels kunnen zijn van wat er nu zo duidelijk zichtbaar aanwezig is.
Geef u zelf dus de aandacht, geef uzelf dus ook de rust om dit proces heel voorzichtig in uw leven een plaats te bieden. En wees u er ook van bewust, dat wanneer er vernieuwing is, dat het lichaam niet meer op de oude voet deze vernieuwing aan kan nemen.
Dus het nieuwe zal ook het oude in uzelf raken,waardoor oude patronen zo duidelijk voelbaar worden in uw leven, dat uw ego de diepste angst opnieuw gaat voelen. Waardoor ook de angst op dit moment ook zo wereldwijd zichtbaar is.
De mens wordt zo aangevuurd en aangespoord om deze angst onder ogen te komen, maar vooral ook omdat het van het oude veld wat de mens nog draagt, zo diep nog geworteld en verankerd zit, maar deze angst is oud.
Realiseert u zich dat deze angst niet meer noodzakelijk is en dat deze angst zich niet aan kan sluiten aan het nieuwe veld. Dat wanneer deze angst zich aan zou sluiten aan het nieuwe veld, deze angst een vernietigende kracht zal blijken te zijn.
Wees wijs en verban de angst uit uw leven, maar zie dat angst niet meer is dan een neutrale kracht, die alleen maar tot angst is geworden door het scheppende denkvermogen van de mens die daar een bepaalde herinnering aan heeft gekoppeld, waardoor hij angst tot angst heeft gemaakt.
Maar wanneer u angst kunt zien als neutraal, kunt u angst zien als een enorm krachtveld, wat u volkomen in beweging kunt zetten en u niet per definitie lam hoeft te slaan.
Wees wijs, ga wijs om met uw eigen behoefte, met uw eigen verlangen, met uw eigen diepste gevoel vanuit uw hart.

Wees wijs en neem afscheid van dat wat u niet meer dient in uw leven.Wees wijs en geef uzelf dat wat u zo is aangereikt en blijf dan niet verzanden en volharden in het oude, maar geef uzelf nog meer opening in uw bewustzijn.
Want u allen heeft innerlijk opgeroepen uzelf als het ware te willen plaatsen in uw eigen spirituele bewustzijn, uw opening tot uw spirituele bewustzijn te verruimen. Maar dat vraagt van u uw plaats werkelijk anders in te nemen. Niet meer alleen vanuit emotie, vanuit het kleine mensbeeld, maar werkelijk te durven zien waartoe u allen individueel in staat bent.
Wanneer u dit begrijpt, wanneer u werkelijk bereid bent te groeien, groei dan vanuit de bereidheid te leren.
Studeer, leer, leer van uzelf, kijk naar uzelf, kijk naar de wisselwerking in de wereld, laat u innerlijk uitdagen, laat u uiterlijk uitdagen. Zonder steeds uw ego de boventoon te laten voeren, maar voel vanuit uw hart, vanuit uw ziel wat het u biedt.
Waardoor u kunt groeien en waardoor u los kunt laten, maar vooral ook weer aan kunt nemen die nieuwe trillingen die zo voor u allen bedoeld zijn. Maar die u werkelijk steeds zichtbaarder laten zien waar het nu om gaat, zonder nog daar de mantel der liefde omheen te bedekken. Maar in al zijn naaktheid zal het voor u staan, zult u voor uzelf gaan staan en zult u zichzelf niet anders dan kunnen herkennen, erkennen, in die naaktheid in de puurheid van uw eigen spiritualiteit. En niet meer in de randverschijnselen van uw ego en zich daar in verschuilen.
Wees helder, wees wakker, wees alert en wees liefdevol voor uw eigen leven van dit moment. Geef uzelf de zachtheid, maar ook de duwkracht van uw ziel, die in haar doelgerichte wijsheid u daar zal brengen waar u JA tegen heeft gezegd. Mijn zegen.
Ik heb u toegesproken vanuit strengheid, ik heb u toegesproken vanuit doelgerichtheid. Ik heb een appèl gedaan op het wakker worden in uw bewustzijn, ik heb een appèl gedaan op uw hart. En ik heb dit alles gedaan vanuit de onvoorwaardelijk liefde die ons bindt.
De liefde die zo open kan breken, maar juist door zijn openbrekende functie zoveel verbinding en zoveel basis in het leven geeft.
Zoveel verbinding geeft, horizontaal en verticaal, en zoveel vanuit de eigen innerlijke kracht zichtbaar mag maken, wanneer u werkelijk bereid bent vanuit de liefde voor uw wezen daarnaar te kijken.
De liefde zal altijd het lijmmiddel zijn, het zal altijd u dragen, het zal altijd er zijn in uw eigen hart, maar ook vanuit de ongeziene wereld als u vraagt.
Niet in afhankelijkheid, maar vanuit verbinding, vanuit deze draad van onvoorwaardelijkheid, vanuit communicatie van hart tot hart, vanuit rechtlijnigheid, vanuit openheid, vanuit directheid. Vanuit het werkelijk openbreken van die schillen die in al die eeuwen van menszijn zo hard zijn geworden, dat ze opengebroken willen worden.
Vanuit liefde, zodat de zachtheid van het midden werkelijk zichtbaar wordt, en deze zachtheid, vanuit de doelgerichtheid in uw eigen, ieders individuele leven, deze zachtheid u mag vullen, in doelgerichtheid van uw hart, in verbinding met ons.
Moge Gods zegen op u allen rusten. In diep respect en liefde groet ik u. Amen.