Gevangen in Vrijheid / Eibergen 5 november 2017 / door Berry Vincenta / Geplaatst 16 januari 2918

Gevangen in Vrijheid
Live Ontvangen in Eibergen 5 november 2017 door Berry Vincenta
Geplaatst 16 januari 2918
GEVANGEN IN VRIJHEID
Laten we eerst kijken naar dat wat werkelijke Vrijheid in zich draagt. Vrijheid is een natuurlijke staat van zijn, In het leven, en is op een natuurlijke manier in het leven kunnen zijn vanuit de binnenwereld vanuit wie U werkelijk bent. Datgene wat werkelijk vrijheid betekent nu ook in deze tijd voor heel veel mensen zijn veelal verworven vrijheden.
Vele landen die in oorlog zijn, om in vrijheid uiteindelijk verder te kunnen leven.
Maar die vrijheid, waar heeft die nou ten diepste mee te maken?

Eerst neem ik U weer mee terug naar de waarheid van dat alles energie is.
Wanneer we opnieuw ons weer realiseren dat alles uit energie bestaat, op verschillende niveaus op verschillende frequenties, dan weten we ook dat wij energie zijn. En energie is een veld, zijn velden, die zich altijd tot elkaar willen verhouden.
Met andere woorden, datgene wat in uw leven plaats vindt, wat vanuit Uw trillingsveld wordt ervaren, vanuit uw binnenwereld wordt gevoeld, daarin maakt U verbinding met een veld wat U opzoekt. U heeft dit nodig, nodig om u zelf te zien in de werkelijkheid en de waarheid van wie u bent. Werkelijke vrijheid bestaat vooral uit het gegeven dat we gaan zien dat vrijheid niet zozeer verworven hoeft te worden, maar dat het een nieuwe realisatie van een andere werkelijkheid betekent. Een andere realisatie van die andere werkelijkheid is een weg die wij nu aan het gaan zijn .Het is een weg die vooral vanuit de kosmos op dit moment zeer duidelijk wordt geleid. Want er is een enorme instroom van nieuw Kosmisch Licht gaande en wanneer dit Kosmische Licht ook zijn plaats zal vinden op al die verschillende lagen op Uw Aarde dan zult u ook weten dat daarin alles uitvergroot wordt, dat alles extra zichtbaar gaat worden en dat U ook uzelf op een andere manier zult gaan leren waarnemen.

Er is heel veel wat als realiteit in het leven wordt gezien, wat als een soort vrijheid wordt gezien. Maar vrijheid is verkleurd geraakt, Vrijheid is misvormd geraakt. Ik kom hier zoveel dieper op terug.

Werkelijke vrijheid die van binnen zo vaak verlangd wordt door mensen, is een vrijheid die uiteindelijk alleen maar met één ding te maken heeft. Zich zelf in het leven volkomen neer te zetten, de werkelijkheid van zichzelf aan zichzelf te tonen en de kracht vanuit die energie zodanig gestalte te doen dat het niet meer in een onvrijheid hoeft te zijn vanuit angst maar vanuit kracht.
Met kracht in de werkelijkheid van Uzelf durven te staan en daardoor ook in het leven en daardoor zo zichtbaar te zijn voor de wereld, in de wereld van NU.
Hoe is onvrijheid ontstaan?
Veelal door het denken ieder mens kent iedere dag op ieder moment in het dagbewustzijn al die gedachten  die steeds opnieuw afwegingen maken. Die innerlijk steeds opnieuw weer de vraag stellen kan dit niet of kan dit wel? Het heeft dus altijd te maken met die afweging vanuit dualiteit.
En die dualiteit is hetgene wat die breuk innerlijk veroorzaakt.
Want wanneer U werkelijk zou kijken naar dat wat U dan Werkelijk wilt dan zal daar een andere energie voelbaar gaan worden maar nu is het, juist vanuit die dualiteit, de onzekerheid om steeds opnieuw weer in het aangepaste gedrag te willen leven. maar dit aangepaste gedrag is aangeleerd gedrag die ten diepste onvrij maakt, onvrij in Uw eigen Heilige Ruimte. Onvrij in uw eigen diepste Zelf. En daar zit vaak de crux in het menselijk Leven.

Ieder levend mens zoekt en zoekt en kijkt vaak vol wanhoop om zich heen en zoekt naar wat? Uiteindelijk naar Zichzelf. Om zichzelf te zien. Niet in dat wat gedacht of geweten werd  vanuit een Veld in het zelf waarin het aangeleerd gedrag betrof maar nu vanuit een hele andere manier van leren kijken. En dit is een schok, een schok in het menselijk bewustzijn want dat heeft vooral ten diepste de grondslag van de non-realiteiten  die op dit moment in Uw leven en in de wereld zo zichtbaar worden.
De non-realiteit; ik zal U dit uitleggen:
De realiteit zoals het vaak door de mens wordt ervaren is een soort van creatie, geworden door alles wat momenteel plaatsvindt en wat alles wat beïnvloedt . Het denken van de mens wordt beïnvloedt , de reacties van mensen worden beïnvloedt, vanuit media, vanuit alles wat op de wereld plaats vindt, vanuit alle trillingen die mensen innerlijk herkennen. Alles binnen de eenheid, daarin bent u verbonden en alles wat daar plaatsvindt aan verandering zal ook U raken want niemand zal uitgezonderd zijn.
Het zal u innerlijk onrustig maken en het zal u ook steeds weer laten zien waar u op dit moment in het leven staat en of dat ook de plek is waar U wilt staan, vanuit die innerlijke vrijheid.
En dan kom ik terug opnieuw op  bevrijding.
Bevrijding is datgene wat soms als een last wordt ervaren. De onvrijheid in het leven, steeds opnieuw weer mee te willen stromen vanuit onmacht, in al die patronen, in al die wegen die niet meer aansluiting kunnen vinden op uw eigen Hart, maar waarin u nog geen verandering kunt aanbrengen omdat daar nog niks tegenover kan staan vanuit uw eigen bewustzijn.
En dat is wat ik U nu wil Laten zien.
Er Is Een Andere Weg. 

Er is een andere weg om te willen gaan en dat is niet de platgetreden paden die al eeuwen worden gelopen door U allen. Het zijn de paden die nu door het nieuwe Kosmische Licht zichtbaar gaan worden. Het zijn  nieuwe wegen die u allen getoond krijgt en waarin het van u vraagt te kijken; waar zit mijn onvrijheid in mijn leven? Wat is mijn diepste verbinding met mijzelf? En waar heb ik de verbinding losgelaten en ook op basis van wat?  Want daar op basis van wat, zal u wakker schudden en u laten zien waar u steeds opnieuw in die oude Energieën de verbindingen hebt gezocht.

 De energieën die niet meer een soort van toegevoegde waarde zijn aan uw bewustzijn maar die vooral een herhaling bevatten in dat wat u allemaal al heeft gelopen op al die platgetreden paden.
Innerlijk is daar een oproepende kracht. Innerlijk wordt U allen ook op geroepen te kijken naar de plaats in Uw leven en wellicht bent u bevrijdt, wellicht heeft U zichzelf ontdaan van al die kapselvorming in het leven die U zo klein hebben gehouden en klein hebben gemaakt maar waarin u niet wist  hoe U uw eigen innerlijke bevrijding moest laten plaatsvinden.
Wellicht is dit voor een aantal van u al zo, maar toch, maar toch, vraag ik U nog dieper af te willen dalen in uw eigen onderbewustzijn en te weten vanuit welke energie en vanuit welke  verbinding u in het leven staat. Durft u daarin volkomen autonoom te zijn in de vrijheid van uw eigen bewustzijn te staan. Durft u daarin ook anders te zijn? En dat anders zijn vraagt kracht, maar vraagt vooral ook met eerlijke ,oprechte ogen te willen kijken naar wie u bent en of de werkelijkheid,  zoals U naar zichzelf keek, in overeenstemming is met dat wat van binnen in uzelf leeft. Want die werkelijkheid die nu zo wordt belicht door die nieuwe Kosmische instroom zal zo duidelijk voor u staan dat u weet dat deze nieuwe wegen die nu gegaan worden niets anders zullen zijn dan steeds in iedere stap u bewust te worden van Uzelf, en te weten dat U daarin ook vanuit uw bewustzijn voor anderen belangrijk zult zijn wanneer u andere keuzes leert te maken vanuit bevrijding.

Bevrijding van de last die soms zo op de schouders van mensen kan duwen, bevrijding van over –verantwoordelijkheden, bevrijding van het steeds opnieuw weer oude tradities willen volgen die ontstaan zijn in al die eeuwen en niet alleen in uw leven maar ook op wereldniveau. Oude tradities die gevolgd worden vanuit een gevoel van onmacht, klein zijn, en vooral niet te zien dat er verandering op komst is en dat de verandering alleen maar plaats kan vinden vanuit U Allen.
Omdat er anders geen verandering zal zijn.

Deze traditionele vasthoudendheid vraagt ook een  breekpunt te creëren. Een breekpunt die ook in de diepte van oude tradities laat kijken en daaruit mee kan nemen dat wat O zo waardevol is en was.
En al datgene wat het uiteindelijk heeft misvormd, leren te transformeren en los te laten. Want de transformatie van heel veel zaken op dit moment, maken ook dat het leven zoveel chaos kent. Maakt ook dat zoveel op de spits wordt gedreven en dat er zoveel onvrijheid in het leven van mensen zichtbaar wordt. Vandaar dat ik voor U zit en dit een heel klein stukje aan u toe kan lichten.
Het is belangrijk om steeds opnieuw de waarde van uw eigen vrijheid te herkennen, te herzien en te weten dat het in uw eigen persoonlijke leven van het grootste belang is dat u de ruimte die u daar inneemt ,vanuit die vrijheid, een bezield leven kan betekenen. Een leven die wordt aangestuurd  vanuit die binnenwereld vanuit dat wat U bent. Vanuit de bezieling in uw eigen veld en wanneer de bezieling in Uw leven werkelijk gestalte krijgt, zult U ook dit pad bewandelen. U zult daarin ontdekken dat er hele andere velden in Uzelf leven waar U nog geen weet van had en deze velden zullen belangrijk voor u gaan zijn. U zult nieuwe talenten gaan ontdekken. Wellicht zult U hele andere kanten opgaan in het leven dan dat u ooit van uzelf had bedacht en toch zal dit de toekomst blijken te zijn. Maar dit vraagt van U ALLES.
Dit vraagt van U los te durven laten dat waarin U innerlijk tot de erkenning durft te komen waar u zichzelf Onvrij heeft gemaakt. Er is een enorme over- verantwoordelijkheid, ook in deze groep, zo zichtbaar. De over- verantwoordelijkheid vooral naar de binnenring van Uw eigen leven. En daarmee bedoel ik, mensen die  dicht om u heen staan.

Natuurlijk is het zo dat er verantwoordelijkheid is en dat ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft te dragen maar u bent ook allen verantwoordelijk individueel voor uw eigen ontwikkeling, uw eigen groei, uw eigen leven en vooral uw eigen bezieling.
En dat heeft te maken met ruimte te nemen in het leven.
Ruimte te willen creëren in uw eigen leven om te voelen waar u los zou willen van al die zaken die er eigenlijk op dit moment niet meer zo toe doen.
Durft u zichzelf daar in te herkennen? Durft u dit ook aan te geven?
Het is het aan durven  geven aan de wereld in uw eigen bestaan, de wereld zo vlak om u heen waarin het van U wordt gevraagd. Met alle respect en moed dit toch te communiceren, waardoor er ruimte ontstaat, begrip ontstaat, maar vooral ook waardoor het leven een  nieuwe impuls gaat krijgen, een nieuwe beweging gaat maken.
Groepskracht……….
Ook heeft de Groepsdrang, de Groepskracht vaak een enorme invloed op het persoonlijke leven. Dat wat een groep doet is ook vaak een Groepsbewustzijn die op dat moment elkaar inspireert maar elkaar soms ook wat tegenhoudt en kan beperken. Ook daarin ligt het steeds weer in de lijn van verwachting dat u zich dan even op een anderen plek moet gaan begeven en moet gaan kijken; wat is mijn werkelijke plaats daarin en  neem ik die daar ook in vanuit Mijn Vrijheid, vanuit Mijn Rijkdom, vanuit mijn Wijsheid. Want  ook daarin Uzelf neer te zetten maakt dat de vrijheid werkelijk uiteindelijk zijn plek gaat krijgen omdat dat gekoppeld en verbonden is met uw eigen bezielde Leven. Dat bezielde leven zal zo veel gaan betekenen voor ieder mens op deze aarde. Ik sprak u net over de groepskracht en de drang die soms achter de groep kan zitten die ook heel fanatiek kan zijn zoals u dat ook weet en dat fanatisme  dat zo  zichtbaar is en waarin er zo enorm veel beïnvloeding ontstaat is niet alleen in dat wat u ziet in andere landen, maar speelt zeker ook in Nederland. Speelt zeker ook in uw eigen leven, want ook familie is een groep, ook mensen met wie u spirituele zaken deelt  zijn groepen en al deze zaken, al deze verschillende groepen hebben allemaal hun eigen energie en hun eigen draagkracht, maar ook  hun eigen beïnvloeding.

Wat ik u daarmee wil zeggen is het volgende; het is altijd belangrijk om goed te blijven kijken wat U van zaken vindt, wat U daarover voelt wat Uw eigen Ziel u daarover aanreikt en dat u daarin ook gaat geloven en vertrouwen. Dat vanuit die energie uw eigen visie zo duidelijk gaat zijn, niet vanuit een nieuwe starheid, niet vanuit oude patronen en oude starheid, maar vanuit Ruimte. Zo’n open Hart daarin te willen creëren, dat dit open hart dan ook de anderen op een andere laag toe kan laten. Niet mee te willen blijven bewegen op de groep, op de groepsstroom. Want dat maakt dat u dan vergeet zelf daarin na te kijken, na te voelen in het Hart of het voor U ook zo is en dat helpt u om zichzelf opnieuw te zien. Dat helpt om Uzelf te bevrijden van Uw eigen beeld over Uzelf wat u wellicht heeft en waarin het niet altijd overeenstemt met de werkelijkheid.

Wie bent U werkelijk? Vraag aan U zelf: Wie ben ik dan  in het diepste in het hoogste van Mij Zelf? 

Hoe sta ik, wanneer ik dit voor een klein stukje in mijzelf dat realiseer? Hoe sta ik dan in mijn leven? Hoe sta ik in dit persoonlijke leven en laat ik daarin alles ook zien wat van mij is? Of hou ik  dingen nog in de schaduw omdat ik bang ben mijzelf te tonen, omdat ik bang ben in die vrijheid van mijn eigen bezielde stroom  te communiceren met de wereld, zodanig dat ik mijn angst voorbij ben gegaan en dat ik dan vrij ben. Vrij in mijn woorden. Vrij in mijn keuzes.  vrij in de manier waarop ik in het leven wil staan. En wellicht wordt dat een leven die volkomen anders gaat zijn en die daardoor zoveel nieuwe energie gaat dragen dat die nieuwe energie zich ook kan verbinden met dat wat nu op evolutie niveau zich aan het afspelen is.

Ik heb u gezegd; U maakt op alle lagen vanuit Uzelf verbinding en vanuit die energie omdat U die energie velden draagt en bent. Vanuit al die energievelden is daar een verbinding met u als mens. En u realiseert zich dit niet iedere dag en dit hoeft ook niet maar u realiseert zich nu wel op dit moment in uw leven dat dit een waarheid is die U mee kunt nemen. Weet dus als u zich dit realiseert dat u niet dat beeld vast hoeft te houden dat u wellicht over uzelf had en wat een  misvormd beeld is geworden op basis van aangeleerd gedrag en alles wat hier plaats heeft gevonden in dit leven en levens hiervoor. Maar waarin u vrij kunt zijn. Vrij vanuit ook een Innerlijke verbinding  te maken met hele nieuwe insteek in het leven, waarin u daardoor de ander anders ziet, waarin er ook een andere energie kan ontstaan in uw eigen Lichts besef.
Lichtdrager…………Hartverbinding
En ik zal U daarover nog iets meer gaan vertellen:
U bent een Lichtdrager, U allen bent Lichtdrager, U bent vanuit licht gekomen en naar Licht zult u terugkeren. En dit Licht wordt nu enorm innerlijk aangeraakt door die nieuwe Kosmische beïnvloeding uit dat enorme veld van Licht wat nu de aarde nadert. Het zal u dus steeds helderder leren kijken zoals ik u eerder zei. Maar het zal u ook innerlijk schokken, het zal u laten zien waar illusies zijn ontstaan. Waar Non –Realiteit is en dat realiteiten zoals ze nu worden aangehangen voor een heel groot deel Illusies blijken te zijn, omdat ze in het denken zijn ontstaan en niet in het Hart. Daar zit het verschil. Natuurlijk, het denken is een heel groot goed en ieder mens heeft het denken nodig om voor te geven van dat wat het leven is.

Maar er wordt heel vaak niet meer ten diepste in het hart verbonden met dat wat gedacht wordt. En wanneer die koppeling wordt gemaakt  dan zal er ook een nieuwe energie ontstaan in het besef hoe dingen werkelijk in elkaar zitten.
Stel U voor dat datgene wat u al zolang als realiteit heeft gezien uiteindelijk iets anders zal blijken te zijn, iets anders zal blijken te zijn dan dat wat u altijd als veilig had ervaren. Daar zijn allerlei zaken gaande waar u zich innerlijk op voor kunt bereiden en dit kan vanuit de kracht in uzelf. Uzelf te bevrijden vanuit al die oude patronen en niet meer mee te willen bewegen op dat wat geen dienst meer doet aan uw eigen Bewustwording, maar te voelen wat goed is voor U en daar ook volkomen voor te durven gaan staan en uw eigen individuele kracht zodanig te ontwikkelen en uw eigen visie daar zo vanuit bezieldheid neer te zetten, te creëren in de vorm zoals u dat wilt dat U op die manier dan weer terug kunt stappen in een groep met een enorm nieuw veld van bezieling. En wanneer ieder in de groep deze nieuwe bezieling in zichzelf gestalte gaat doen dan zal ook de groepsdynamiek enorm gaan liften het zal naar een hoger plan worden getild. Er zal een groter bewustzijn komen over dat wat nu zo belangrijk gaat zijn omdat de creatie van alles wat illusie is uiteindelijk om zal vallen. Het zal doorzien worden want u wordt  beïnvloedt door allerlei zaken, op al die energie velden in uzelf, vanuit heel veel verschillende velden. U wordt niet alleen beïnvloed door uw naaste omgeving of door allerlei spirituele modellen, u wordt ook beïnvloed door de wereld, door de maatschappij en ook door de Wereld in het groot. U maakt overal contact mee en alles druppelt langzamerhand in uw eigen bewustzijn binnen en dit zal niet altijd direct begrepen worden.

Maar dit is een weg die werkelijk zo is en wanneer U beseft dat U steeds daarin beïnvloedt wordt, waarin u dacht dat u het zelf had bedacht, dan weet u ook  dat niet alles van Uzelf is en dat alles wat u innerlijk ervaart ook niet altijd van Uzelf hoeft te zijn. En de enige manier om dit te ontdekken is te  mediteren, stil te worden in uzelf en in contact te komen met uw eigen Ziel in uw hart en daar uw vragen te stellen aan uzelf en te vertrouwen op wat daar dan gebeurt. Te vertrouwen op de wijsheid die in U is en te vertrouwen op dat wat u bent. En al deze verschillende manieren van het Uzelf opnieuw leren ontdekken maken ook dat u kritischer gaat zijn en het kritisch van geest worden maakt dat de komende tijd heel belangrijk is. Hoe kritischer u leert kijken naar  wat maya oftewel illusie betekent en dat wat voor U werkelijkheid is, hoe belangrijker het zal zijn dat u steeds daar alert in bent. Alert in wat er gebeurt, of u daar uw keuzes ook vanaf laat hangen, of u zich aan bepaalde zaken nog wilt verbinden  of u daar toch iets anders voor wilt gaan doen?
Het is belangrijk om dit tegen U te zeggen, omdat daardoor uiteindelijk een nieuwe gezamenlijke wereld gecreëerd gaat worden, vanuit een nieuw soortig denken. Dit denken is een denken vanuit die veelal met het ego nog te maken heeft, die veelal ook dienstbaar nog is aan de  persoonlijkheidsbelangen maar nu gaat juist die Ziele energie een steeds grotere rol opeisen. En het vraagt van u niet mee te willen stromen in alles wat dat op een bepaalde manier omfloerst houdt, wat U ook omfloerst doet kijken waarin u vanuit een soort van Non-bewustzijn naar het leven  zult kijken, als u zich zó laat beïnvloeden door allerlei zaken die niet bij u horen maar waarin u helder en wakker verbonden met uw hart in het leven kunt staan. En ziet wat daar gebeurt en ook in durft te grijpen, als het niet meer is wat U wenst te doen en waar u zich niet meer aan wilt verbinden. Verbinding vanuit het hart is verbinding vanuit onvoorwaardelijke Liefde voor het Leven en deze  Schepping. En u bent onderdeel van deze schepping. U bent allemaal een stukje Goddelijke creator en u creëert. Ja, U creëert ook datgene wat in uw persoonlijke leven aanwezig is, omdat u als ziel in die ervaring wilt als mens. Maar nu staat u op een ander punt en U heeft een vrijheid van keuze  want ook daarin ligt een vrijheid van keuze.
De weg zal er zijn, de nieuwe weg zoals ik u heb geschetst, deze nieuwe weg is een weg die natuurlijk vrij kan worden gekozen maar uiteindelijk  zal ook dat geen vrijheid blijken te zijn omdat de massa deze weg zal kiezen. En deze weg kan alleen maar worden gekozen als u steeds opnieuw dicht bij Uzelf blijft en Uzelf in de werkelijkheid blijft zien. Laat dus los al die onvrijheden, laat los alles wat op u drukt en wat u niet meer wenselijk vindt, want ook vrijheid bestaat op heel veel verschillende manieren  vrijheid wordt soms ervaren in het denken bij mensen die het minder hebben in  het leven dan anderen die het financieel bijvoorbeeld goed zouden hebben dat die dan vrij zouden zijn. Zelf hele rijke mensen zijn vaak onvrij, omdat zij niet meer vervuld worden in hun geestelijke ontwikkeling. Ook daar zit onvrijheid.
Dus vrijheid heeft niets te maken met materie, heeft niets te maken met welke vorm van materie dan ook. Natuurlijk geeft het wat rust en ondersteuning, maar het is niet de ultieme vrijheid.

Ultieme Vrijheid begint bij het Hart.
Begint bij de oprechtheid van de werkelijke U.
Wie bent U?
Waar staat U?
En wat wilt u in dit leven zijn? Want juist  vanuit die energie ontstaat er een nieuwe creatie vanuit uw eigen denken. Er zal dan een ander soort van Zelfbewustzijn zijn. Er zal ook  een werkelijke bevrijding komen. Bevrijding die zelfs lichamelijk gevoeld kan worden als U de moed heeft om los te willen laten dat wat u niet meer wilt en ook datgene te gaan doen waar u innerlijk nog zo tegenaan kijkt.
Doe datgene wat u in uw Hart al lang  weet en wat u al lang is gezegd.
Doe datgene waarvan u innerlijk voelt dat U daartoe bent opgeroepen. Volg de weg van die Onvoorwaardelijke Liefde die u dit leven werkelijk in die vrijheid neer gaat zetten en laat iedere schijn van onvrijheid  in het leven geëlimineerd worden door uw eigen herkenning.

Herken dus dat wat op U wordt geprojecteerd vanuit de wereld. Herken datgene waarin u innerlijk steeds opnieuw weer wordt beïnvloedt door allerlei onzichtbare draden. Voel wat het met u doet, voel waar de onrust ontstaat en wees dan stil van binnen weet dan, wat gebeurde daar. Zodat u de volgende keer bent voorbereid vanuit uw eigen bewustzijn, vanuit uw eigen Bewustzijn, waarin u niet meer vanuit een onmacht of machtspositie hoeft te staan maar waarin u vanuit het midden staat niet meer vanuit die innerlijke gebrokenheid die soms zo veel verdriet kan geven in het menselijke onderbewustzijn,  maar waarin u tot een nieuwe heelheid kunt komen, met Uzelf, met uw omgeving met uw diepste, diepste levensverlangens en ook met alles wat u verwacht van u zelf in dit leven.
Volg  de verwachting van het Hart en stem U er iedere dag op af op deze diepe innerlijke verbinding met Uw Onvoorwaardelijke Liefde die altijd verbonden is met Uw eigen Kosmische bron, de Bron van het Licht,  daar waar U uit ontstond en waar u uiteindelijk naar terug zult keren.
Mijn Zegen.