Druk op het Bewustzijn in deze tijd. Deel 2 Ontvange /n door Berry Vincenta Geplaatst 27 mei 2016

Druk op het Bewustzijn in deze tijd. Deel 2
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 27 mei 2016
De druk die momenteel voelbaar is, is een druk die vooral in het hele wereldbewustzijn wordt gevoeld. De druk heeft vooral te maken met het indalen van een nieuw deel van kosmische energie, die een enorme indruk in de wereld zal achterlaten. De kracht die achter deze nieuwe energiebronnen ligt zullen op vele mensen die gevoelig daar voor zijn werkelijk fysiek maar ook geestelijk kunnen worden ervaren en wórden ook als zodanig ervaren.

Wát vindt er nu plaats?
Het is de synthese (= samenkomst) van de 2 polen in de mens, die ‘gedwongen’ worden, zich tot elkaar te verbinden. De 2 polen (lees mannelijk en vrouwelijk) zijn vaak afgescheiden ervaren. Dit moest ook zo gaan. Zij zijn altijd tot elkaar ‘veroordeeld’ geweest, in een aantrekkende én afstotende beweging. Nu deze synthese werkzaam wordt, zal er een andere levensbeweging aangevuurd worden in de Leven-gevende,  etherische Bewustzijnsvelden!

Een nieuw startpunt vanuit een ‘andere’ werkelijkheid, nl Jouwzelf…..
Het zal ‘ander’ Leven geven aan het DNA!

Daartoe is de mens(heid) opnieuw sidderend op weg naar een volgend punt van balans, zoekend, ontkennend, én herkennend zichzelf. En als hij/ zij eerlijk kijkt,  weet dat hij/zij  vaak óm zich heen kijkt, niet verbonden van binnen uit. Scheurend innerlijk  maar óók  helend, als gezien wordt, dát wat zich opdringt. Als punt van Hoop en grote veranderingen. Weest in stilte in bewogenheid en mededogen met het Zelf, in Bewustheid met de ander, in Bewust-Zijn.

Fysieke druk.
Het is voor u belangrijk dat u zich gaat realiseren dat de druk op dat fysieke alles te maken heeft met dat datgene wat momenteel Kosmisch aansluiting zoekt, zich ook een weg zoekt in het DNA. En dat juist in dit DNA er steeds opnieuw veranderingen plaats zullen vinden die ook fysiek daarin heel erg voelbaar worden. Deze fysieke druk die het dan geeft zult u vooral in de wat hardere structuren van het lichaam kunnen terugvinden. Omdat daarin nu eenmaal de minste souplesse voelbaar is. Daarin zullen  steeds opnieuw de aanwijzingen zitten dat u vanuit  de bruisende sprankeling enerzijds ( de lichte kant) en de bruisende sprankeling anderzijds juist in dit deel van zwaarte en druk (de onbelichte kant)  zich verbonden wil weten. Want wanneer u datgene wat u aan de ene kant van uw bewustzijn zo helder heeft, nu gaat koppelen aan dat wat zo een druk veroorzaakt, dan zal dat veel soepeler doorgang vinden. 

Wereldbewustzijn
Het is belangrijk en dat geldt voor u allen, om zich te realiseren dat de grote druk bínnen het Wereldbewustzijn en óp het Wereldbewustzijn dus niet alleen maar individueel met u te maken heeft. Maar dat u ook datgene van de wereld ( mensheid) ervaart wat nog extra duwt en drukt. Dat maakt het soms zwaar vooral voor de mensen die daar heel gevoelig voor zijn. Wanneer u dit begrijpt dan zal daar, wanneer daar  inzicht over is, ook wat meer  lichtere energie in kunnen stromen. Zult U het niet meer alleen maar van uzelf hoeven maken.

U zult dan ook weten, vanuit een innerlijk troostend gebaar, dat het gezamenlijk wordt ontvangen en dat het ook gezamenlijk wordt gedragen. Daarin is het opnieuw weer de verbinding, verbinding die soms vanuit die druk in het leven, als eenzaamheid kan worden ervaren. Maar waar het tóch samen de eenheid binnen dit proces vervult. U kunt dus op een hele gemakkelijke wijze datgene wat zó in balans is, verbinden aan datgene wat zich ook laat gevoelen in onbalans. Geef daarin de balans helemaal zijn plek zodat ook in uw fysieke structuur de vernieuwing en de vitaliteit van het leven, maar vooral van het nieuwe dat zich aandient volkomen een weg zal vinden. Waarin deze vernieuwing, en ook daarin zit uw aanwijzing, deze vernieuwende bron van energie zich vooral zal laten gevoelen in de oude delen in u allen.

Alles wordt uitvergroot
Dus alles wat daarin nog ligt opgesloten in de diepste diepte van uzelf, zal uitvergroot in uw leven verschijnen. Ga daar niet aan ten onder. Maar begrijp dat juist door die snelheid van die enorme energie-impuls en die duwkracht daarachter u allen in staat wordt gesteld,  in de diepte op te ruimen dat wat niet meer dienstbaar is. Het is de vraag aan de totale mensheid werkelijk te doorgronden. Werkelijk te doorzien en ook los te willen laten, vanuit dat wat u geweten noemt, dat wat niet meer meegenomen hoeft te worden. Maar wat zich nu  opent om doorgeduwd te kunnen worden door dát wat nu zo voelbaar is.

Geef u zelf daarin alle ruimte in uw bewustzijn. Dus open de ogen zodat het zich een weg kan zoeken. Zodat u het áán zult gaan. Zodat u  uw diepste duisternis werkelijk welkom zult heten en het in uw Hart en armen zult sluiten. Waardoor u dan ook zult weten dat deze druk een hele grote kans, een mogelijkheid biedt  aan de volgende evolutiestap van de Mensheid en deze Schepping. Geef uzelf dus deze kans en open dat wat nu geopend is op een nog grotere manier dan dat u nu van zichzelf durft te weten.

Durf te weten, durf te zien in alle openheid en eerlijkheid, dat wat er nog is in u. Niet meer in afkeuring te zien maar in een volkomen omarmen. Zodat datgene wat dán ook op uw eigen weg zal worden geprojecteerd, dat u dat aan zult gaan. Niet meer er omheen zult lopen maar met het eerlijk oprechte openen van het Hart het zult verbinden aan dát wat u Werkelijk bent.

In Liefde voor U allen. Maar ook in Liefde voor deze Schepping,  groet Ik U allen in diep respect.

Amen.