Druk op het Bewustzijn in deze tijd. Deel 1 / Ontvangen door Berry Vincenta / Geplaatst 24 mei 2016

Druk op het Bewustzijn in deze tijd. Deel 1
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 24 mei 2016
Deze grote vooral innerlijke maar ook zichtbaar uiterlijke druk wordt heden door veel mensen ervaren.
Zoals gezegd (zie eerdere doorgeving)  heeft dit te maken met een grote nieuwe Kosmische Energie-instroom die inwerkt op het Totale Bewustzijn.
Een nieuwe, duwende Beweging.
Het dwingt een ieder zijn echte Bewustzijns-wortels recht te doen als naakte realiteit in het NU.
Het is een vernieuwende impuls die de mens áánzet écht te kijken naar zichzelf, naar zijn Bewust-Zijn.
Te zien, dat het vullen (materieel) van innerlijke leegtes niets te maken heeft met Bewustzijn, maar met onvrede, vanuit menselijke emotievelden. Er wordt aan ieders wortels ‘geknaagd’ om de mens te ontdoen van allerlei illusies. Het stuwt de mens van nu naar ongekende hoogten en duwt naar onbekende, onbeminde  diepten.”
Wåt laat Het zien?
Stagnaties, manipulaties. Dat velen lijken lamgeslagen, uitgeblust, energie-arm.Dat er onrust is, collectief op een ongrijpbare manier.

Leven tussen hoop/wanhoop.
Dat er aan oude veiligheden wordt geschud wat allerlei soorten angsten oproept en grote verscheurde twijfel!
Dat wantrouwen ten opzichte van hetZelf groter is dan vertrouwen, óók ten opzichte van de wereld.
Innerlijke en uiterlijke oorlogen.
“Het oude Bewustzijn staat op breken en iets wat breekt, zal vernieuwd worden, niet gelijmd.
Het dwingt een ieder zijn echte Bewustzijns-wortels recht te doen als naakte realiteit in het NU.
Het dient begrepen te worden dat ieder mens in verbinding staat mét en dat niemand zich zal kunnen onttrekken, zoals nu vaak zo zichtbaar is in bijvoorbeeld onverschilligheid.
Deze genoemde onverschilligheid komt voort uit diepe, diepe pijn, uit onvermogen zichzelf niet te kunnen zien in waarheid en daardoor de ander niet……”
Wat vraagt het van ieder mens?
Het vraagt toewijding aan deze Evolutie…

De ogen te openen, het Hart te openen. Het vraagt keuzes te maken en niet ambivalent te blijven wachten. Op weg te gaan, levend te maken de Ziels-authoriteit.
Het vraagt daadkracht en het herwaarderen van het Leven zelf! Het vraagt oude vervormde ‘verworvenheden’ los te willen laten. Het is geweest in dienstbaarheid aan Uw groei.
Het is een voorbereiding op de toekomst. Véél gaat van z’n plaats….
In  innerlijke waarheid te stáán, van binnen naar buiten gericht. Waardoor de mens waarachtig zal zijn, zoals bedoeld, en een nieuwe plaats in zal  moeten gaan nemen.
Niemand uitgezonderd, alles zal verschuiven….
Laat los de angst en zie de nieuwe aandachts-krachten!
“Herstel opnieuw de Verbinding in Bewust-Zijn, zodat hele groepen Bewuste, Wetende Mensen, de onwetenden zullen raken, zullen tonen de waarheid van NU. Leef vanuit deze Liefdevolle aandacht Uw Leven en ieders individuele bijdragen aan dit proces zal een feit zijn!”
Mijn zegen