De jongeren..die in deze tijd zijn geïncarneerd….

De jongeren…die in deze tijd zijn geïncarneerd….

25 september 2021 / Via Berry Vincenta

De jongeren in deze tijd, de jongeren  die in een periode zijn geïncarneerd als de huidige, zijn jongeren met een ander bewustzijn. Zij dragen een andere frequentie. Zij dragen een ander trillingsniveau. Het overgrote deel  – althans van deze jongeren –  heeft een energie in dit leven meegenomen die op den duur een heel belangrijke functie gaan krijgen in de transitie. Daar waar zij in deze tijd ook zijn ondergedompeld geraakt. En vanuit allerlei beperkingen toch hebben gedaan wat er gedaan moest worden binnen hun eigen vrijheidsbesef van nu, hebben zij stoffen ook tot zich genomen die de hersencellen op een bepaalde wijze zullen ondermijnen.

Deze hersencellen die daardoor ondermijnd worden, die beïnvloed zijn geworden door deze stoffen, zullen zodanig een andere kant op gaan richten dat er daardoor ook een ander gedrag zichtbaar wordt. Een ander gedrag die niet per definitie hoort bij het zielenmodel van deze jongeren, maar die iets anders tonen. Er zal een moment zijn waarop dit wordt gerealiseerd, dat de innerlijke autoriteit weer terug wordt genomen. Dat er vanuit die realisatie, wanneer jongeren vanuit dat andere besef heel duidelijk ervaren, dat niet zij dit zijn die gedrag veroorzaken, maar dat een andere oorzaak is wat dit gedrag veroorzaakt c.q.  aanstuurt, dan zullen dan heel veel jongeren vanuit dit besef een andere innerlijke energie op gaan wekken, die zij hebben meegenomen in dit leven in deze periode.

Zij zullen hun zelfgenezend vermogen in gaan zetten, waar zij meester in zijn. Zij zullen hun hoogste creatieve zielsenergie in gaan zetten om deze energietrillingen zodanig om te gaan buigen, dat het weer helemaal aansluit vanuit hun zielenenergie , vanuit hun ‘zielshandtekening’ wil ik hiermee bijna zeggen. Waarin zij zijn wie ze bedoeld zijn in dit leven. Waarin zij een andere spiegel zullen gaan vormen voor de wereld en waarin zij vanuit hun meesterschap over dit veld, anderen zullen ondersteunen om – op welke wijze dan ook – voor zo ver mogelijk, te helen. Het zal een energieveld zijn die vanuit de wereld vanuit de medische wetenschap heel veel ongeloof zal wekken, verwondering en verbazing.

Vaak ook niet zal worden begrepen, omdat bij de medische wetenschap er hetzelfde vaak is opgetreden en het bewustzijn op een bepaalde wijze haast is afgesloten geraakt op dat wat een heel andere waarheid laat zien. Deze jongeren zullen een heel belangrijke rol gaan vervullen en deze rol zal over niet al te lange tijd zichtbaar gaan zijn . Zeker zal er een groep zijn die dit niet vertegenwoordigt. Maar in de zielsgroep waar ik hier over spreek, heeft zeker ieder een eigen zielestempel.

Zo wil ik dit maar noemen, die de vertegenwoordiger is van het veld van zelfgenezend vermogen. Daarin hebben velen een rol en een taak om bij te dragen aan die wereld, die nieuwe transitie en die overgang tot die heelheid en tot dat wat innerlijk zo gevoeld wordt door al deze fijngevoelige, fijn besnaarde zielen. Deze energievelden zullen werkelijk een heel grote rol gaan betekenen.

Mijn zegen.

Voor meer info over Berry Vincenta en haar werk: berryvincenta.com