De Hand Gods verplaatst zijn Schepping Deel 2 /Ontvangen door Berry Vincenta Geplaatst 20 april 2016

De Hand Gods verplaatst zijn Schepping Deel 2
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 20 april 2016
Ik heb u allen gezegd dat er momenteel veel aan het verschuiven is. Er is veel bewogenheid, er is veel bewogenheid, zowel op onderstromen, bovenstromen en hoogste stromen. En daarin, in die bewogenheid, zowel op basisniveau in u allen als mens, als op hartniveau, op psychisch denkniveau maakt dat er heel veel werkzaam is in u allen, maar ook op collectief gebied. De beweging die momenteel op de wereld zo voelbaar en zichtbaar is, waarin alles verschuift en waarin ook alles zich verplaatst is niet alleen daar maar ook in uzelf bezig.
Deze verplaatsingen vragen van u allen dus ook een ander besef over uw eigen zelf te krijgen. En te weten dat alles in uzelf aan het verschuiven is, en dat u zich niet meer vast kunt houden aan het oude. Juist de verschuivingen op uw wereld, de verschuivingen in uzelf, maar ook de verschuivingen planetair zijn op dit moment bezig.
Verschuiving ook in Bestuur van de Planeten, verschuiving taak Meesters
Daarin zult u steeds duidelijker de invloeden merken die ook vanuit kosmische wetmatigheden uw bewustzijn zullen raken. Want al die planeten waar alle hoge Meesters op dit moment werkzaam zijn en zij allen hun eigen taak vervullen, ook daarin zal verschuiving komen. Er zullen veranderingen zijn op dat waar verantwoordelijkheid voor wordt gedragen en wat daardoor dus ook een andere energie-uitstoot zal gaan krijgen en creëren. En al die verschillende manieren van waarop planeten bestuurd zullen gaan worden zullen daardoor ook een andere functie gaan vertegenwoordigen. En ook deze energieën zullen binnen uw eigen dampkring, maar zullen ook uw eigen innerlijke bewustzijn gaan raken.

Het etherisch lichaam zal anders voelen….

U zult merken op bepaalde dagen, en deze dagen zijn niet ver meer, dat u wakker zult worden uit een nacht waarin u ‘s ochtends zal ervaren dat het leven anders voelt, dat de atmosfeer anders voelt, dat het etherisch lichaam anders voelt, dat de hele etherische samenstelling in uw wereld anders van gehalte zal zijn. Deze tijd is nabij, wees u daar zeer bewust van en wees u ook bewust van uw eigen etherische kracht daarin, uw eigen vormgevende krachten die steeds opnieuw datgene in de wereld projecteren wat vanuit u gecreëerd wordt.
Wees dus waakzaam op uw eigen creaties daarin. U draagt bij wanneer u zich openstelt voor al deze vernieuwde invloed, van al deze vernieuwde golvende bewegingen die u soms volkomen zullen doorstromen, die u zullen doen wankelen in hun kracht. Maar weet dan dat u wordt aangeraakt in het bewustzijn en dat u stil dient te staan bij dat wat er op dat moment plaatsvindt. Niet alleen naar boven kijkend maar in uzelf opnemend, het in uzelf volkomen durven op te nemen en te beseffen wat daar plaatsvindt vanuit helder, waakzaam bewustzijn. En waarin u dan zult ervaren hoe het is om juist die nieuwe velden in uzelf een plaats te bieden.
Maak in deze periode ruimte in uw leven
Het vraagt op te schuiven in uzelf, het vraagt om ruimte te maken. Maak in deze periode ruimte in uw leven, in uzelf zodat datgene wat aan uw hart zal kloppen zich een toegang zal vinden. U zult een toegang creëren wanneer daar ruimte is. U allen zult juist vanuit deze nieuwe golvende invloeden van energieën, volkomen anders in het leven gaan staan, kunnen gaan staan.
U zult merken, u kunt niet anders dan anders gaan staan. Door de enorme draagkracht die u ook gezamenlijk daarin zult gaan vertegenwoordigen zult u een enorm lichtend punt voor de wereld gaan zijn, de wereld die nog niet dat bewustzijn draagt. U zult daarmee de wereld verheffen, maar u zult daarmee niet alleen de wereld verheffen, u zult werkelijke kosmische medehelpers zijn in dat plan wat zo nabij is.
Die verandering die zal plaatsvinden, zal in uzelf plaatsvinden maar ook wereldwijd. Durf dus te leven in deze tijd, wees niet angstig, wees niet meer de oude u, maar durf voluit te leven in alles wat u bent. En wees bereid in die overgave van dat leven te zijn en alles te omarmen wat dat leven biedt en te weten waar uw werkzaamheid ligt. Om datgene te helpen transformeren wat aan u gevraagd wordt.
U allen heeft daarin uw eigen plaats en hoedanigheid. Wees u daarvan zeer bewust, steeds opnieuw. Niet vanuit de zwaarte maar vanuit de lichtende kant in uzelf, vanuit het Christushart wat in u allen zo aanwezig is en wat voor u allen een steeds duidelijker plaats zal opeisen, eenvoudigweg omdat de tijd in evolutie daarom vraagt, omdat het dringend tijd is dit in uw systeem toe te passen.
Mijn zegen.