De cruciale fase van de individuele keuzes maken!!

De cruciale fase van de individuele keuzes maken !! 
8 november 2020 / Via Berry Vincenta 

Lieve mensen, tijdens een ochtendgesprek met Jenny over de ‘oude doorgeving‘ van mij die zij geplaatst had, werd me gezegd onderstaande onder jullie aandacht te brengen:

“ Laat de mensen doordrongen zijn van DE ENORME VERANTWOORDELIJKHEID voor het maken van HARTKEUZES… het is werkelijk CRUCIAAL !

Laat ieder mens zich zichzelf weer herinneren in dat wat hij kan WETEN…

En door dit weten voorbij de angst en negativiteit gaat kijken, geen gevecht meer te aanvaarden op leven en dood maar.. te LEVEN, VOELEND en uitbundig LEVEN willen zijn !

Sta op in het weten van dat, wat ALTIJD vrije keuzes ZIJN, uw leven wordt daardoor bepaald..

Kom los van groepsdruk maar voel zelf, wat uw waarheid is en STA OP aub !

Stroom niet meer mee als u dit zo voelt in het sociaal aanvaardbare, maar durf ANDERS te kiezen…al zal het eenzaam kunnen zijn, weest moedig..weest autonoom.

Uw keuzes reiken zoveel verder dan u nu zult kunnen zien… maar het is de waarheid.

Creëer dan voorbij de angst en negatieve beïnvloeding U allen bent belangrijk als medeschepper van die nieuwe Wereld.

HOE ZIET U DEZE VOOR U ?

Laat ons samen gaan, hand in hand… in een Lichtend voorbeeld willen zijn voorbij de duisternis…en de weg te banen ….!!

Ik groet de wijze Liefde in uw Harten”

Mijn Zegen”