Channeling van Berry Vincenta + een video met de channeling van 3D naar 5D / 27-10-2020

Channeling van Berry Vincenta 
27-10-2020 

Ik ( Berry Vincenta ) vroeg:
Wat gebeurt er op Kosmische schaal met alle Aardse dreiging mbt Covid 19?

“De geïncarneerde Lichtwezens uit de Kosmische Groep met DE opdracht die tijdelijk nu op Aarde zijn, hebben via Hun hoogste trilling toegang in vele spirituele frequenties

Deze diep ontwikkelde Wezens bevinden zich in het Lichtnetwerk wat om de Aarde heen ligt. Zij bewonen de Lichtknooppunten op de leylijnen der Aarde, werken samen en Zij bevinden zich onder u allen..

Zij belichamen het grote vermogen om te hercreëren, te herscheppen,

Om datgene, wat zich eerst energetisch en nu zichtbaar op de Aardevelden toont, datgene wat wil vernietigen en overheersen…..te herscheppen…

Wanneer is niet meer de vraag, het proces van herschepping naar de andere Aardse samenleving is al gaande, de frequentie aanwezig ..

Met als reactie dat de Schaduw-werelden explosieve Krachten zullen tonen, sneller nieuwe levenswetten willen lanceren maar… wanneer door de innerlijke Lichtkrachten ingegrepen wordt op verschillende momenten in de tijd van duisternisuitstroming, implodeert alles … doordat Licht zichtbaar heeft gemaakt, en de sluiers gaan verdwijnen … bewustzijn wordt aangetrild … de wereld gaat ZIEN.

Laat GEEN ENKEL MOMENT ANGST OF DREIGING TOE IN UW ENERGIEVELDEN, WANT DIT IS DE VOEDING VOOR DE SCHADUW… sta op en LEEF HET LICHT!

Het Licht zal u voeden…vertrouw en houdt uw Licht hoog…en werk samen !

Mijn Zegen “

www.berryvincenta.com

Deze video met de channeling van Berry Vincenta hebben we in juli opgenomen mbt van 3D naar 5D. Het gaat over het duidelijk neerzetten van je eigen Licht en Spiritualiteit.


Hartegroet,

Berry Vincenta