Betekent de vluchtelingen stroom van deze tijd dat uiteindelijk er één volk ………….. / November 2016 / Berry Vincenta geplaatst 11 december 2016

Betekent de vluchtelingen stroom van deze tijd dat uiteindelijk er één volk zal ontstaan waar door ieder zich bewust wordt
November 2016 / Berry Vincenta
geplaatst 11 december 2016

Dat wat op dit moment zo duidelijk aanwezig is.

Al die mensen op de vlucht voor wat zoveel angst, dood en verderf zaait in hun eigen leven, hebben ook vooral te maken met enerzijds wat u hierin benoemt maar anderzijds ook met iets aan te reiken aan de mensen in een heel ander deel van deze wereld.


Datgene wat meegenomen wordt vanuit de eigen innerlijke cultuur maar ook vanuit hun eigen ondergronden, achtergronden zullen ze energetisch neerleggen in het veld van bijvoorbeeld Nederland.


Wanneer deze energieën in het Morfogenetische Veld van Nederland wordt neergelegd, het veld waarin zoveel geschiedenis van Nederland ligt, dan zal daarin uiteindelijk ook een verandering ontstaan maar deze verandering kan alleen maar plaats vinden als het ook wordt ontvangen door ieder mens die in dit land leeft.

Er is altijd die collectieve verbondenheid, zoals ik u zei, maar tegelijkertijd vraagt het een open Mind en een open Hart om het andere te willen ontvangen en niet meer af te wijzen.
Want dit is een toegevoegde waarde aan de herkenning in het bewustzijn van die Eenheid, en wanneer de ander in het “Anders” zijn uiteindelijk toch niet zo anders blijkt te zijn maar op een bepaalde laag hetzelfde blijkt te zijn als u zelf, dan zal daarin stap voor stap die eenheid zich steeds dieper gaan wortelen.

Culturen kunnen ook heel goed naast elkaar bestaan als “elkaar” wordt gezien als niet meer bedreigend maar als een aanvulling op het leven in het Hart.

…niet vanuit verlies denken……


Daar zal een enorme rijkdom uit kunnen worden gehaald, en niet vanuit verlies worden gedacht en wanneer deze rijkdom dan toegevoegde waarde is van dat wat u als vluchtelingen stroom nu ook op u af ziet komen dan weet u dat u niets anders kunt doen dan te accepteren dat deze stroom een onderdeel is van deze verandering en dat er daardoor een energetische beweging op gang wordt gezet die deze verandering uiteindelijk ook tastbaar en zichtbaar zal maken.

Mijn Zegen.

Berry Vincenta 2016 november

http://berryvincenta.com/actueel/