Agressie in onze wereld….. / 27 juli 2016 / Berry Vincenta

Agressie in onze wereld…..
27 juli 2016 / Berry Vincenta
Agressie in uw wereld is in deze tijd een manier van de mens om vanuit zijn laagste ego-trillingen zijn plaats in de wereld in te nemen. Ik heb u reeds gesproken over manipulatie. Agressie in deze wereld is een machtstrilling die anderen in iemands macht willen laten zijn. Wanneer de bewuste mens in deze tijd dit niet meer langer tot zich wil nemen, zal deze mens zijn eigen plaats in dienen te nemen. De plaats die hem toekomt, zijn eigen gerechtigde plek in het leven vanuit het diepste wezen dat hij is. Angst in deze wereld is juist datgene wat agressie in uw wereld voedt. De agressie in uw wereld zal uitdoven daar waar angst niet meer wordt gebruikt om agressie werkelijk toe te kunnen laten. De agressie in uw wereld zal uitgeblust raken wanneer liefde vanuit uw hart werkelijk een plaats zal krijgen. Niet vanuit ongeloof, niet vanuit de weerstand van uw denken, niet vanuit de angsttrillingen die u nog steeds in uw onderbewustzijn meedraagt, niet vanuit de angsttrillingen voor de overschaduwende macht en kracht van iemand anders zijn agressie. Want agressie is niets anders dan een uitdrukking van onmacht en daar waar onmacht in uw ogen een teken van macht is over u, zal u uw eigen hoogste kracht in moeten zetten om deze agressie in uw wereld  het hoofd te bieden. Daar waar u vanuit uw hart agressie het hoofd biedt, zal het uitgaan als een kaars. 

Wat is het verschil in het Vissen- tijdperk  of het Aquarius-tijdperk  w.b. macht en machtsstructuren?

Machtsstructuren in het Vissen-tijdperk  waren machtstrillingen die te maken hadden met de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de mens. Het lagere, kleine ego van de mens kende machtstrillingen die, zeker in uw ogen, een machtstrilling is die u kent en die u in dit Aquarius-tijdperk ook zeker weer tegen komen zal. 
Het verschil tussen de machtsstructuren vanuit het Vissen-tijdperk en het Aquarius-tijdperk ligt in de authentieke macht. Wanneer de macht, de manipulerende macht in uw wereld, nog steeds een schaduw werpt op uw leven zoals u vanuit vrijheid zou willen leven, maar vanuit een bepaalde machtsstructuur  in dit leven niet in vrijheid vorm kunt geven, dan is dat een oude machtstrilling. De nieuwe machtstrilling is juist de authentieke macht die vanuit de zielenstructuur in het leven  van het Aquarius-tijdperk gestalte zal krijgen. 
Authentieke macht is een stille, zeer grote kracht, die niet met de mens individueel te maken heeft, die niets voor zichzelf vraagt, maar is een macht die gestoeld is en gebaseerd is op wederzijds respect en liefde. Die steeds vanuit het gezamenlijke doel zijn plaats in zal nemen, Die niet vanuit een eigengerichte persoonlijke macht voor  eigen gewin of eigenbelang zijn plaats in zal blijven nemen. Maar de kleine, persoonlijke, ego-gerichte macht die u nog steeds terugvindt op hoge plaatsen in uw wereld  zullen uiteindelijk gaan verdwijnen, wanneer de authentieke macht  collectief gevoeld zal worden door de mens. En niet alleen gevoeld zal worden maar ook werkelijk zijn plaats in zal kunnen nemen. 
Waardoor de mens vanuit de zielenstructuur en zielenkracht zijn eigen authentieke macht vanuit het diepste zijn in hemzelf, zichzelf neer zal zetten en vanuit vrijheid zich zal gaan verbinden aan de groep. Niet vanuit de overlevingsdrang, niet meer vanuit de manipulatie, maar vanuit een gewilde stap, een gewilde keuze, vanuit een gewilde vrijheid zijn plaats in te willen nemen in een groep werkend aan het doel.