De Telosianen: Wanneer zal het ophouden? / Gechanneld door: Marie-Josée Andichou

De Telosianen: Wanneer zal het ophouden?

Gechanneld door: Marie-Josée Andichou – 27 Mei 2022

Wij houden van jullie,  lieve broeders en zusters van planeet Aarde. Velen van ons helpen jullie omdat wij weten en zien dat jullie planeet momenteel in groot lijden verkeert. Maar, zoals wij jullie in vorige boodschappen hebben gezegd, is het noodzakelijk dat deze verschillende beproevingen door de bodem en het hart van jullie planeet reizen, en ook door het hart en het lichaam van de mensheid.

Ieder mens wordt vandaag sterk door elkaar geschud, alsof er diep in jullie cellen aardbevingen gevoeld worden. Jullie beleven cyclonen, stormen, vulkaanuitbarstingen op jullie Aarde en dit, tot diep binnenin jullie cellen.

De Aarde laat jullie vaak deze verschillende klimatologische of andere problemen zien; in dit geval beleven jullie hen fysiek buiten jullie. Maar, momenteel beleven jullie dit alles binnenin jullie. Jullie fysieke wezens zijn miljarden kleine plekken die al deze beproevingen, al deze veranderingen doormaken. Daarom is het op het ogenblik moeilijk voor jullie om duidelijk in jezelf te kijken.

Vaak begrijp je niet wat er aan de hand is in jouw leven: waarom kom ik niet vooruit in mijn werk? Waarom zoveel ontwrichting in mijn gezin tussen man en kinderen, waarom zoveel moeilijkheden om mij heen? enz… enz…

Jullie leven is op dit ogenblik in alle opzichten zeer verstoord, zowel buiten je als in je.

Jullie denken vaak – Wanneer zal het ophouden?

Wij zullen jullie  zeggen dat er, gedurende enkele maanden van jullie aardse tijd, nog gebeurtenissen zullen zijn die jullie zullen destabiliseren, wij hebben er reeds over gesproken. Maar deze gebeurtenissen zullen jullie gewetens goed gebruiken, want jullie zullen je steeds meer vragen stellen over wat er gebeurt, over wat jullie machthebbers je vertellen en over jullie vrijheid.

VRIJHEID! Dierbaren, Vrijheid in het hart van ieder van jullie! De vrijheid zal nog enige tijd verder afnemen, maar plotseling zal zij zich met groot geluk aan jullie aandienen. Wat bedoelen wij met VRIJHEID?

Wij willen met jullie spreken over Ware Vrijheid, de Vrijheid die vanuit het diepst van je wezen in jou het begrip zal doen exploderen van wie je bent. De vele gebeurtenissen die tot jullie zullen komen, zullen jullie plotseling openen voor het begrip van het Ware Leven. Jullie zullen de “voors en tegens” afwegen van alles wat jullie zullen meemaken en uiteindelijk zullen jullie met de ogen van je hart de Ware Waarheid zien, de Waarheid die het Universum diep in jullie ziel heeft gelegd.

Jullie zullen begrijpen dat alle bevelen van jullie heersers slechts manipulaties zijn om jullie onder het juk van hun kleine aardse macht te houden; jullie zullen begrijpen hoe sterk de Goddelijke Energie in jullie is en hoezeer deze jullie in staat zal stellen om zonder geweld alles tegemoet te treden wat jullie met geweld of angst zou kunnen worden opgedrongen.

Wij zullen jullie opnieuw vragen niet toe te geven aan angst, dit is zeer belangrijk. Jullie zullen eindelijk in staat zijn te reageren op jullie heersers die de “terugslag” zullen ervaren, zoals wij vaak hebben gezegd. Twijfel er niet aan dat jullie regeringsleiders zeer gedestabiliseerd zijn door alles wat er op jullie planeet gebeurt. De meesten van hen weten niet meer hoe ze met de huidige internationale situatie moeten omgaan.

Zij zijn gebonden door mooie woorden, door geld en door de aardse macht die hun wordt aangeboden door hen die deel uitmaken van deze wereldregering. Ook dit handjevol mensen zal hun leven, hun keuzes geleidelijk zien vallen en de val zal voor hen zeer hard zijn.

Wij willen jullie nog steeds laten weten dat wij zeer waakzaam zijn met jullie, met de planeet Aarde. Wij zorgen sterk, meer en meer voor jullie veiligheid. Wij zijn meer en meer aanwezig in jullie lucht, dat hebben wij jullie al verteld, omdat het moment van onveiligheid om jullie heen toeneemt.

Dit moment van onveiligheid wordt natuurlijk, zoals jullie je kunnen voorstellen, gecreëerd door deze wereldregering, die door middel van haar geld, haar laboratoria, etc… nog een laatste keer zal proberen jullie te degraderen. Daarom zeggen wij jullie: geef niet toe aan de angst. Wij zijn hier om jullie te beschermen en geloof vanuit het diepst van je hart dat de Intergalactische Federatie van Lichtwezens jullie al haar kracht van Licht stuurt, zodat jullie, door jullie eigen kracht van Liefde en Licht in jullie, deze delicate momenten het hoofd kunnen bieden.

Lieve broeders en zusters van de Aarde, twijfel er niet aan dat de Nieuwe Aarde naar jullie toekomt. Het is niet ver van jullie vandaan, op jullie planeet, maar begrijp dat jullie de ambachtslieden van jullie geluk zijn door de ogen van je hart te openen en je bewust te worden van je eigen goddelijke kracht.

Wij begeleiden jullie met grote Liefde.

De Telosianen

Kanaal: Marie-Josée Andichou

Bron

Vertaling naar het Engels door EraofLight.com

Nederlandse vertaling: Reinier