De Telosianen: Vernieuwing Van De Hele Aarde Door Jullie / door:   Marie JoséeAndichou.

De Telosianen: Vernieuwing Van De Hele Aarde Door Jullie

Gechanneld door:   Marie JoséeAndichou – 27 September 2022

Wij begroeten jullie lieve kinderen van de Aarde. Lang geleden spraken wij tot jullie over de evolutie van de mensheid in haar mooiste en meest heldere staat. Wanneer wij zeggen “lang geleden” betekent dit dat wij sinds mensenheugenis voor jullie in contact stonden met de mens, zijn goddelijke wezens, ook al was de mens zich daar niet van bewust.

Inderdaad, gedurende een zeer…zeer lange tijd in jullie aardse tijd, hebben wij altijd elke geïncarneerde ziel begeleid om hen geleidelijk te doen begrijpen wie zij werkelijk zijn en vooral om hen de reden van hun opeenvolgende incarnaties op deze planeet bij te brengen.

Zoals jullie weten, zijn jullie allemaal geïncarneerd, voor sommigen van jullie al eeuwenlang, om te evolueren in Liefde en om deze Liefde, het mooiste, het meest Lichtende dat er is, naar de Aarde te brengen aan de Aarde zelf en aan alles wat op haar bodem leeft.

Je kunt dus begrijpen hoe belangrijk jouw bewuste aanwezigheid van jouw goddelijkheid op deze planeet is. Alles wat je momenteel in je ziet ontwikkelen, dit steeds duidelijker wordende begrip van het goddelijke wezen dat je werkelijk bent, verspreidt zich energetisch over de hele Aarde en ook over alles wat daarop leeft, of het nu de natuur, de dieren of de mineralen zijn.

Jullie huidige evolutie wordt de vernieuwing van de hele Aarde in haar kleinste deel. Jullie huidige evolutie geeft leven terug aan de Aarde, net zoals de Aarde zelf aan jullie doorgeeft wat zij aan het worden is: een wezen in volle energetische evolutie, dat, vervat in de melkweg, van deze laatste zeer krachtige energieën van evolutie, vernieuwing en wedergeboorte ontvangt.

Zoals je ziet is alles met elkaar verbonden, niets staat los van elkaar. Van jullie aardse wezen tot de melkweg, alles is vervat in de grootste, prachtigste Levensenergie, die van onze Schepper. Wijzelf zijn net als jullie in een eeuwigdurende evolutie die door niets kan worden gestopt, omdat de Scheppende Energie onophoudelijk evolueert, oneindig is, en deze oneindigheid doorgeeft aan alles wat al bestaat, waarvan jullie deel uitmaken.

Je begrijpt dan dat wat je nu beleeft, al deze omwentelingen in je en om je heen, het resultaat zijn van deze oneindige evolutie. Er komt een tijd dat alles verenigd moet worden in Liefde en Zuiver Licht. Dit is wat je aan het verwerven bent door allerlei verstoringen die zich in en om je heen voordoen.

Het is, zoals wij je al hebben verteld, de Zuivering, de Grote Zuivering die de hele Aarde, elk continent en elk mens treft. Maar deze Zuivering vindt ook plaats op galactisch niveau. Voor jullie is dit volkomen onbegrijpelijk, maar het is zo. Er is een repercussie van deze Zuivering vanuit heel jullie universum, naar jullie melkwegstelsel, naar de Aarde en naar jullie zelf.

Het is belangrijk te begrijpen dat het immense Schepper Universum zichzelf ook “reinigt” van datgene wat zijn voortdurende evolutie kan belemmeren. Natuurlijk weten wij dat jullie niet echt begrijpen hoe het Leven achter jullie aardse sluier werkt, maar weet dat het Onmetelijke Schepper Universum jullie bevat, jullie leven geeft en niet kan evolueren in groeiende Liefde zonder dat jullie op dezelfde manier evolueren.

Wij wilden jullie helpen begrijpen waarom jullie de afgelopen jaren op aarde en vooral dit jaar zoveel verstoringen van allerlei aard hebt ervaren. Het is goed om te begrijpen dat alles met elkaar verbonden is, zoals wij blijven herhalen, dat wat in de verste uithoeken van alle universa gebeurt, invloed heeft op jullie leven op aarde en op jullie planeet Aarde.

Wij weten dat deze boodschap jullie vele vragen zal doen stellen over de onmetelijkheid van het Leven, van het Grote Leven, datgene waarnaar jullie steeds meer evolueren: het Grote Leven van Zuiver Licht, van Zuivere Liefde, van Vrede en Sereniteit dat jullie zo vaak in jullie gedachten en in jullie harten oproepen.

Wij vergezellen jullie met al onze Liefde en wensen jullie toe dat jullie in Vredebewustzijn leven tijdens deze prachtige reis naar Zuiver Licht.

Wij houden van jullie.

De Telosianen

Kanaal: Marie JoséeAndichou

Vertaling: Reinier