De Telosianen: Maskerade – Jullie Borrelen meer en meer… / Gechanneld door: Marie-JoséeAndichou

De Telosianen: Maskerade

Jullie Borrelen meer en meer…

Gechanneld door: Marie-JoséeAndichou – 22 Januari 2022

Wij groeten jullie, lieve kinderen van de Aarde. Wij gaan jullie iets vertellen dat jullie misschien zal verbazen, want jullie waarneming van wat er op Aarde gebeurt, is niet gemaakt om je aan te moedigen.

Maar ondanks wat jullie zien, horen, ondanks wat jullie heersers je vertellen, die zich in het nauw gedreven voelen in hun laatste verschansingen, die zich enigszins verloren voelen ten opzichte van wat er gebeurt, dat wil zeggen het front dat de mensheid voor hen geschapen heeft, borrelen jullie meer en meer op.

Wat bedoelen wij daarmee? Heel eenvoudig, de mensheid, die werkelijk genoeg heeft van al die “maskerade” die jullie heersers je voorhouden, reageert sterk. Jullie borrelen meer en meer, dat wil zeggen dat jullie steeds heftiger reageren door het indienen van klachten wegens “misdaden tegen de mensheid. “

Het begint zich te verspreiden in het ene land, dan in het andere, enz. Natuurlijk zie je de gevolgen nog niet, omdat jullie regeringen, die alles om alles proberen, jullie tegenwerken met wetten die jullie moeten muilkorven. Zij houden geen rekening met jullie verzoeken om vrijheden, het kan hun niet schelen of jullie in welzijn zijn of niet, zij reageren niet op advocaten die klachten indienen enz…

Ondanks dit, dat niet zal blijven duren, weet dat alles wat zij nu doen zich noodzakelijkerwijs en snel tegen hen zal keren en dat het indienen van klachten wegens “misdaden tegen de menselijkheid” aan het licht zal komen en hen voor hun roekeloze daden zal plaatsen.

Het moment nadert dat de mensheid in één beweging zo zal reageren dat alle heersers zullen inzien dat Vrijheid en Respect door ieder mens zonder uitzondering ervaren moeten worden.

Natuurlijk zullen jullie heersers nog glimlachen om jullie eisen voor Vrijheid; zij voelen zich nog sterk, maar zeer spoedig zal er een loden kreet op hen vallen en hen verpletteren. Zij zullen dan niet opgewassen zijn tegen de volkeren die opborrelen en die op hun landen hun levensbehoefte aan vrijheid en respect zullen toepassen.

Wij wilden hierover met jullie spreken, lieve broeders en zusters van de aarde, omdat wij weten dat jullie troost nodig hebben. Jullie moeten weten en begrijpen dat wij jullie helpen door jullie Energieën van Zuiver Licht aan te bieden, die jullie soms een beetje door elkaar schudden, maar die werkelijk nodig zijn om jullie in staat te stellen deze Goddelijke Kracht van Liefde uit jullie naar boven te halen, die superieur is aan de kleine aardse macht van jullie heersers.

Besef dat al jullie heersers, wie zij ook zijn, waar zij zich ook bevinden, diep in zichzelf in een staat van zwakte verkeren. Dit verlangen naar macht, dat hen ertoe drijft te proberen jullie met angst te verzwakken, is gewoon een groot gebrek aan vertrouwen in henzelf. Zij voelen zich alleen sterk door de mensen om hen heen en vooral de mensen in hun omgeving te “mishandelen”. Zij voelen zich van binnen zo zwak, en dat is onbewust, dat zij alle kwaadwillige krachten proberen om jullie tot slaaf te maken.

Wanneer de “loden dekvloer” op hen valt, zal dat een grote teleurstelling voor hen zijn en het zou kunnen leiden tot zelfmoord of zeer ernstige ziekten.

Lieve kinderen van de Aarde, heb vertrouwen in uzelf, laat geen angst jullie wezens binnendringen. Sommige woorden die door jullie heersers gebruikt worden, kunnen je doen vrezen voor jullie toekomst. Laat je niet afschrikken, dank je wel. Wij zijn hier om jullie te steunen en jullie lief te hebben met de mooiste liefde.

De Telosianen

Kanaal: Marie-JoséeAndichou

Vertaling naar het Engels door EraofLight.com

Vertaling naar het Nederlands: Reinier