De Telosianen: Een Splitsing Zal Plaatsvinden Binnen De Mensheid / Gechanneld door: Marie Josée Andichou

De Telosianen: Een Splitsing Zal Plaatsvinden Binnen De Mensheid

Gechanneld door: Marie Josée Andichou – 15 november 2022

Wij zijn blij jullie weer te zien, lieve kinderen van de Aarde. Op deze dag gaan wij opnieuw tot jullie spreken over wat er in de nabije toekomst kan gebeuren. Wij hebben jullie al gesproken over wat de wereldregering jullie wil laten meemaken om meer greep op jullie te krijgen. Stel je voor dat zij een manier voorbereiden om je bang te maken, heel eng, door je te vertellen over een mogelijke kernoorlog, mogelijke enorme inflaties waardoor je geen geld meer zou hebben of zelfs geen geld meer zou hebben om je eten te kopen en je rekeningen te betalen.

Al deze “roddels” van bronnen van de wereldregering zijn alleen maar bedoeld om je steeds verder in angst te “duwen”. We zullen jullie dit nogmaals vertellen: geef NIET toe aan angst, dit is heel belangrijk, want door je niet druk te maken over wat degenen die je willen manipuleren je vertellen, zul je ervoor zorgen dat ze toegeven.

Inderdaad: wat een kernoorlog betreft, dat kan niet. Waarom niet? Omdat ze zelf bang zijn voor de fall-out van nucleaire vernietiging. Twijfel er niet aan dat degenen die deze wereldregering vormen, mensen en niet-mensen zijn die zelf in angst zitten. Angst waarvoor? Angst om hun macht over jullie te verliezen, over de Aarde, angst dat ze het zich niet langer kunnen veroorloven om over miljarden van jullie te heersen. Ja, deze mensen zijn momenteel in angst, in grote angst.

Maar jullie zullen tegen jezelf zeggen: “Het is heel anders dan bij ons! Zij hebben het geld dat zij nodig hebben om te leven, zij hebben deze zorg niet.

Ja, wij zullen jullie vertellen, zij hebben het geld dat hun de indruk geeft dat zij grote macht hebben, maar in werkelijkheid is het een kleine macht, want, zoals wij jullie al in eerdere boodschappen hebben verteld, wij hebben het vermogen om hun bankrekeningen te ruïneren als zij te ver zouden gaan in hun verlangen om de mensheid te “mishandelen”.

Inderdaad, wat zijn een paar cijfers op een bankrekening? Wij kunnen dat allemaal wissen en ervoor zorgen dat zij die nummers niet meer kunnen vinden, noch op hun rekeningen, noch elders. Dat is hun grootste angst. Daarom proberen ze jullie op de knieën te krijgen, zodat jullie niet goed kunnen leven. Maar heb vertrouwen. Ook al zullen er delicate gebeurtenissen plaatsvinden op jullie planeet, zij zullen er niet mee doorgaan, want wij zullen ervoor zorgen dat het grootste deel van de mensheid wordt beschermd.

Wij hebben met jullie gesproken over de Nieuwe Aarde, de Aarde die naar jullie toekomt en die jullie zullen beleven aan het einde van deze turbulente overgang. Natuurlijk zal het in de komende tijden niet gemakkelijk voor jullie zijn, en op een gegeven moment zal er een splitsing komen in de mensheid op aarde. Een deel van de mensheid zal immers zijn bewustzijn hebben aangepast en begrepen hebben wat het Ware Leven is. Dit deel van de mensheid werkt momenteel voor het beste voor de mens en voor de hele aarde, d.w.z. voor alle koninkrijken die erop leven.

Aan de andere kant zullen er echter mensen zijn die hun huidige comfort, d.w.z. hun manier van leven, niet willen verlaten, zich willen onderwerpen aan de beslissingen van hun regeringen, bang zijn voor de toekomst, enz. ….

De breuk tussen de mensen zal onvermijdelijk zijn, zoals je goed begrijpt. Niet de gehele mensheid zal haar bewustzijn veranderen wat betreft het begrip van het Ware Leven. Maar zo is het nu eenmaal. Elke ziel die op Aarde geïncarneerd is, heeft vóór de incarnatie besloten zo en zo te leven voor haar eigen evolutie, maar ook, en dat is belangrijk, om de mensheid op een bepaalde manier vooruit te helpen.

Het is door de confrontatie met moeilijkheden dat je je angsten, je zorgen, enz. kunt overwinnen. Het is dankzij de anderen voor je dat je vooruitgang boekt in het begrijpen van het ware leven. Weet je, jullie zijn elkaars spiegels. Zo kan de mensheid vooruitgang boeken in het begrijpen van wat anderen haar kunnen brengen.

Dus, in de komende maanden, zullen pogingen van de wereldregering om jullie te degraderen ingevoerd worden. Maar terwijl zij jullie voor het moment een beetje door elkaar schudden, weet dat het niet lang zal duren, want als het te ver gaat, zullen wij onze “terugslag”-methode toepassen, zoals jullie zeggen.

Lieve kinderen van de Aarde, lieve broeders en zusters, weet dat jullie je leven op Aarde kunnen voortzetten in vertrouwen, veerkracht en sereniteit. Wij vragen jullie nogmaals om niet te luisteren naar de media-informatie die gedurende de dag steeds dezelfde dingen herhaalt, zodat jullie geest doordrenkt raakt van angstinformatie. Dit is allemaal manipulatie door jullie regeringen van welk land dan ook. Laat je hierdoor niet imponeren, wij danken jullie.

Lieve kinderen van de Aarde, blijf leven in de vreugde van je hart. Breng aan jullie vrienden, aan jullie families alle Liefde van jullie hart, geef ook aan de Aarde al jullie dank van Liefde voor de schoonheid die zij jullie biedt, maar ook voor wat zij jullie laat leven door jullie te beschutten, door jullie te voeden.

Wij begeleiden jullie met grote Liefde, twijfel er niet aan.

De  Telosianen

Kanaal: Marie Josée Andichou

Vertaald naar het Engels door EraofLight.com

Oorspronkelijke bron ~ https://cristal-mariandi.com/

N.L. vertaling: wakkeremensen.org