De Telosianen: De Drie Dagen / door: Marie-Josée Andichou.


De Telosianen: De Drie Dagen

Gechanneld door: Marie-Josée Andichou – 14 December 2022

Kinderen van de Aarde, wij groeten jullie. Op deze dag gaan wij met jullie spreken over wat jullie soms belangrijke vragen doet stellen, namelijk over wat jullie de “drie dagen van de nacht” noemen. De bijbelse geschriften spreken al heel lang over dit moment dat in de mensheid naar de Aarde zou komen om de transformatie van haar wezen, maar vooral van haar bewustzijn tot stand te brengen.

Inderdaad, deze “drie dagen van totale duisternis” zijn gepland om jullie de werkelijke overgang te laten ervaren tussen wat jullie nu ervaren en de Vernieuwing, de Nieuwe Aarde, de Nieuwe Mensheid die naar jullie toekomt. Natuurlijk zal het, om deze “drie dagen van nacht” werkelijk tot jullie te laten komen, noodzakelijk en zeer belangrijk zijn dat jullie bewustzijn totaal veranderd is, dat wil zeggen dat de meerderheid van de mensen begrepen heeft dat het Ware Leven niet het Leven is dat jullie nu leven en al duizenden jaren leven, maar dat het Ware Leven alleen spiritueel is.

Dan zullen jullie zeggen: “We zijn er nog lang niet! Wanneer zullen deze drie dagen van overgang naar het Licht tot ons komen?

Wij begrijpen dat jullie je deze vragen stellen: wanneer, hoe zullen deze drie dagen de transformatie van jullie samenleving en jullie mensheid brengen. Op dit moment kunnen wij jullie niets precies vertellen, dat wil zeggen een precieze datum, dat is onmogelijk omdat jullie mensheid zich in een wervelwind van kwellingen, verschillende angsten enz. bevindt. ….

Voor deze drie dagen is het belangrijk dat de meerderheid van de mensheid begrijpt wat er op jullie planeet gebeurt. Het is belangrijk te begrijpen dat jullie niet van de ene dag op de andere kunnen overgaan in een energie van Zuiver Licht zonder jullie wezens, jullie emoties te hebben gezuiverd en vooral dat jullie het huidige geweld uit jullie leven hebben gewist.

Waarom doet geweld, in verschillende vormen, zich aan jullie voor? Omdat jullie je eenvoudigweg in deze fase van overgang bevinden, van transformatie, van ontvangst van sterke Hemelse Energieën die jullie celgeheugens en jullie hersenen verstoren. Jullie harten zijn overweldigd, jullie harten weten niet meer wie ze kunnen vertrouwen, jullie geesten weten niet waar ze terecht kunnen omdat jullie zo veel gevraagd wordt door de media die jullie zeer negatieve informatie geven. Over dit alles hebben wij reeds in vele eerdere boodschappen gesproken.

Daarom is het, om toegang te krijgen tot deze “drie speciale dagen” die de deuren naar het Zuivere Licht zullen openen, noodzakelijk dat jullie alle informatie die de media jullie via jullie radio’s of televisie doorgeven, negeren. LAAT HET ALLEMAAL LOS! …. Het heeft geen belang voor jullie, behalve om jullie in te sluiten in de angst voor geweld in de steden, in de angst voor een epidemie, in de angst voor de reacties van jullie lichaam na een vaccin etc…..

Hoe meer jullie dit alles loslaten, hoe meer jullie je vrij zullen voelen, bevrijd van het gewicht van de angst en hoe meer sereniteit en vrede zich in jullie wezens, in jullie harten zal nestelen.

Kinderen van de Aarde, jullie hebben al een groot werk van zuivering gedaan, maar het is belangrijk om dit werk van Liefde voor jezelf elke dag, elk moment van je leven voort te zetten. Hoe meer de mensheid zal worden verlicht van deze verontrustende gevoelens, hoe sneller jullie deze drie dagen die op jullie wachten jullie de prachtige Vreugde zullen bieden van het zien van Zuiver Licht en Vrede in jullie mensheid.

Lieve broeders en zusters van de Aarde, heb vertrouwen in het Leven, het Ware Leven dat jullie vergezelt met zijn Liefde en zijn Licht. Heb vertrouwen! Bevrijd jullie harten van alle angst en laat je niet beïnvloeden door alles wat jullie media jullie dagelijks vertellen in opdracht van deze wereldregering, een regering van ongezonde macht en van niet-Liefde.

Wij houden van jullie en begeleiden jullie op elk moment voor het beste in jullie leven.

Kanaal: Marie-Josée Andichou

Vertaling naar het Engels door EraofLight.com

NL vertaling – wakkeremensen.org