De Telosianen: Bevrijding Door Verstoringen / door: Marie Josée Andichou.

 

De Telosianen: Bevrijding Door Verstoringen

Gechanneld door: Marie Josée Andichou – 10 Januari 2023

Wij begroeten jullie lieve kinderen van de Aarde. Nogmaals komen wij terug op het nieuwe jaar dat jullie te wachten staat. Wij hebben u vele malen verteld dat het een jaar van verschillende verstoringen zal zijn en dat het u zal voorbereiden op het ontvangen van de Nieuwe Aarde.

Hoe kan dit gebeuren? Allereerst de verschillende verstoringen die zich zullen voordoen, zoals sociale demonstraties, soms helaas geweld op bepaalde plaatsen, politieke problemen, gezondheidsproblemen, enz. …., al deze verstoringen zijn noodzakelijk voor uw evolutie.

Maar, zult u zeggen, “kunnen we niet in alle rust evolueren?”

Wij zullen u dit antwoorden: gezien het lage niveau van bewustzijn dat op Aarde bestaat, is het heel belangrijk dat u wordt opgeschud om alles wat jarenlang in u is verankerd en in uw wezens angsten van allerlei aard creëert, verlangens naar macht, of u nu in een familie zit of in een politicus.

Het is heel belangrijk dat u geschud wordt als een fles bruiswater die al het overtollige gas dat erin zit eruit laat lopen. U allen, lieve broeders en zusters op aarde, bent gevuld met “gas” dat er alleen maar om vraagt uit uw fysieke lichaam te worden afgevoerd om Vrede, Sereniteit en Vreugde te vinden.

Zodra al dit “gas” is afgevoerd, dat wil zeggen alles wat in u kookt: angsten, woede, afgunst, jaloezie en vele andere, zal uw leven veranderen. U zult de dingen niet langer op dezelfde manier zien. U zult begrijpen dat u sinds onheuglijke tijden gemanipuleerd wordt, en nog steeds, en u zult zo reageren dat u laat zien wie u werkelijk bent, dat wil zeggen een wezen van volledige Goddelijke Kracht, van volledige Liefdeskracht, van Ware Liefde.

In deze tijd zullen in uw land sociale demonstraties plaatsvinden die zullen leiden tot andere verstoringen die zich in een keten zullen voltrekken. Het jaar kan donker lijken, moeilijk om te leven, maar wij zeggen u: begrijp dat dit noodzakelijk is voor uw eigen bevrijding.

De bevrijding van de aardse mens zal noodzakelijkerwijs door al deze verstoringen heen moeten gaan.

Er zullen dus twee groepen mensen zijn: zij die blijven hangen in dit verlangen naar geweld, in dit verlangen naar bijstand, in dit verlangen om hun manier van leven niet te willen veranderen uit angst om alles te verliezen, en er zal een andere groep mensen zijn die begrepen zal hebben dat dit alles slechts een zuivering van de mens is op het diepste niveau voor een wedergeboorte tot het Zuivere Licht.

U zult ook zeggen: “Als er een scheiding van mensen is, zullen er dan confrontaties zijn tussen deze twee groepen?

Ja, er zullen confrontaties zijn tussen deze twee groepen, maar het zullen niet noodzakelijkerwijs oorlogszuchtige confrontaties zijn. Er zullen veel botsingen zijn binnen families, tussen mensen die vrienden waren en niet langer vrienden zijn, er zullen ook moeilijkheden zijn binnen bepaalde bedrijven tussen werknemers, enz. …. Dat zullen dit soort botsingen zijn. Maar er zullen altijd mensen zijn die de situaties zullen kalmeren.

Wij willen u niet bang maken voor dit nieuwe jaar. Wij willen u alleen waarschuwen voor wat er kan gebeuren, want alles kan veranderen als het menselijk bewustzijn plotseling heel snel evolueert. Wat wij momenteel zien, doet ons begrijpen dat het kan gebeuren zoals wij hierboven hebben gezegd.

Ter afsluiting van onze boodschap willen wij u zeggen dat u dit nieuwe jaar niet hoeft te vrezen en wij raden u aan niet de hele dag te luisteren naar de verschillende media die u, in opdracht van uw regering, zullen bestoken met de meest duistere berichten. Laat u niet intimideren door al deze media, blijf gecentreerd op uw goddelijke wezen, voel hoe de Natuur u helpt in deze evolutie en u zult zien dat dit jaar van grote overgang zal plaatsvinden voor allen die op deze manier zullen reageren, op de zachtst mogelijke manier.

Wij waken over u, wij begeleiden u met grote Liefde.

De Telosianen

Kanaal: Marie Josée Andichou

Vertaling: Reinier