Adama van Telos: Pad van Ascensie

Adama van Telos: Pad van Ascensie

Gechanneld door: Asara Adams – 20 November 2022

Gegroet, Geliefden.

We zijn zeer verheugd om ons vandaag met jullie te verbinden, en we sturen jullie onze uiterste Liefde vanuit het hart van Telos.

Geliefden, terwijl jullie op je pad van ascensie zijn, beleven jullie prachtige en minder prachtige ervaringen.

Velen vragen zich af waarom de dingen niet gaan zoals ze willen.

Of het nu gaat om liefde, gezondheid, overvloed, doel of welzijn.

Sommigen denken dat ze iets verkeerd hebben gedaan.

Sommigen denken dat de wereld om hen heen verkeerd is.

Sommigen denken dat de Bron hen deze ervaringen laat doormaken.

De waarheid is dat God/Bron je niet laat lijden.

Lijden is door mensen gecreëerd.

Elke onaangename situatie is een gelegenheid om je aandacht te verplaatsen naar je IK BEN Aanwezigheid van God en weg van de menselijke schepping.

Mensen mochten hun eigen vrije wil hebben en het resultaat daarvan is dat mensen de zuivere en Goddelijke Bronenergie die door hen stroomt, verkeerd kwalificeerden met hun menselijke “Vrije Wil”.

Dit creëerde een enorme hoeveelheid negatief karma gedurende eeuwen.

Toen jullie deze levenservaring ingingen, zijn sommige onaangename ervaringen het resultaat van dit negatieve karma.

Sommige onaangename ervaringen zijn het resultaat van negatieve gedachten, gevoelens, woorden en daden in dit leven.

Sommige onaangename ervaringen zijn het gevolg van het focussen op negatieve zaken in de media, online en in gesprekken.

De enige uitweg is je los te koppelen van de menselijke creaties en toe te staan dat Goddelijke creaties zich via jou uiten.

Vaak volstaat het om de focus op negatieve ervaringen, gedachten, gevoelens, woorden en handelingen te onderbreken met een mantra.

Wij bevelen de mantra aan:

“IK BEN de enige bevelende Aanwezigheid hier!”

“IK BEN” verwijst naar God/Bron en de IK BEN Aanwezigheid van God.

Wanneer je deze mantra gebruikt, elke keer dat je aandacht uitgaat naar een negatieve ervaring, gedachte, gevoel, woord en handeling, onderbreek die dan met deze mantra.

Begin te voelen hoe de Goddelijke energieën van God/Bron/je Ik Ben Aanwezigheid je wezen vullen.

Na verloop van tijd zul je je meer en meer losmaken van de zware menselijke creaties en zul je Goddelijke Perfectie beginnen te ervaren op alle gebieden van je leven.

Wij pleiten voor jullie overwinning in het Licht!

Welkom thuis!

We sturen jullie allemaal zoveel liefde…

Jullie worden gedragen op de vleugels van Engelen, om de Nieuwe Aarde voort te brengen.

Weet in je hart dat je altijd wordt omringd door je Engelen, Opgestegen Meesters, Gidsen, Galactische Families van Licht en ja, ook door je familie en vrienden in Telos – en dat zal altijd zo blijven.

Geliefden, wij lopen met jullie mee op deze reis en er wordt onmetelijk veel van jullie gehouden – altijd.

Ik ben jullie broeder Adama van Telos.

Kanaal: Asara Adams

Vertaling: wakkeremensen.org