Wanneer Jullie DNA Evolueert, Worden Jullie Multidimentionaal

WANNEER JULLIE DNA EVOLUEERT,
WORDEN JULLIE MULTIDIMENSIONAAL

Hoe verder men gaat met de mantel van macht, het manipuleren en overstijgen van de werkelijkheid, hoe verder men kan vallen. Tot op zekere hoogte is de Aarde veranderd in een magnetische draaikolk die gevallen energieën aantrekt. Deze energieën hebben zich verplaatst naar het hele gebied rond jullie zonnestelsel, niet alleen naar de Aarde. Denk niet dat elke andere plaats in orde is terwijl de Aarde besmet is. In werkelijkheid gaat jullie hele zonnestelsel op dit moment door een aantal moeilijkheden heen. Er zijn andere zonnestelsels, versies van jullie zonnestelsel, die hier overheen liggen. Wanneer specifieke denkvormen beginnen te ontstaan, tekenen en verleiden ze anderen van dezelfde aard. Als je in een negatief soort energie terechtkomt en er niet uit kan komen, wat gebeurt er dan? Er wordt steeds meer negatieve energie naar je toe getrokken. De Aarde trekt al lange tijd negatieve energieën naar zich toe. Wezens die geassocieerd worden met deze energieën zijn van zeer geïdealiseerde hoogten gevallen waar ze beslissingen namen, misschien de verkeerde of ongepaste beslissingen, en verloren de kracht om verheffende realiteiten te construeren. Maar toch, dit maakte allemaal deel uit van het plan.

Het wegvallen van de macht en de manipulatie die plaatsvindt, stimuleren levensvormen die niet zijn geëvolueerd naar het vinden van iets beters. Er is dus een groot voordeel in dit hele proces, en niets om bang voor te zijn. Absoluut niets. Er is absoluut niets om bang voor te zijn in deze tijden die komen gaan. We willen dat jullie je er heel goed van bewust zijn dat jullie geëerd worden voor wie jullie zijn, en als jullie jezelf beginnen te eren, zullen jullie jezelf een kans geven die verder gaat dan jullie conceptie.

Een van de meest opwindende aspecten van het nu op Aarde zijn is de herbewerking die plaatsvindt in jullie DNA. Kosmische lichtgecodeerde stralen, als fotonen, zijn op Aarde gekomen en stimuleren verandering en een herordening in het menselijk lichaam. De verspreide gegevens die de geschiedenis en het bewustzijn van de Levende Bibliotheek bevatten, zijn nu aan het reorganiseren. De Galactische Lichtgolf, zoals die tot uitdrukking komt in de grote Uranus/Neptunus conjuncties van 1993, bracht een infusie van kosmische stralen op de planeet, waardoor een potentiële derde streng van DNA in de massa’s ontstond. Nieuwe helixen of strengen DNA worden gevormd terwijl de licht-gecodeerde filamenten worden gestimuleerd om zichzelf weer samen te bundelen. De verspreide gegevens worden samengetrokken in jullie lichaam door elektromagnetische energieën van de Eerste Schepper. We zijn hier om dit proces in jullie te bekijken, om jullie te helpen, en om ook onszelf te ontwikkelen.

Naarmate deze hergroepering en herordening vordert, zullen jullie een meer geëvolueerd zenuwstelsel creëren dat het mogelijk maakt om nieuwe gegevens in jullie bewustzijn te brengen. Jullie zullen veel slapende hersencellen wakker maken en jullie zullen je volledige fysieke lichaam gaan gebruiken in plaats van het kleine percentage waarmee jullie hebben gefunctioneerd.

Jullie hebben ermee ingestemd om licht te dragen en terug te keren naar deze planeet. Als jullie je lichaam beginnen te vullen met licht, moet jullie geheugen worden geopend. Jullie moeten evolueren terwijl het DNA zich ontwikkelt, tot een multidimensionale versie van jullie zelf, die vele lagen van de werkelijkheid overspant. Stel je jezelf spiraalvormig voor met twaalf verschillende DNA-strengen. De dubbele helix heeft twee strengen. Stel je twaalf strengen voor die allemaal aan elkaar zijn vastgehaakt. Je kunt ze voorstellen als zes paren, hoewel dat niet noodzakelijkerwijs is hoe ze samenkomen. Speel met deze beeldvorming. Stel je buiten je lichaam energiesnelwegen voor die uit jouw twaalf chakra’s komen. Je leeft in een web van onzichtbare energie. De twaalf DNA-strengen dienen als verbindingen met dit web via de twaalf chakra’s die als energetische deuropeningen in je lichaam fungeren en je verbinden met de vitale bestaanskracht. Het is door het openen en activeren van deze energieportalen dat je jezelf kunt kennen.

De Pleiadiërs via de prachtige Barbara Marciniak

Website

vertaling: Martien