Jullie Lichamen, Aarde, & Seksualiteit

24 December 2020

Jullie Lichamen, Aarde, & Seksualiteit

We willen hier iets anders aan de pot toevoegen. De maan beïnvloedt het ritme van de Aarde. Wie kan zeggen dat hij niet ontworpen is? De maan regeert over de energiestromen in het lichaam op dezelfde manier als het de getijden op jullie planeet regelt. Het is een zeer krachtige elektromagnetische computer. Als de maan de getijden beïnvloedt, beïnvloedt hij ook de getijden in jullie eigen lichamen, het bloed in jullie eigen lichamen en de hormonen in het bloed.

Er zijn verschillende cycli op jullie planeet geweest, die gepaard gingen met schommelingen als van een pendel. Er was een lange regeerperiode van de matriarchale energie op Aarde. Toen kwam de patriarchale energie in heerschappij en roeide elke aanwijzing van vrouwelijk leiderschap en kennis uit. Vrouwelijke kennis werd alleen doorgegeven in de mythe en de legende, waar het vrouwelijke werd erkend als een deelnemer en waarnemer van het leven. Ze voelde zich verbonden met het web van het bestaan door het geboorteproces.

Ooit waren er krachten van buitenaardse intelligentie die werkten om vrouwelijke principes te activeren. Dit werd gedaan vanwege het vrouwelijke vermogen om leven te brengen en te voelen. Daar kwam de vrouwelijke associatie met de maan vandaan.

Er was een invloed van de maan, die een vrouwelijk energieprogramma overdroeg. De maan is als een grote computer, dus verschillende wezens en vormen van intelligentie kunnen de maan bezitten of het vermogen hebben om de maan te programmeren. Er waren wezens die de maan programmeerden in een vrouwelijke cyclus. Dat wordt herinnerd omdat er een liefdevolle, welwillende tijd mee gemoeid was. Toen veranderde er natuurlijk dingen.

De energie van de maan straalt nu al eonen op Aarde om het twee strengen DNA in stand te houden. Word niet boos op de maan omdat het dit doet. Er is niets mis met de maan. Het zendt alleen maar programma’s uit. De maan zet een voortplantingsprogramma op binnen vrouwen. Deze voortplantingscyclus creëert de mogelijkheid om veel vaker kinderen te produceren dan de zonnecyclus.

Begrijp dat de maan je voortplantingsprogramma vormgeeft. Echter, als soort kunnen jullie een nieuwe cyclus voor de voortplanting in gang zetten. Dit zal helpen om de overbevolking te stabiliseren die op de planeet welig tiert. Er bestaat vandaag de dag de vrees voor een verdubbeling van de populatie van de Verenigde Staten in een zeer korte tijdsspanne. Jullie barsten al uit je voegen. In de komende vijftig jaar zal er een andere invloed zijn op de maan, en de cycli van de maan zullen de cycli van de Aarde veranderen. Alles zal drastisch veranderen. Jullie zijn elke maand beschikbaar geweest om je voort te planten. Het is een heel ander experiment als jullie slechts één keer per jaar beschikbaar zouden zijn om je voort te planten. De veranderingen zullen de hele vrouwelijke cyclus veranderen, zodat de snelheid van de zwangerschap verandert. Het huidige systeem werkt niet; jullie zouden jezelf vernietigen door te veel te produceren. In dit stadium van exploderende wereldpopulatie is het niet nuttig om elke maancyclus beschikbaar te zijn voor bevruchting.

Vele eeuwen lang werd de vroedvrouw beschouwd als de grootste vijand van de christelijke godsdienst, omdat zij de pijn kon verlichten, andere vrouwen kon vertellen over de mysteries van hun lichaam en zij kruiden begreep, een heilig deel van de Levende Bibliotheek. De christelijke religie werd zeer patriarchaal en bang voor de Godin en de vrouwen. Ze vreesden dat de vrouwelijke macht de kerk en de mannen het gezag zou ontnemen.

De abortuskwestie heeft niets te maken met de vraag of je wel of niet een abortus kunt laten uitvoeren. Het is bedoeld om mensen afgescheiden en verward te houden over de vrouwelijke energie. Het is een plan tegen de Godin om vrouwen te ontmoedigen en ze te laten denken dat ze geen keuze hebben; of, als er een keuze is, om ze te laten denken dat die keuze abortus is. Er zijn plannen om vrouwen in grote mate in verwarring te brengen over hun lichaam. Dat is prima. Er is geen probleem, want ieder van jullie kiest de lessen die jullie moeten leren. Jullie kunnen jullie harten openen en genezende energie naar de mensen sturen, waardoor ze in een staat van verruimd bewustzijn worden gebracht; jullie kunnen ze echter niet laten veranderen.

De energie van de Godin beweegt zich snel, klaar om samen te werken met diegenen onder jullie die bereid zijn zich haar roeping te herinneren. Haar instructies zijn om jullie lichaam en aarde en jullie seksualiteit te eren, want het is door dit proces dat jullie allemaal geschapen zijn. We weten dat sommige van deze ideeën jullie ongemakkelijk maken, en daarom brengen we ze ter sprake. Omarm de volheid van jullie lichamen en van wat er gedaan moet worden, en ga ermee aan de slag. Werk samen, speel samen.

Vrouwen, word wakker en lees de handleiding van jullie lichamen en ontdek dat jullie iets waardevols bezitten. Mannen, jullie bezitten ook iets van waarde, en dit iets wat een lichaam wordt genoemd heeft cycli, ritmes en patronen. Het kan wonderlijke dingen doen.

Het is een grote vervorming van jullie identiteit om te denken dat seks alleen maar voor de voortplanting is. Het is een aanfluiting dat dit is aangeleerd. Niemand hoeft ooit een baby te krijgen als zij of hij dat niet wil. Begin te denken en te voelen in termen van het beïnvloeden van alle functies van je lichaam, inclusief de conceptie. Je kunt zeggen: “Ik weet dat mijn gedachten en gevoelens de functies van mijn lichaam controleren. Ik beïnvloed het, en als ik klaar ben om een baby te krijgen zal ik dat stimuleren. Anders ben ik niet beschikbaar. Dit is een zeer bevrijdend concept om te overwegen.

Als elke vrouw op de planeet echt wist hoeveel kracht ze had, wat denk je dat het patriarchaat zou doen? Eeuwen geleden werd een versie van het patriarchaat bedreigd door de macht van de vrouw. Dus vrouwen, om hun kracht te verbergen, twijfelden aan zichzelf, zodat mannen een standpunt konden innemen en zeggen: “Laten we een gelegenheid hebben om de wereld te regeren en te zien hoe die is.” De vrouwelijke kracht nam een ondergeschikte plaats in. De vrouwen waren het erover eens te geloven dat ze de vloek in hun lichaam hadden en dat bloeden slecht was. Vrouwen twijfelden aan de levenskracht binnenin zichzelf, en of ze er wel enige invloed op hadden.

De Pleiadiërs door de prachtige Barbara Marciniak

Bron

Vertaling: Martien