EEN NIEUW PARADIGMA VAN LEVEN

EEN NIEUW PARADIGMA VAN LEVEN

Wie zijn de Brengers van de Dageraad en wat is hun rol? De Brengers van de Dageraad zijn degenen die de zonnestralen dragen en licht en kennis brengen. Ze hebben een oude organisatie, een oude samenleving, een oude spirituele band die hen in staat stelt om bepaalde dingen te doen binnen een bepaald sterrensysteem. Jullie zijn leden van de Brengers van de Dageraad; anders zouden jullie niet tot dit boek worden aangetrokken. De leden van deze elite organisatie komen op verschillende momenten naar de Aarde om hun werk te doen. Dit gebeurt wanneer er een cyclus is ingesteld en de gebeurtenissen perfect voor hen zijn om de energie van de hoge kosmos en de energie van de Aarde te laten samensmelten in hun eigen wezen.

De energieën uit de kosmos komen altijd naar de Aarde, en de energieën uit de Aarde stijgen altijd op naar de kosmos. De mensheid creëert de heilige brug tussen de Aarde en de lucht, die sommigen de regenboogbrug hebben genoemd. De Brengers van de Dageraad laten deze energieën samensmelten, zodat de dageraad, of het licht, in hen ontwaakt. Zij brengen die dageraad dan naar beschavingen. Dit is wie jullie zijn. Dit is wat jullie doen. Zo zijn massa’s anderen. Jullie zijn de Brengers van de Dageraad.

Als Brenger van de Dageraad, is er een bepaalde houding die de verbintenis die jullie zijn aangegaan zal vergemakkelijken. Deze houding is er een van het toestaan van en het bewegen uit zelfgenoegzaamheid en het buiten beschouwing laten van je ervaringen. Voor de Brengers van de Dageraad vormt elke schakel het geheel, ongeacht hoe het is opgebouwd, ongeacht welke kracht of zwakte het heeft, en ongeacht hoe groot of klein zijn rol is. Kracht of zwakte of invloed zijn niet noodzakelijkerwijs te vergelijken; ze zijn gewoon de houding die het bewustzijn, in zijn eigen dans van de werkelijkheid, kiest om zich op te richten.

We onderwijzen jullie over jezelf en helpen jullie om te ontgrendelen wat er binnen in jullie is, niet wat er buiten jullie is. Als Brengers van de Dageraad zijn jullie in je donkerste uur voor de dageraad, wanneer jullie je afvragen of er een lichtstraal zal zijn. Dan, bijna onmiddellijk, zal het licht uit het niets beginnen te schijnen. Waar zal het vandaan komen? Hoe zal het jullie denken veranderen? Maar hoe kan het bestaan als het ene moment zo donker is als het maar kan, en het volgende moment er licht is ? Als brengers van de dageraad, zullen jullie dat licht tot zonsopgang zien. Jullie zijn hiervoor getraind. Het is jullie kracht.

Jullie, de Brengers van de Dageraad, ook wel bekend als de Familie van het Licht, zijn overeengekomen om het proces van mutatie te doorlopen om jezelf te ontwikkelen tot hogere wezens door middel van intentie en bewuste overeenstemming. Jullie brengen licht terug naar de planeet, brengen de nieuwe evolutie van de mensheid tot stand en maken de kosmische evolutionaire sprong in bewustzijn en intelligentie mogelijk door de frequentie eerst in jullie eigen lichaam te verankeren en het te leven.

De Lichtfamilie komt uit een centrale plaats van werking – een bron binnen dit universum die fungeert als een zendstation. Er zijn centrale zonnen in jullie galactisch systeem en een centrale zon in dit universum. De Maya’s noemden deze centrale zon Alcyone. Anderen kennen hem onder andere namen. De zon heeft licht, en licht heeft informatie. Om dit zeer simplistisch te maken, komen de leden van de Lichtfamilie uit een plaats die de centrale opslagplaats van informatie voor het universum is.

Jullie fietsen of spiralen uit deze centrale zon en dragen de informatie ervan doorheen de verschillende systemen in dit universum; jullie bedenken, plannen en reizen. Jullie zijn zeer uniek in dit opzicht, en dat weten jullie. Jullie weten als je naar de bevolking kijkt dat jullie heel anders zijn. Jullie houden van gepeupel, en jullie houden ervan om systemen open te breken. Als er iets zegt, ” Verboden Terrein”, dan is het voor iedereen en niet voor jullie. Jullie gaan overal naartoe waar iets is afgesloten, zodat jullie het kunnen openen. Jullie opereren door jezelf te splitsen in vele multidimensionale identiteiten en dan in systemen te gaan om ze te veranderen.

Soms incarneren jullie in deze systemen voor honderdduizenden jaren als voorbereiding op het moment dat jullie de systemen kunnen gaan breken. Jullie hebben een hervatting om je te ondersteunen. Bijvoorbeeld, je incarneert op Aarde een aantal keren zodat, als de oproep uitgaat dat de Aarde zal worden opengebroken en het paradigma zal worden verschoven, je kunt zeggen: “Ik ben er 247 keer geweest, in zoveel verschillende gedaanten, en toen ik eenmaal in staat was om mijn lichaam te laten ascenderen”. Deed ik dit, dit, en dit. Als ik meedoe aan dit spelplan om het systeem te breken, ben ik er zeker van dat ik mijn herinneringen kan opfrissen, ze kan ophalen, de wetten kan trotseren en de opdracht kan voltooien.

Soms gebeurt het niet en moet het plan om een of andere reden worden afgebroken. Dat is een zeer frustrerende ervaring voor jullie. Echter, als alles volgens plan verloopt en je erin slaagt het systeem te breken en een nieuw paradigma van licht te creëren, is het voor jullie als een kosmisch orgasme.

Leden van de Brengers van de Dageraad of de Lichtfamilie werken in teams. Jullie gaan niet alleen in systemen. Jullie hebben elkaar nodig om dit werk te doen, omdat jullie de frequentie niet alleen kunnen vasthouden. Door er als teams in te gaan, verhogen jullie de kansen om het plan met succes uit te voeren. Jullie zijn als stralen en lichtspiralen van de centrale zon die zeer intelligent zijn, en jullie worden geleid door een grote intelligentie in de centrale zon.

Licht is een koninkrijk van bewustzijn, en het heeft een doel in het bestaan. Het verhaal dat wij jullie vandaag vertellen is een verhaal dat jullie kunnen begrijpen. Elke keer dat we met mensen spreken en jullie meer begrijpen, geven we jullie meer. We willen niet dat jullie denken dat het licht nobeler is dan wat dan ook. Iets in het wezen van jullie ziel verbindt je met deze lichtbron en drijft jullie naar dit beroep, maar het maakt dit beroep niet beter dan welk ander beroep dan ook. Er zijn anderen die andere bronnen hebben en met andere bedoelingen naar buiten komen, en zij maken het balspel mogelijk. Jullie leren hierover.

De Pleiadiërs via de prachtige Barbara Marciniak

Artist Afbeelding: onbekend

Love, Light & Infinite Blessings,

Aurora & Your Galactic Federation Ground Crew

Website

vertaling: Martien