De Pleiadiërs: Het 12-Chakra-Systeem Uitgelegd

De Pleiadiërs:
Het 12-Chakra-Systeem Uitgelegd

door Barbara Marciniak – ontvangen – 21 Maart 2021

Golven van pulserende energieën zijn het levensbloed van de kosmos, en hoewel je een vaste vorm lijkt te hebben, ben je in feite gemaakt van vibrerende energieën die in en uit je lichaam golven als dansende golven van licht. De samenstelling van je wezen is veel groter dan je je misschien realiseert. Deuropeningen die chakra’s worden genoemd, dienen als niet-fysieke openingen, of poorten, in jouw identiteitsveld waardoor subtiele energiekrachten – etherische energie, of qi, of kosmische straling – zowel fysieke als niet-fysieke versies van het lichaam binnenkomen en verlaten. Er zijn zeven grote centra die verbonden zijn met het fysieke lichaam en vijf die bestaan buiten de fysieke vorm, die jouw identiteit en verbinding met het web van bestaan uitbreiden tot in de diepten van de kosmos.

De zeven chakra’s in het fysieke lichaam corresponderen met de klieren van het endocriene systeem, die een grote interne apotheek van enzymen, hormonen en ingewikkelde chemische intelligentie aansturen die, samen met het zenuwstelsel, helpen bij het beheren van de talrijke functies van het lichaam. Elk chakra dient als een intelligentiecentrum voor het verwerken van kosmische energie in de wereld van fysieke materie en kan worden voorgesteld als een draaiende caleidoscoop van kleur, licht, symbolen en geluid.

Levenslessen worden uitgespeeld in relatie tot een specifiek gebied van focus en ontwikkeling dat verbonden is met elk energiecentrum. De atmosfeer leeft van vitale kracht-energieën, en als je chakra’s open zijn, zal energie in en uit je lichaam stromen, en je helpen mentale helderheid, emotioneel evenwicht, fysieke gezondheid en spirituele vernieuwing te behouden. Jouw overtuigingen, houdingen en interpretaties van het leven bepalen hoe open of gesloten deze doorgangen zijn. Angst vernauwt de centra, terwijl adem, schoonheid, liefde en gelach ze verruimen.

Het openen van je chakra’s houdt in dat je jouw interne huis een grondige voorjaarsschoonmaak geeft. Energie door je lichaam laten stromen zal de verborgen kwesties naar boven brengen die je leven beheersen, en ook al kan het een uitdaging zijn om deze diepe interne overtuigingen tegen te komen, is het ook heel bevrijdend om los te laten wat je tegenhoudt. Er is geen betere tijd dan nu om deze taak te volbrengen. Om volledig om te gaan met de waarheid van deze tijden, zal het openen van jouw chakra’s en het toelaten van kosmische energieën, gevuld met informatie en kennis, om door jouw lichaam te stromen als een frisse koele stroom van kristalhelder water, bruisend van de vitaliteit van het leven, uiteindelijk jouw geest verfrissen en jouw leven bekrachtigen.

Het eerste chakra bevindt zich aan de basis van de ruggengraat, en is de thuisbasis van een vurige slangachtige energie die bekend staat als kundalini. Dit is de zetel van jouw kracht, waar de kernkwesties van identiteit en overleven de primaire lessen zijn die onderzocht moeten worden. Mensen kunnen een heel leven worstelen met de lessen die gebaseerd zijn op de leringen die verbonden zijn met dit wortelcentrum. Een aanzienlijke bankrekening en belangrijke posities in de maatschappij kunnen van pas komen, maar het is het soort persoon dat je bent, de kwaliteit van jouw relaties met je familie en vrienden, en de deugden die je belichaamt die jouw identiteit bepalen. Wanneer je jezelf vertrouwt en liefhebt, kan energie het eerste chakra binnenkomen om je eigenwaarde te versterken en de oer angst om in het fysieke lichaam te kunnen overleven te transmuteren. Het beheersen van de energie van elk chakra houdt in dat je geaard bent in de persoonlijke verantwoordelijkheden van je leven. Het herkennen van de corresponderende lessen van elk van de chakra’s maakt de weg vrij voor kosmische energieën om alle centra te verbinden die je verbinden met het web van het bestaan.

Chakra nummer twee is de poort voor seksualiteit en creativiteit, en ook in dit centrum kunnen mensen het grootste deel van hun leven worstelen om de lessen van deze krachtige energieën te leren. Iedereen komt in aanraking met de ruwe kracht van seksuele energie, maar slechts weinigen begrijpen de diepe psychische en spirituele uitwisselingen die plaatsvinden wanneer je je bezighoudt met seksuele intimiteit. Seksuele expressie brengt de lessen en ervaringen van passie en plezier voort; het is ook de verbinding met je voorouders en het centrum voor het stichten van een gezin. Jouw tweede chakra dient als de opening waardoor de frequenties van jouw identiteit en die van je partner samensmelten om creatief met elkaar verweven te raken. In wezen neem je door seksuele intimiteit het energetische veld van de ander over, en als er bedrog in het spel is, of geen liefde aanwezig is, kan de kater van de seks psychisch, emotioneel, mentaal en lichamelijk slopend zijn. Toch kun je, met liefde en respect, met gelukzalige emoties opstijgen naar de mysteries van de kosmos. Iedereen staat voor de uitdaging om te leren hoe seksuele energie te eren.

Als je in een staat van voortdurende angst verkeert met betrekking tot kwesties die jouw overleving en jouw seksualiteit betreffen, dan zul je blijven steken in de lessen van de onderste twee chakra’s. Omdat het tweede chakra de kracht van het leven uitstraalt, is het de plaats waar gediscarneerde entiteiten zich het vaakst aan het fysieke lichaam hechten. Deze niet-fysieke energieën zullen zich dan voeden met de energie waarvoor je bang bent die te bezitten, die op haar beurt nooit volledig vrij zal zijn om de ruggengraat te beklimmen en de lagere chakra’s met alle andere centra te verbinden. Om jouw tweede chakra volledig te openen, moet je je vermogen om leven in de wereld te brengen eren en verantwoordelijkheid aanvaarden voor je seksuele activiteiten. Je seksuele identiteit geeft je de kracht om in de fysieke werkelijkheid bruggen van liefde en spiritueel bewustzijn te bouwen tussen de fysieke en de niet-fysieke werkelijkheid.

De derde chakra, of zonnevlecht, dient als het centrum van gevoel, intuïtie en wilskracht, en fungeert als een brein in je buik. Afstemmen op de activiteiten en overpeinzingen van dit centrum is van vitaal belang voor het nemen van beslissingen, omdat je lichaam een bank van innerlijke kennis in zich draagt betreffende je leven, gebeurtenissen in deze wereld, en daarbuiten. Je moet leren aandacht te schenken aan je lichaam en de gevoelens erkennen die in je darmen worden geregistreerd. Door het doel en de functie van je derde chakra te herkennen, kun je snel de subtiele nuances van bijna elke situatie begrijpen als je je gevoelens eert als een waardevolle bron voor het onderscheiden van de werkelijkheid.

Het hartcentrum, of vierde chakra, bevindt zich in het midden van het fysieke lichaam en brengt alle chakra’s erboven en eronder in evenwicht met lessen over emotionele intelligentie. In dit centrum kun je het leven afsluiten of volledig opbloeien met mededogen, want dit is de plaats waar je een ander wezen kunt kennen als een versie van jezelf. Mededogen is een zeer verfijnde emotionele prestatie die jouw lichaam opent om je te verbinden met de kosmos op een diep spiritueel niveau. Soms kan het openen van het hart een beangstigende ervaring zijn, want je kunt je oncontroleerbaar voelen wanneer je hart wijd open staat en je overspoeld wordt met empathische informatie. Dit centrum van het grote weten kan zowel ontmoedigende als opwindende ervaringen opleveren. Liefde regeert het hart, en terecht. De echte test die het leven op Aarde biedt is de mogelijkheid om alles wat je tegenkomt door je hartchakra te laten gaan en de wonderlijke verscheidenheid van het leven zonder oordeel te erkennen. Zo vaak wordt het hartcentrum geblokkeerd vanwege een gecultiveerde angst die je geconditioneerd heeft om op je hoede te zijn voor deze krachtige psychische verbinding. Wanneer het hart is afgesloten, is het gemakkelijker om schade te berokkenen of te proberen anderen te misleiden, omdat deze verbinding met alle leven is uitgeschakeld. Een waardering voor de schoonheid van het leven is bijzonder belangrijk voor het openen van het hartcentrum.

Het vijfde chakra, of het keelcentrum, is van het grootste belang omdat je van hieruit de creatieve kracht van het spreken gebruikt om je gedachten en emoties uit te drukken en ze in werkelijkheid te brengen. Via dit centrum leer je lessen over de kracht van woorden door je waarheid te spreken en je ideeën uit te drukken. Een losse en ontspannen kaak is heel belangrijk om dit chakra open te houden, zodat de communicatie met gratie en gemak verloopt. Een gespannen kaak wijst op een verborgen behoefte om de natuurlijke stroom van expressie te beheersen. Ademhaling is de sleutel tot deze chakra. Door je aandacht te richten op een van je chakra’s en ritmisch te ademen, met het geluid van de “wind in een grot” achter in je keel, open je ze voor een groter perceptueel bewustzijn. De lessen van het vijfde chakra houden in dat je jezelf bevrijdt van twijfels en innerlijke zorgen over mogelijke kritiek en veroordeling voor het uitspreken van je mening. Het manipuleren van de waarheid is alleen mogelijk wanneer je bang bent voor je eigen macht.

Het zesde chakra, bekend als het derde oog, bevindt zich op het voorhoofd tussen de ogen. Dit centrum beïnvloedt de zeer complexe chemische processen van de pijnappelklier, en het dient als een instrument om jouw bewustzijn te openen naar simultane tijd. Het derde oog is een opening naar de niet-fysieke werkelijkheid, een dierbare poort naar de innerlijke werelden als een onbeperkte bron van kennis. Dit centrum is verbonden met de ervaring van diepgaande versterkte waarnemingen. Lessen hier gaan over het overwinnen van de angst om te weten wat je versterkte zintuigen waarnemen, om volledig in te kunnen haken op de mysteries die door de ontwikkeling van innerlijk zicht worden onthuld.

De top van je hoofd staat bekend als de zevende, of kruinchakra, en dit dynamische centrum verbindt het fysieke zenuwstelsel met de kosmische geest. Jouw zenuwstelsel controleert en coördineert alle organen en structuren van het lichaam door te dienen als een radio-ontvanger voor interne en externe signalen; het strekt zich in feite uit van je hersenen naar buiten in de ether in fijne linten of gouden draden als licht-gecodeerde filamenten die je verbinden met andere lagen van de werkelijkheid. De lessen van dit centrum hebben vele facetten, en zij hebben in wezen betrekking op het handhaven van de fijne balans van integriteit die nodig is voor reizen tussen de fysieke en de niet-fysieke werkelijkheid. Elk energiecentrum werkt in harmonie met de andere, en als je jouw geest en hart opent voor de overweging van grotere mogelijkheden, komt er onvermijdelijk meer ruimte voor de levendige kosmische energieën om jouw lichaam binnen te komen en jouw leven te verrijken.

Er zijn vijf extra energiecentra die zich buiten en ver buiten jouw fysieke vorm bevinden. Deze kosmische chakra’s zijn, net als de zeven in het lichaam, ook pulserende draaikolken van caleidoscopische kleur, licht, symbolen en geluid die je gebruikt om waar te nemen wie je bent in relatie tot het hele bestaan. Om de kosmische chakra’s te navigeren en te verkennen, is creatieve beeldspraak belangrijk.

De concepten van steden, staten en naties dienen als denkbeeldige herkenningspunten om een op de Aarde gebaseerde werkelijkheid te structureren; kaarten worden gebruikt om de werkelijkheid te definiëren, maar zij zijn niet de werkelijkheid – je kunt niet in een ander deel van het land overnachten door alleen maar een plaats op de kaart aan te wijzen. Zonder kaarten en markeringen zou je niet in staat zijn onderscheid te maken tussen de ene grens en de andere, en op dezelfde manier kan creatieve beeldtaal heel nuttig zijn bij het verkennen van een werkelijkheid die buiten je bereik lijkt te liggen. Bloemen worden op Aarde over het algemeen gewaardeerd en gekoesterd om hun weelderige schoonheid; ze prikkelen je, ze hebben een krachtige levenskrachtenergie, ze openen je chakra’s en worden vaak gebruikt als symbool voor het uitdrukken van je diepste gevoelens en sentimenten. Door de kosmische, multidimensionele chakra’s met specifieke bloemen te associëren, krijg je een beeld dat je kunt gebruiken om de talrijke niet-fysieke aspecten van je identiteit te verkennen.

Het achtste chakra bevindt zich twaalf centimeter tot drie meter boven het lichaam en is verbonden met de lelie. Dit trompetachtige portaal is een omvormer van energie voor de andere kosmische chakra’s, die lichtfrequenties naar beneden haalt en deze kennis in de vele lagen van de fysieke en niet-fysieke aspecten van het lichaam trechtert. In wezen legt het de niet-fysieke link voor een identiteit die groter is dan de grenzen van de fysieke vorm.

Het negende chakra biedt je bewustzijn een grote mobiliteit; het symbool ervan is de maanbloem omdat zijn functie is je te verbinden met alles wat zich afspeelt tussen de atmosfeer van de Aarde en de maan, inclusief de krachtige magnetische energieën die de twee sferen verbinden. Dit energiecentrum biedt een uitzicht op de Aarde vanuit de ruimte en verruimt je waarnemingen met betrekking tot je plaats in het kosmische schema van het leven. Via dit centrum kun je de tijdlijnen van de Aarde verkennen waar je steeds weer hebt geleefd, als stuiterend op een trampoline, op en neer, deelnemend aan en dan weer observerend naar de ingewikkelde wonderen van het leven.

Het tiende centrum, voorgesteld door de zonnebloem, staat bekend als je zonnechakra. Het verbindt je en breidt je bewustzijn uit naar overal in je zonnestelsel, van de zon tot voorbij de planeet Pluto. De zon wordt beschouwd als de heerser van jullie systeem omdat zij het leven in stand houdt en voedt door de nodige lichtfrequenties te verschaffen, waarlangs levengevende energie en informatie worden overgebracht. Het zonnebloemcentrum is ook zeer beweeglijk en door de zon als brandpunt te gebruiken, herkent het kosmische informatie als een bron van jullie evoluerende kennis. Door de tijden heen hebben mensen hun bewustzijn op de zon afgestemd om inspiratie te ontvangen voor nieuwe ideeën en om toegang te krijgen tot informatie. Soms verstopten zij zich zelfs voor de zon omdat zij het gevoel hadden dat de zonnestralen hun gedachten konden lezen; en als zij geheimen wilden bewaren en niemand wilden laten weten wat zij aan het doen waren, kozen zij ervoor om als het ware in het donker te opereren.

Het elfde centrum is jouw Galactisch chakra, en het wordt het best voorgesteld door de rode roos, die de meest populaire bloem is om liefde op Aarde te symboliseren en uit te drukken. Jouw bewustzijn kan de Melkweg verkennen door dit energiecentrum overal binnen de Melkweg te verplaatsen, maar uiteindelijk zal het hartcentrum je naar huis roepen naar de geboorteplaats van alles wat door zijn portaal van creatie is gekomen: het Galactisch Centrum. Verbinding maken met de intelligentie van je melkwegstelsel zal je bewustzijn openen om te begrijpen hoe clusters van licht werkelijk functioneren.

Het twaalfde chakra, wordt het best gesymboliseerd door de paarse echinacea bloem, het verbindt je met realiteiten voorbij je eigen melkwegstelsel door je identiteit ver uit te strekken in de uitgestrektheid van het universum, dat beschouwd wordt als een enkelvoudig veld dat alles bevat wat lijkt te bestaan. Het universele chakra, de kegel van de bloem is een wiskundig wonder van spiralen die de perfectie belichamen van de gulden-maan verhouding als het vanzelfsprekende ontwerp van het leven. Tijd lijkt achteruit te gaan in het universum vanwege jullie huidige percepties en overtuigingen over licht en tijd. Door de ontwikkeling van de radioastronomie tonen foto’s van de verreikende kosmos gebeurtenissen die lang, lang geleden plaatsvonden en geven jullie een kijkje in een mystificerend verleden. Het twaalfde chakra fungeert als een open deur naar dit gebied van het verleden, en biedt tevens een intrigerend venster voor het verkennen van gelijktijdige tijd.

De Pleiadiërs via Barbara Marciniak

Kunstenaar afbeelding: IG @kokeeneva

Vertaling: Martien