De multidimensionale samenstelling

De Pleiadiërs:
DE MULTIDIMENSIONALE SAMENSMELTING

Jullie profiteren door deel te nemen aan het event van het leven. Door simpelweg in het fysieke leven te zijn, worden jullie begiftigd met ervaringen en kenmerken die jullie nergens anders kunnen verkrijgen. Deel uitmaken van de lichamelijkheid op Aarde op dit moment en gedurende de laatste 200.000 tot 300.000 jaar is inderdaad een zeer krachtige gebeurtenis, omdat het betekent dat jullie in een plaats zijn gekomen waar de duisternis heeft geheerst. Jullie hebben moeten worstelen om jullie ogen te openen in welke hoedanigheid dan ook en om vreugde en blijdschap te herkennen. Als jullie terugdenken aan de moderne geschiedenis, zullen jullie merken dat het inderdaad een zeldzame gebeurtenis is geweest voor mensen om een verheffend leven te hebben gehad. Daarom moeten jullie zelf verheffing baren en moeten jullie jezelf ervan overtuigen dat jullie het kunnen.

De aard van het bestaan op Aarde is al vele eeuwen lang een strijd tussen licht en duisternis. Sommigen zouden het een strijd tussen goed en slecht noemen, of verheffing en kwaad. We zullen gewoon zeggen dat het een gebeurtenis en plaats is waar bepaalde wetten en regels bestaan en dat de Aarde zeker niet de enige plaats is die zich bezighoudt met dit soort uitdagingen.

Jullie zijn uniek in het feit dat de biogenetische structuur waarin jullie opereren veel meer mogelijkheden heeft dan waarvan jullie ooit hebben gedroomd. Het is zo interessant om te zien hoe jullie presteren binnen deze strijd, omdat jullie ervan overtuigd zijn dat jullie maar een klein percentage van jullie potentieel kunnen benutten. In werkelijkheid zijn jullie grote creaturen, ontworpen naar het beeld van de goden. Zelfs begaafd met dit ongelooflijke potentieel, zijn jullie zo gecontroleerd dat dat potentieel zijn eigen bestaan is ontzegd. De meeste mensen gebruiken slechts 3 of 4 procent van hun mogelijkheden. Degenen die meer gevorderd zijn, kunnen 12 tot 15 procent van hun mogelijkheden gebruiken. Waar blijven de meeste mensen dan? Waar is de andere 80 of 90 procent? Wat kan die 90 procent van de capaciteiten doen? Die 90 procent ontwaakt nu, en de oude ogen zullen zich beginnen te herinneren en zien waar het zelf toe in staat is. Wanneer de oude ogen open zijn, en jullie je ware potentieel herkennen, zullen jullie stoppen met ruzie te maken met je zelf. Jullie zullen stoppen met ruzie maken over beperking en zullen beginnen te bewegen voorbij de dingen die jullie erop aandringen om jezelf in toom te houden.

In het oude Egypte duurde het vele levens voor de ingewijden die in het priesterschap waren opgeleid, om hun ogen volledig te openen voor andere werkelijkheden. Ze werden getraind om in bepaalde gezinnen te reïncarneren en zich te herinneren wie ze waren. Moeders en vaders begrepen wie ze zouden baren omdat ze ervan zouden dromen. Ze zouden weten wie er in hun lichaam kwam voordat ze zelfs maar in de conceptie kwamen. De ogen waren toen veel opener en konden in veel verschillende realiteiten kijken. Ze werden de ogen van Horus genoemd omdat ze in veel verschillende werelden konden kijken – de wereld van het ontwaken en de wereld van het slapen, de wereld van de dood en de wereld van het dromen.

Jullie die je oude ogen willen openen en die de meesters zijn die ontwaken, hebben vele trainingen in andere levens ervaren. Het is nu jullie tijd om deze training te integreren in een lichaam en in een systeem dat niets te maken heeft met het Tempelleven in iets dat niet wacht om jullie een plaats te geven voor jullie capaciteiten. Jullie zijn afvalligen, dus jullie samenleving wacht niet zoals in het oude Egypte op jullie om jullie gaven naar voren te brengen. Er is geen plaats om deze talenten aan het werk te zetten binnen het officiële domein, geen sekte binnen de maatschappij. Dit is niet hoe jullie nu leven. Dus jullie gaan in het tempo dat het lichaam en de ziel en de geest geschikt achten voor het gebruik van jullie talenten.

Kastijd jullie zelf niet voor het niet versnellen in het tempo dat jullie ego gepast acht. Het ego heeft ogen die een deel van jezelf zien. De ziel, of de ogen van Horus die door je heen kijken, heeft een heel andere visie op wat passend is. Als jullie je behoeften, jullie constitutie en jullie blauwdruk kennen, zullen jullie werken in een tempo dat jullie intact zal houden. Geestelijke instellingen zijn gevuld met mensen die de oude avonden hebben geopend en het niet konden begrijpen of uitzoeken; ze kunnen hun thuisbasis niet vinden. Zonder een plek om in te pluggen, wordt het delicate evenwicht van het zenuwstelsel verstoord.

Jullie ontwikkelen je zenuwstelsel snel, en er zijn manieren om het te herkennen. Af en toe zijn jullie in staat om de pulsatie op te vangen die jullie uit de fysieke werkelijkheid halen, zoals jullie die kennen van de frequentie die derde dimensionale identiteit is. Jullie zijn dan in staat om in een andere trilling te bewegen en te zien, voelen en herkennen dat er iets buitengewoons aan de hand is. Meestal komt dan die ontkenning binnen, want als de logische geest niet kan verklaren wat er gebeurt of er vat op krijgt, ontken je de ervaring of blokkeer je de herinnering eraan.

Het is het beste als jullie in je intuïtie blijven – als jullie vertrouwen hebben in wat jullie voelen en, ook al is het misschien niet logisch, met vertrouwen te werk gaan. Ongeduld is voor velen van jullie een valkuil omdat jullie het gevoel hebben dat jullie ergens naartoe moeten bewegen. Ontken niet de deugden van de schildpad die zich heel langzaam beweegt, stopt om naar binnen te gaan en na te denken, dicht bij de grond is en heel goed ziet.

Wanneer jullie verlangen naar een versnelling in dit openen van de oude ogen, verklaar dan jullie toewijding. De gedachte is. Gedachte creëert. Als jullie denken dat je in een versnelling wilt komen met de grootste groei en vaardigheid, dan is dat wat je zult doen. Als je twijfelt, is die twijfel ook een gedachte, en die zal ook zichzelf creëren. Als je twijfelt, stopt het het uitbreidingsproces omdat je de subtiliteit ontkent van wat er naar je toe komt.

Jullie bevinden je in het decennium dat we “het onbenoemde decennium” hebben genoemd: de jaren negentig. Het is in deze tijd dat alle grote gebeurtenissen op Aarde gaan plaatsvinden. Veel gebeurtenissen hebben zich al voorgedaan, maar ze zijn afgezonderd in kleine compartimenten van het officiële domein. Het officiële domein ontgroeit nu uit zijn eigen jasje en past niet meer binnen zijn grenzen, omdat het de realiteit niet in stand houdt zoals die zich werkelijk ontwikkelt.

De Pleiadiërs door de prachtige Barbara Marciniak

Artiest Afbeelding: onbekend

Liefde, Licht & Oneindige Zegeningen,

Aurora & Jullie Galactische Federatie Grond Bemanning

vertaling: Martien