Buiten de ultieme tirannie

2 Februari 2021

BUITEN DE ULTIEME TIRANNIE

De ultieme tirannie in een samenleving is niet controle middels de krijgswet. Het is controle door de psychologische manipulatie van het bewustzijn, waardoor de werkelijkheid zo wordt gedefinieerd dat degenen die erin bestaan niet eens beseffen dat zij in de gevangenis zitten. Zij beseffen niet eens dat er iets is buiten datgene waarin zij bestaan. Wij vertegenwoordigen datgene wat buiten datgene ligt waarvan jullie geleerd is dat het bestaat. Het is waar jullie je soms wagen en waar wij willen dat jullie vertoeven; het is buiten datgene waarvan de maatschappij jullie heeft verteld dat je er kunt leven.

Jullie zijn als schapen in een hok gecontroleerd door degenen die denken dat zij jullie bezitten – van de regering tot het Wereld Management Team tot degenen in de ruimte. Jullie zijn beroofd van kennis door frequentiecontrole. Denk aan frequentie als individuele uitzending en ontvangst via welke jullie inbellen op het station van jullie keuze. Het is het uitzenden van draaggolven van intelligentie. Het bereik van de frequentie is onbeperkt, en het bereik van de uitgezonden intelligente materie is onbeperkt.

Frequentiecontrole beperkt het aantal zenders waarop je kunt afstemmen. Als leden van de Familie van Licht moeten jullie nieuwe frequenties verankeren door statische chaos en ze naar het fysieke rijk brengen. De toegankelijkheid van een verscheidenheid aan frequenties op deze planeet is lange tijd zeer minimaal geweest vanwege vele dingen waarvan jullie je het meest wanhopig bewust moeten worden. Terwijl jullie leren over jullie eigen persoonlijke geschiedenis en patronen van ineffectief gedrag ontdekken die jullie moeten doorbreken en veranderen, pulseert de planeet door haar eigen gedragspatronen. Jullie staan op het punt om als planeet de geschiedenis op een zeer dramatische manier te herhalen.

Jullie zijn gekomen om de frequentie van beperking te veranderen en te verwijderen en om de frequentie van informatie binnen te brengen. Wanneer jullie geïnformeerd zijn, bewegen jullie je voorbij de noodzaak om in angst te leven. Wanneer jullie je ongeïnformeerd voelen en geen controle hebben, begrijpen jullie het grotere geheel niet. Elk van jullie kwam om iets in jezelf te doen ontwaken, in de codering van jouw wezen – het DNA – en jullie reageren erop. Dit is waarom jullie op een zoektocht zijn in alle richtingen van jullie leven.

Jij en vele anderen zijn begonnen met het mutatieproces op de planeet. Terwijl jullie elektromagnetisch muteren, veranderen jullie je frequentie of de melodie die je uitzendt. Jullie zullen uiteindelijk de frequentie ontgroeien die jullie in bedwang houdt en jullie voortdurend met chaos en verwarring bestookt. Uiteindelijk, wanneer je jouw eigen frequentie verandert, draagt en handhaaft, zul je anders gaan vibreren en zo iedereen om je heen beïnvloeden. Zij zullen de beschikbaarheid van deze frequentieverandering voelen, die zich dan als een golf over de planeet zal verplaatsen. Terwijl de planeet deze nieuwe frequentie accepteert, waar jullie heel hard voor gewerkt hebben, zullen degenen aan het eind van de dominoketen haar ontvangen. Deze nieuwe frequentie wordt kennis, licht en informatie genoemd. Het heet uit de slavernij worden gehaald. Jullie worden uit de desinformatie en verkeerde informatie gehaald en jullie worden geïnformeerd; jullie komen in het licht.

De Pleiadiërs door de prachtige Barbara Marciniak

Bron

Vertaling: Martien