Sanat Kumara: In de Wachtrij! / Barbara Bessen 31 mei 2015.

Sanat Kumara:
In de Wachtrij!
Barbara Bessen
31 mei 2015.
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Het is mij een grote eer om allen die deze tekst, dit energiepakket, willen ontvangen, te spreken en met hen ook op basis van het innerlijk oog contact op te nemen, Ik Ben Sanat Kumara, de Hoeder van de Aarde. Ik ben een kosmisch wezen dat nooit een aarde-ervaring had maar op gelijksoortige planeten ervaringen heb verzameld.

Na een lange reis van vele incarnaties leerde ik om te werken met de energie van de schepping. Ik verwijdde mijn bewustzijn en leerde op die manier met deze kracht te scheppen. Later – als tijd sowieso een maatstaf is – gaf men mij hier en daar kleinere verantwoordelijke opdrachten om leven te scheppen. Ook om het te beschermen, en mocht ik kijken naar de schepping.

Schepping in de kern bekijken betekent verantwoordelijkheid ervoor nemen, want door de kleinste gedachten beïnvloedt men de schepping. Jullie doen dit de hele dag. Met jullie gedachten en overtuigingen vormen jullie schepping die al bestaat en jullie scheppen eigen scheppingen.

Mij gaat het hoofdzakelijk om het thema van het voorzichtig bekijken en vormen van scheppingen. Nemen wij deze wonderbaarlijke planeet Aarde, deze heerlijke schepping die zich ter beschikking stelde om wezens op te nemen die hun aarde-ervaringen wilden opdoen. Zij had ook kunnen weigeren om dit te doen. Maar haar liefde voor schepsels, voor andere scheppingen, inspireerde haar om een thuis voor hen te zijn. Denk hier eens aan in jullie verdere overpeinzingen.

Misschien willen jullie daarom kort een beetje de zo belangrijke kracht dankbaarheid in jezelf ontwikkelen. Wees even stil en ontwikkel dankbaarheid voor deze planeet. Zomaar, zonder doel.

Dankbaarheid is een zeer intensieve mogelijkheid om het Zijn te reinigen, het is de kracht van de Goddelijke reine Liefde die niets opeist, niets wil, maar gewoon IS. Geniet van dit moment en merk hoe dit jullie in harmonie brengt. Dankbaarheid is wat jullie in je ware kracht zet. Als jullie ooit met je Zijn modderen en wensen dat je leven en dat van vele anderen op de planeet hartelijker, overvloediger en vrediger zal zijn, denk dan aan dankbaarheid voor hetgeen jullie hebben en zijn.

Wie dankbaarheid tot zijn levenselixer verklaart heeft geen schaarste. Denk daar eens over na om de diepere zin hiervan te begrijpen.

Ik ben ook gekomen om jullie te vertellen dat ik vol medegevoel voor jullie mensen ben. Met name voor degenen die zich iets meer aan de dualiteit willen onttrekken, van de verandering van de Aarde en de mensheid weten en vol ongeduld wachten.

Het liefst zouden jullie al degenen die op een speelse manier de macht manipuleren op de vingers tikken en hun deze macht afnemen.

Brood voor alle mensen, vrede voor de wereld en plaats voor vluchtelingen, zijn jullie wensen. 
Zij zijn eervol maar vaak, als ik het zo mag zeggen, een beetje naïef. Zie dit alsjeblieft niet als een oordeel. Eerder als een glimlach en wenk. Jullie weten toch uit je eigen leven dat bepaalde inzichten en stappen lang duurden totdat jullie hen herkenden en gebruikten.

Zo houden degenen die de macht leven zich daar graag aan vast – net zoals jullie misschien ook nog, als jullie jezelf goed bekijken.

De veranderingen zijn in de kern gezaaid, maar de vrucht toont zich nog niet, zoals die bij ontwerp in de vorm gebracht zal worden. Jullie staan een beetje in de wachtrij en trappelen met je hoeven. Enkele dingen in je leven hebben jullie van een concept, ook vanuit het hart, al bekeken en jullie willen het omzetten.

Iets dat alleen voor jullie persoonlijk bedoeld was of wat duidelijk de gemeenschap betrof. Maar het wil niet zo goed lukken. Waaraan dit ligt? Het tijdraam is niet passend. Alle uiterlijke en innerlijke omstandigheden zijn nog niet samengevoegd. Zo binnen, zo buiten! Zo is het bij jullie, als op de gehele Aarde.

Het lijkt erop alsof de dualiteit nog sterker is geworden, de grenzen grover, de mensen meer verschillen, dan nooit tevoren.

Maar mijn boodschap – die zeker niet nieuw is luidt: Eerst moeten alle dingen zich versterken waardoor zij voor allen die het willen zien, openbaar worden.

Men kan alleen iets veranderen als men in het bewustzijn is gekomen dat het veranderd moet worden.

En veel van de mensen, ook degenen die in het uiterlijke misschien niet zoveel ter beschikking hebben als jullie, willen feesten, genieten, alles hebben en zij zullen liegen, stelen, al het mogelijke doen om dat te krijgen. Men noemt dit spel: dualiteit!

Vertel een mens die in Afrika leeft of in alle gebieden waar tekorten zijn maar eens dat hij niet meer moet nemen dan hij nodig heeft en dat het op legale manier naar hem toe zal komen en hij niet moet plunderen en roven.

Hij zal het misschien niet begrijpen. Zijn leven heeft hem tot nu toe getoond dat hij met sterke ellenbogen aan de dingen komt die hij nodig heeft om zijn kinderen genoeg te kunnen geven.

Veranderingen komen uit het veranderde Veld van Bewustzijn. Veranderingen zullen eerst ontwaken in het Morfogenetische Veld om daarna uit te breiden.

Zoals bij de mooie vergelijking van de 100 apen. Er is nog een beetje nodig om deze zo gewenste vernieuwingen in de vorm te brengen en het gebeurt ook niet door missioneren, door gesprekken en het appelleren aan bepaalde plaatsen waarde macht zich samenbalt.

De oren zijn vaak nog niet bereid om zich te openen. Het eigen levenslot speelt ook nog een rol. Mensen, dit begrijpen jullie zeker, die hun leven tamelijk verantwoordelijk leven, zijn relatief gezien vrij van macht.

Zij leven vanuit het hart en weten: Wij zijn allen Een en als het mij goed gaat, gaat het anderen ook goed. Wat men anderen aandoet, doet men uiteindelijk mij ook aan. Dit hele beeld moet zich verder ontwikkelen. Zoals jullie je over de Aardebevingen in Nepal en de aangrenzende gebieden voelen alsof jullie erbij waren. Voelen jullie dit ook niet zo?
Ik wens jullie verder veel geduld, moed, om het eigen leven verantwoordelijk en met volle kracht en levensvreugde te leven en om anderen iets voor te leven en ook om het veld dat alles vormt, te veranderen.

Ik geef jullie mijn Goddelijke begeleiding. Ik buig mij voor jullie, grote pioniers.
Ik Ben Sanat Kumara

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2015. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Lieve vrienden!

Ik ervaar deze tijd als heel, heel intensief, heel erg van de ene naar de andere kant van de dualiteit slingerend. De ene keer voel ik mij helemaal uitgelijnd en goed, ben ik helemaal in het NU, en dan boem, komt er iets om de hoek dat mij vaak de beroemde bodem onder de voeten wegslaat.

De aardbeving in Nepal is zo’n voorbeeld. Ik was en ben nog steeds geschrokken over deze gebeurtenis. Het is moeilijk in woorden uit te leggen. Het gaat niet alleen om het leed, de zwaarte en het onbevattelijke van dit aardse drama.

Er zit ook iets anders in dat mij zeer beweegt alsof er iets wordt vernietigd dat niet meer van deze wereld is. Ik heb de laatste jaren zoveel mogen leren. Ik weet dat de gestorvenen bij dit aardse geweld aan de andere zijde liefdevol worden ontvangen, vol voor hun diensten.

Ik weet ook dat niets toevallig gebeurt en dat elke ziel zijn plaats op Aarde niet voor niets heeft. Toch knaagt de twijfel in mij.Alsof ik volgens een oud patroon zou vragen: Waarom heeft God dit toegelaten?

Natuurlijk was er al veel ander natuurgeweld, dat ons schokte, maar dit hier, en ik weet ook van anderen, waarbij het ook zo gaat, het blaast mij bijna van de sokken. Alsof er ook nog iets heel anders wordt vernietigd. Ik verheug mij als iemand mij zijn of haar eigen ervaringen vertelt of schrijft.

Dank je wel.

Ik wens jullie een heerlijke mei!

Barbara Bessen