Sanat Kumara. / Barbara Bessen 20 mei 2015

Sanat Kumara.
Barbara Bessen
20 mei 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
  
Lieve vrienden! Ik ervaar deze tijd als zeer intensief waarin wij zeer van de ene naar de andere kant van de dualiteit worden geslingerd. Zo voel ik mij helemaal opgehelderd en goed, ben ik helemaal in het Nu en dan komt er iets om de hoek dat mij bijna de beroemde grond onder de voeten wegmaait. De aardbeving in Nepal is zoiets.

Ik was en ben nog steeds geschrokken en diep geraakt over deze gebeurtenis. Het is moeilijk met woorden te beschrijven. Het gaat niet alleen om het leed, de zwaarte en de hulpeloosheid van dit aardse drama. Er zit ook nog iets diepers in dat mij zeer bezighoudt. Zoiets als werd er iets vernietigd dat niet meer van deze wereld is. Ik heb zoveel mogen leren in de laatste jaren. Ik weet dat de overledenen door dit aards geweld aan de andere kant heel liefdevol welkom geheten werden, vol dank voor hun diensten. Ik weet ook dat niets toevallig gebeurt en dat elke ziel zijn plaats op Aarde niet zomaar heeft.

Toch knaagde de twijfel aan mij en wilde mij volgens een oud patroon laten vragen: “Waarom heeft God dit toegelaten?”  Natuurlijk was er al ander, diep ingrijpend natuurgeweld dat ons schokte, maar dit – en ik weet dit ook van anderen – brengt mij echt van mijn stuk. Alsof er ook nog iets anders werd vernietigd.

Ik verheug mij als iemand mij zijn of haar eigen ervaringen schrijft. Dank jullie wel.! Ik wens jullie een heerlijke meimaand.

Barbara Bessen

Sanat Kumara Mei 2015: In de wachtkamer.

Het is mij een grote eer om met allen die deze tekst, dit energiepakket willen ontvangen, te spreken en ook met hen op basis van het innerlijk oog contact op te nemen.

Ik Ben Sanat Kumara, de Hoeder van de Aarde. Ik Ben een kosmisch wezen dat nooit een aarde-ervaring had maar op gelijksoortige planeten ervaringen verzamelde.
Na een lange reis door vele incarnaties leerde ik met de energie van de schepping te werken. Ik verwijdde mijn bewustzijn en leerde zo om met deze kracht te scheppen.

Later – als tijd een maatstaf kan zijn – gaf men mij hier en daar kleine verantwoordelijke taken om leven te scheppen en ook om het te beschermen en mocht ik scheppen bekijken. Schepping in de kern bekijken wil zeggen, de verantwoording overnemen, want door de kleinste gedachte beïnvloedt men schepping. Jullie doen dit de hele dag door. Met jullie gedachten en overtuigingen vormen jullie schepping – die al bestaat -en die jullie zelf scheppen.  Mij gaat het vandaag hoofdzakelijk om het thema van het voorzichtig beschouwen en vormen van scheppingen. Nemen wij deze wonderschone planeet Aarde, deze heerlijke schepping, die zich ter beschikking stelde om wezens op te nemen die ervaringen wilden opdoen. Dit had zij ook kunnen weigeren, maar haar liefde voor het geschapene en voor andere scheppingen inspireerde haar om een thuis voor hen te zijn. Denk daar eens over na als jullie in gepeins verzonken zijn.

Misschien kunnen jullie daardoor de zo belangrijke kracht dankbaarheid een beetje ontwikkelen. Gewoon zomaar, zonder doel. Dankbaarheid is een zeer intensieve mogelijkheid om je Zijn te reinigen. Het is de kracht van de Goddelijke reine Liefde die niets opeist, niets wil, maar gewoon IS.

Geniet van dit moment en merk hoe het jullie in harmonie brengt. Dankbaarheid is hetgeen jullie in je ware kracht zet.

Als jullie moeite hebben met je Zijn en wensen dat jullie leven en dit van vele anderen op de planeet mogelijk hartelijker, rijker en vrediger zal zijn, denk dan aan dankbaarheid voor hetgeen wat jullie hebben en zijn.

Wie dankbaarheid tot zijn levenselixer verklaart heeft geen gebrek. Mijmer een beetje om ook de diepere zin te begrijpen. Ik ben ook gekomen om jullie te vertellen dat ik vol medegevoel voor jullie ben, voor alle mensen. Met name voor degenen die zich een beetje willen terugtrekken uit de dualiteit, die van de verandering van de Aarde en de mensheid weten en ongeduldig zijn.

Het liefst zouden jullie allen die het spel van de macht spelen en manipuleren op de vingers tikken en deze macht van hen afnemen. Brood voor alle mensen, vrede voor de wereld en plaats voor vluchtelingen, zijn jullie wensen. Zij zijn heel eervol maar soms, als ik het zo mag uitdrukken, ook ietwat naïef bekeken. Zie dit alsjeblieft niet als een oordeel.

Eerder met een glimlach en een knipoog. Jullie weten toch uit je eigen leven dat bepaalde inzichten en stappen lang duurden tot jullie het herkenden en verder gingen. Zo houden degenen die in macht leven zich graag aan jullie vast, zoals jullie zelf misschien als jullie eens goed naar jezelf kijken. De veranderingen zijn in de kern gezaaid maar de vrucht laat zich nog niet zien. Zo is het ook bij een ontwerp dat in de vorm gebracht wil worden. Jullie zitten een beetje in de wachtkamer en staan in de startblokken. Enkele dingen in je leven hebben jullie vanuit een concept, ook vanuit het hart, al bekeken en jullie willen het omzetten.

Iets dat alleen voor jullie was of iets dat duidelijk de gemeenschap betreft. Maar het wil niet zo goed lukken. Waar ligt het aan? Het tijdraam is niet passend.

Alle uiterlijke en innerlijke omstandigheden zijn nog niet samengekomen. Zo is het met de binnenkant net zoals bij de buitenkant. Zo is het bij jullie ook net zoals op de hele gezamenlijke Aarde. Het lijkt erop dat de dualiteit nog sterker is geworden, de grenzen nog duidelijker zijn en de mensen nog meer verschillen dan nooit tevoren.
Maar mijn boodschap – die zeker niet nieuw is – luidt: Eerst moeten alle dingen zich versterken waardoor zij voor allen die hen willen zien, zichtbaar worden. Men kan pas iets veranderen als er in het bewustzijn is gekomen dat het veranderen moet.

Vele mensen, ook degenen die misschien niet zoveel aan de buitenkant werken als jullie, willen (ver)brassen, genieten, alles hebben en zij zullen ook liegen, stelen en al het mogelijke doen om dat te krijgen. Men noemt dit spel: dualiteit!

Vertel een mens die in Afrika leeft of in een gebied waar schaarste is, dat hij niet meer moet nemen dan hij nodig heeft; dat het op een legale manier naar hem toe zal komen in plaats van te plunderen en te roven. Hij zal het misschien niet begrijpen. Zijn leven toonde hem tot nu toe dat het op sterke ellebogen aankomt en hij die nodig heeft om veel van zijn kinderen te voeden.

Veranderingen komen vanuit een veranderd bewustzijnsveld. Veranderingen zullen eerst in het morfogenetisch veld ontwaken om zich daarna uit te breiden. Net als bij de prachtige vergelijking van de honderdste aap. Er is nog een beetje voor nodig om deze gewenste veranderingen in de vorm te brengen.

En het gebeurt ook niet door missioneren, door gesprekken en het appelleren aan bepaalde plaatsen waar de macht zich bevindt. Die oren zijn vaak nog niet bereid om zich te openen. Het eigen levenslot speelt nog een rol. Mensen, dit zullen jullie zeker begrijpen, die hun eigen leven tamelijk verantwoordelijk leven, zijn relatief gezien, vrij van macht.

Zij leven vanuit het hart en weten: Wij zijn allemaal Een en als het mij goed gaat, gaat het anderen ook goed. Wat men anderen aandoet, doet men uiteindelijk mij aan. Dit totaalbeeld moet doorgezet worden. Zoals het bij de aardbeving in Nepal en de aangrenzende gebieden voelt alsof jullie erbij waren.

Zijn jullie dat niet ook? Ik wens jullie veel geduld, moed, om je eigen leven verantwoordelijk en met volle kracht en levensvreugde te leven. Om anderen een voorbeeld te geven en ook om het veld dat alles vormt, te veranderen.

Ik buig voor jullie, grote pioniers.

Ik geef jullie mijn goddelijke begeleiding.

Ik Ben Sanat Kumara.

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2015. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.