Samen een beetje bewuster waarnemen. / 5 februari 2016 /Barbara Bessen

Samen een beetje bewuster waarnemen.
5 februari 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden!

Ik ben zo vrij om jullie als mijn vrienden aan te spreken. Niet omdat dit tegenwoordig gebruikelijk is, op vele gebieden, om alles en iedereen als vrienden te betitelen. Omdat ik geloof dat het nu, in deze tijd past om een dichter bij elkaar te komen, vreugde met elkaar te delen en het Licht van Al Wat Is samen waar te nemen.

Wij hebben nu veel kracht en centreren nodig in deze tijd van veranderingen. Wij dachten waarschijnlijk niet dat daarmee zulke grote omwentelingen gepaard gingen die werkelijk bevorderen dat wij vast in het hart verankerd leven.

Het is niet eenvoudig om alle zogenaamde samenzweringstheorieën gelaten naast je neer te leggen. Ik heb al jarenlang steeds weer aanbevolen om alle boeken die dit thema behandelen, niet al teveel aandacht te schenken. Ook omdat het een mens nog moeilijker valt om met deze boodschappen in het hart gecentreerd te blijven en zijn weg te gaan.