Saint Germain: Channeling Januari 2019. /13 januari 2019 /Barbara Bessen

Saint Germain:
Channeling Januari 2019.
 13 januari 2019 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen.

Ik persoonlijk wil het nieuwe jaar geheel ontspannen en doelgericht benaderen. Gefocust op het eigen innerlijk Zijn dat mij leidt naar waar dit passend is, waar ik nodig ben en waar vreugde op mij wacht. Het leven hier op Aarde is met vele belevenissen, herkenningen en hobbels doorspekt; ook als wij op de weg naar een hoger niveau van het fysieke leven zijn. Alle transformaties gaan door, het is als een vat zonder bodem. Enkele wortels die wij vermoedelijk hebben meegenomen, moeten bewerkt worden. Sommige daarvan zijn makkelijk te herkennen, aan te trekken en los te laten. Andere zijn moeilijker te pakken te krijgen omdat zij ons tot aan de wortels toe aan het wankelen brengen. Met name familiezaken en geloofszaken hebben deze tendens in zich. De weg naar de vrijheid lijkt steeds helderder, maar is van een afstandje bekeken, zoals Saint Germain zo graag zegt, met obstakels geplaveid. Ik wil in 2019 met al deze kennis mijn interdimensionale been – zoals Kryon dit altijd zegt – versterken en dat alsjeblieft met veel dynamiek, gemak en ook een beetje overmoed.
Uit de oude patronen gaan en naar levensvreugde gaan. Ik denk dat wij gewoon andere kleren moeten aantrekken zoals toneelspelers dit doen en een andere rol spelen die wij niet voor mogelijk hielden. Ik wil graag veranderen maar met een interdimensionale ondergrond om dat hier op Aarde in mijn realiteit om te kunnen vormen. Ik denk ook dat dit alleen met goddelijke leiding kan die ik graag  de leiding in handen geef, zonder agenda en dubbele bodem.
En natuurlijk hebben wij hierbij een flinke portie humor nodig…
Ik wens jullie allen een goede start in het werkelijk avontuurlijke 2019!


Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Saint Germain – Channeling Januari 2019

„Zo is het leven“, zeggen vele mensen als men vraagt wat hen beweegt. “Zo is mijn leven, gevormd door de omstandigheden” voegen zij daar nog aan toe. Is dit werkelijk zo? Ik Ben Saint Germain die jullie met de liefde van God groet. Hoe zijn jullie in het nieuwe jaar aangekomen dat jullie net als anderen op jullie nog niet zo heel oude kalender vieren? Er was vroeger een andere waarop de jaargetijden een passender plaats innamen. Maar laten wij dit zo laten want er is door de eeuwen heen zo veel veranderd door mensen die dachten dat zij het beter wisten of die de scepter van de macht in de hand hadden.

Wat en hoe hebben jullie gevierd? Waren jullie om 24.00 uur Oudejaarsavond vredig gecentreerd, hebben jullie de ogen gesloten en een wens gedaan? Wat hebben jullie gewenst? Is het iets dat jullie persoonlijk betreft of was het voor anderen, misschien zelfs wel voor de hele wereld? Hebben jullie je geluk gewenst voor het nieuwe jaar? Geluk met een nieuwe baan, een partner, een huis of een auto? Geluk voor betere levensomstandigheden, want velen van jullie moeten elk dubbeltje nog omdraaien voordat jullie het uitgeven.

Zijn jullie aan het einde van je krachten en willen jullie meer tijd voor jezelf hebben? Wensen jullie je het geluk om je meer met het goddelijke te verbinden, ook bij alledaagse dingen als de computer, het werken in de tuin en schoonmaken in huis? Wat is geluk voor jullie? Is het zoiets als toeval? Wij bevinden ons in een zeer belangrijk jaar 2019. De verandering van de Aarde schrijdt voort, onverbiddelijk, mooi en lelijk, fascinerend en ongrijpbaar. Ieder mag iets pakken uit deze pot van veranderingen. Er wordt veel gespeculeerd over deze veranderingen en ook het klimaat schijnt hier sterk mee verbonden te zijn. Goed bezien bestaat de klimaatverandering zoals die in de media wordt beschreven niet. Het klimaat verandert omdat de Aarde verandert, het richt zich opnieuw op. Toch is het zinvol om hierover te praten en te bekijken wat wij nodig hebben en hoe wij onze consumptiewereld kunnen veranderen.

De weg “terug naar de natuur” waarvan wij de roep al jaren horen is de juiste. Veel van wat jullie gebruiken is niet goed te recyclen, vele dingen kunnen niet weer groeien, de manier van bouwen en andere manieren van leven dienen overdacht te worden. Jullie weten waarover ik het heb. Iedereen wordt opgeroepen om in zijn leven ook iets te doen waardoor het beter wordt. Het is weliswaar nog altijd zo dat de grote concerns proberen jullie te manipuleren maar wat de consument niet koopt wordt uit de handel genomen. Jullie hebben de macht. Zoals het in de beroemde film werd gezegd: “De macht ligt bij jullie” is het ook in het dagelijks leven. Jullie hebben de macht om te bepalen hoe jullie je tijd gebruiken en hoe jullie die vullen met mooie en minder mooie dingen. Ook als jullie vast werk hebben dat de meeste uren van je leven opslokt, is het niet zo dat jullie de macht uit handen geven. Niemand heeft de macht om jullie leven te bepalen. Dit is een Goddelijke, Universele Waarheid. Niemand mag over jullie heersen en jullie de vrijheid benemen. Jammer genoeg is het zo dat vele mensen dit zijn vergeten en deze dingen onder het vloerkleed willen vegen.

Sta op en leef je leven zoals je dit zelf wilt leven! Daarmee – en ik zeg niets nieuws – is misschien verbonden dat jullie ergens tegen in opstand komen, of luid en langzaam NEE zeggen. Dat kan anderen niet bevallen. En misschien verliezen jullie je werk. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar jullie winnen de vrijheid. Niemand, ook als er vele rekeningen betaald dienen te worden, hoeft zich lager te stellen en iets te doen wat hij niet wil doen.

Vele jongeren laten jullie dit zien. Het begint er al mee dat zij niet meer de geijkte weg willen belopen, geen leren meer en geen weg meer die hen beknelt. Misschien erkennen zij dat later pas goed kunnen oordelen over wat men een leven lang wil doen. De wereld roept erom gekend te worden. Misschien komt later het inzicht dat men meerdere keuzemogelijkheden kan uitproberen. Soms met dit, en soms met ander werk.

De reden dat jullie wens niet doorging is omdat een woning, huishouden etc. betaald moeten worden, wordt jullie verteld door een verstandelijk antwoord. Dit komt niet vanuit het hart en de vrijheid en de daarmee verbonden mogelijkheden en “wonderen!” Misschien moet een partnerschap eerst uitgeprobeerd worden, eerst onderzoeken of het wel gewenst is om een gezin te stichten of dat het wel het juiste moment is.

De concepten des levens veranderen samen met het veranderen van de Aarde. De jongeren onder jullie bemerken dit al en willen van hun vrijheid genieten. Zij willen in zichzelf uitvinden welke kwaliteiten zij van de andere kant meegenomen hebben en welke daarvan en wanneer die uitgedrukt gaan worden. Wat bij vele mensen in de komende tijd zal verzachten is hetgeen wat vastgebakken is over “hoe dingen dienen te zijn” want is er een vastgesteld patroon over hoe mensen moeten zijn? Neem vaker de tijd en denk daarover na. Wie kan je vertellen hoe je leven eruit dient te zien? Eigenlijk niemand, toch? Want wie kent jouw rugzak en wie zal er dus over jullie beslissen? Het is een basisvraag die voor enkelen van jullie steeds belangrijker wordt. Het kan zelfs ongemakkelijk zijn als jullie je leven belichten. Jullie hebben het gevoel dat jullie veel hebben beleefd en veel hebben gedaan. Jullie vragen je af of het leven nog meer voor jullie in petto heeft. Ik kan het jullie niet vertellen want de zogenaamde toetsen des levens zijn individueel. Misschien zijn er ook helemaal geen gezamenlijke dingen op te lossen met degene(n) waarmee jullie hier kwamen. Misschien hadden jullie – zoals Kryon dit zo graag zegt – een volle rugzak toen jullie hier kwamen maar hoe en wanneer jullie daar dingen uithalen staat jullie vrij.

Vele rugzakken zijn deels leeg, en er zijn vaak dingen uit verdwenen en weer nieuwe dingen bij gekomen. Jullie staan dus elke seconde van je leven als het ware voor een kruising met allerlei mogelijkheden. Welke straat kiezen jullie? Jullie kunnen de dichtstbijzijnde kiezen, jullie hoeven dan alleen over een zebrapad te lopen en dan zijn jullie er al. Jullie kunnen ook lang bij de kruising blijven staan en naar het verkeer kijken, naar de straten kijken en wachten tot jullie inspiratie krijgen. Soms hebben jullie in je leven een straat uitgekozen die niet in jullie rugzak was voorzien en soms zijn jullie om een geplande afslag heen gegaan.

Misschien hebben jullie lang bij de kruising gestaan omdat jullie niet wisten waar de wegen naar leidden. Jullie hielden je dan met anderen bezig die ook stonden te wachten. Misschien hebben jullie zelfs wel interessante mensen ontmoet waardoor jullie vergaten wie jullie zijn en wat er gedaan moet worden. Zo is het leven, nietwaar? De weg naar de vrijheid is een van mijn lievelingsonderwerpen. Vrijheid, denk ik, is iets dat weinig problemen in zich herbergt. Problemen, zoals ik graag zeg, zijn zekerheidspakketjes. Mensen kunnen problemen hebben als beroepen, woningen, vrienden, consumeren. Angsten kunnen jullie zelfs problemen bezorgen die jullie vasthouden. Waarvoor zijn jullie bang? Wat houdt jullie tegen om je leven in volle vrijheid en vreugde te leven?

Het is zinvol om aan het begin van het jaar  – jullie houden van rituelen – de tijd te nemen en vaak met pen en papier om op te schrijven waar jullie angsten liggen. Het zal jullie helpen om het jaar anders, bewuster, te beginnen.
Het zal je helpen om de gedachten te kennen die jullie vasthouden in jullie zogenaamde realiteit. De weg naar de vrijheid betekent ook nadenken over je eigen realiteit. Te kijken en een beetje – of meer – te veranderen. Er is geen vaste ENE realiteit. Er zijn zoveel realiteiten als er mensen zijn en zij zijn per seconde veranderbaar.

Jullie pikken uit het hologram Aarde en het Morfo-veld wat jullie nodig hebben voor jullie realiteit. Meestal leidt dit tot nog meer aftappen omdat mensen zich het lekkerst voelen als zij zo zijn als de anderen. Het is nu tijd om alleen de eigen individualiteit, los van vele anderen en geïnspireerd door de nieuwe inrichting van het centrum van het melkwegstelsel, weer te herkennen. Jullie individualiteit vormt zich door hetgeen jullie in vrijheid verkiezen te leven. Ik kan jullie je leven niet voorschrijven want er zijn vele opties die jullie met je Hoger Zelf kunnen uitkiezen. Vaak kiezen jullie echter met je verstand dat zich op het verleden richt en ook op angsten. Dat is het ja en nee in jullie hoofd als jullie nieuwe dingen in je leven plannen. Jullie persoonlijkheid is creatief, maar het is niet jullie bron van wijsheid. De Goddelijke Wijsheid, de wijsheid van de Goddelijke Vonk in jullie heeft voor jullie leven en de manier waarop jullie dit leven, altijd de passende mogelijkheid voor een beslissing paraat.

Jullie Hoger Zelf ziet je leven vanuit een niet-dualistisch bereik en is zonder oordeel. Maar het weet welke stap in je leven de beste is en welk probleem op welke manier opgelost kan worden. Er is altijd een angstvrije oplossing die voor alle betrokkenen de beste is. Deze innerlijke wijsheid is daar voor eeuwig, is steeds oproepbaar en bereid om via je gevoel, je intuïtie en gesprekken te communiceren.

Vergeet niet de steeds hoger wordende vibraties waardoor de poorten naar het galactisch centrum zijn geopend. Jullie hoeven er alleen doorheen te gaan. Laat de angst en de twijfel gaan. Probeer toch eens om avontuurlijk te leven zoals jullie dit als kinderen al deden. Laat het “ja, maar” eens los en spring in het volgende goddelijke avontuur. Sta op van de sofa, laat de televisie uit en ga de natuur in, ontmoet gelijkgezinden, activeer je vleugels en laat je ideeën voor een betere wereld uitdijen. Jullie zijn degenen die de wereld veranderen, ieder van jullie op zich. Wie zou dit anders moeten doen? Ik weet dat jullie alles wat ik vertel al vaak hebben gehoord of gelezen. De vraag is alleen of jullie het nu lezen en instemmend ja knikken of dat jullie erom heen lopen.

Zou dit niet een mooie tijd zijn om hiermee te beginnen?

Nu wil jullie verstand natuurlijk nog graag weten wat het jaar 2019 zal brengen. Wat zal ik zeggen….het gaat zo verder als jullie denken dat het zal gaan. Nogmaals: Jullie bepalen welke realiteit jullie uitdrukken. Natuurlijk zorgt een vleugelslag aan de andere kant van de wereld – ik hou van deze vergelijking – ervoor dat de basisvibratie van de planeet in de zin van alles dat in het morfo-veld is opgeslagen daardoor versterkt en tot werking wordt aangezet. Het is zin vol om daarover een beetje na te denken. Jullie zijn nu in de verbreding van je bewustzijn zover dat jullie begrijpen dat ieder mens zelf bepaalt of hij/zij deze vleugels in werking wil zetten. Denk steeds aan mensen die in stralingsgebieden onbeschadigd leven. Denk aan degenen die bij natuurrampen ongedeerd blijven. Waarom zou dit zo zijn? In het werkzame Veld zijn er dingen die door jullie in werking gezet moeten worden. Stel je voor dat jullie media zich bijvoorbeeld meer bezig houden met de ontwikkelingen (politiek, cultuur) in Rusland, overigens een gebied dat geestelijk aan jullie verwant is. Wat zou dit met jullie doen? Er komen nieuwe Velden op die jullie mogelijk positief beïnvloeden. Jullie zien vele dingen opeens door een andere bril. Zouden jullie je een week lang intensief bezig willen houden met het leven in China? Zouden deze invloeden jullie eigen leefwereld kunnen doen verbleken?

Welke gevolgen trekken jullie hieruit?   

In het algemeen bezien – hoewel dit niet helemaal de juiste uitdrukking is – zullen vele dingen zich op wetenschappelijk, ecologisch en sociologisch gebied verder veranderen. Het aanbod van betreffende informatie heeft een kritische toets nodig, want wat is waar en wat is niet waar? De nog betere vraag is: Welke realiteitsbeïnvloeding laat ik in mijn Veld binnen? Op wat of waar richt ik mijn aandacht? Of is het misschien beter om een goed boek te lezen? (Let op: het is een beïnvloeding) of naar goede muziek te luisteren (Let op: Wat is eigenlijk goede muziek?) Maar heb goede moed: jullie hartinstantie, jullie innerlijk zijn, weet het en zal jullie inspireren om wel of niet te doen wat goed voor jullie is. Jullie dienen er “alleen maar” opmerkzaam naar te luisteren en het te voelen. 

En accepteer alsjeblieft dat niet alle mensen deze weg naar het ontwaken begrijpen. Het goede bericht is dat het er steeds meer worden.

Ik neem nu afscheid met de woorden: „Leve de Vrijheid!“

Ik Ben Saint Germain.

Ontvangen door Barbara Bessen in januari 2019. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01 info@barbara-bessen.com