Meester Confucius / Barbara Bessen/ 24 maart 2015

Meester Confucius
Barbara Bessen/ 24 maart 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de geestelijke boodschappen! Floep – en nu zitten wij alweer ver in maart van dit – zo zeggen de geestelijke vrienden – zeer belangrijke jaar 2015. Diepgaande veranderingen, transformaties, die met hoofdthema’s te maken hebben, begeleiden ons in ons dagelijks leven.

Wij houden ons bezig met diep zittende angsten waarvan wij dachten dat wij hen al hadden opgelost …..of, wij komen bij iets dat wij nog niet hebben herkend. Het is misschien iets dat vele thema’s die opgeslagen zijn met elkaar verbindt. Zij zijn verbonden door de ervaringen die wij in deze of in andere incarnaties hadden.

Ik vind het zeer interessant om deze verstrengelingen te herkennen. Het ene thema gaat in een ander thema over en bij nog dieper invoelen herkennen wij de basis en het gaat niet meer over oude karmische ervaringen, zo lijkt mij. Want wij transformeren de collectieve basisthema’s die iets met Goddelijk Vertrouwen te maken hebben.

Als wij werkelijk onze Goddelijke Instantie vertrouwen hoeven wij ons nergens meer zorgen over te maken. Het enige is dat wij door onze intuïtie, onze innerlijke stem, de inspiratie, en wie dit kan, door direct ervaren, of, wanneer en hoe er iets aan de buitenkant te doen is. Of dat wij ons in gelatenheid zouden moeten oefenen, ons dagelijks leven vanuit het hart meester worden en wachten totdat basiszaken veranderen en het oplossen van spanningen in beroep of privéleven zich nu eenmaal voordoen. Dit is niet altijd makkelijk, dat weet ik uit eigen ervaring. Men moet zich centreren, Dit is ook het thema van onze huidige gast. Ik verheug mij zeer om de boodschap van Confucius te mogen ontvangen.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Confucius-channeling maart 2015: De helderheid en het centreren in het dagelijks leven.

Ik groet jullie vanuit mijn hart. Ik buig mij in eerbied en helderheid voor alle mensen die het voor elkaar krijgen om in deze tijd bewust te zijn van zichzelf. Ik Ben Confucius; oud in jaren als men op de aardse manier wil rekenen. Maar, wat is tijd, nietwaar? Ik buig ook voor jullie omdat jullie ook oud in jaren zijn.

Alleen – jullie zien niet wat, waar en hoe jullie leefden, wat jullie deden en niet deden en ook welke keuzeopties jullie hebben benut en welke jullie niet benutten. Ik zie ook welke wonderbaarlijke dingen jullie hebben geschapen en wat jullie geliefd, geëerd en geacht hebben. De weg van de mens is de weg van het leren. Leren kan men – dit weet men uit de kindertijd – vanuit luchtigheid of vanuit angst of bedeesdheid. Dit beslissen jullie meestal niet vrijwillig en meestal onbewust omdat het met oude ervaringen te maken heeft.

Er zijn maar weinig mensen – afgemeten aan het totaal aantal geïncarneerden – die zich helemaal van zichzelf bewust zijn en geheel vrij handelen. Vaak gebeurt dit bij mensen die op Weg zijn waarbij zij door een Goddelijke ervaring in een meditatie, een innerlijke reis, een helingssessie of iets dergelijks, plotseling helderheid voelen en precies weten wat zij nu moeten doen en laten.

Jullie kijken dan vanaf een hoger niveau op je leven. Dit is wat ik hier mag zien en lezen. Ik kijk als in een kring om mij heen en zie de banen van het verleden, het heden en de opties van de toekomst. En de vraag die jullie steeds weer zelf beantwoorden is of jullie vanuit het verleden of vanuit de seconde van het Nu scheppen.

Laten wij dit gezamenlijk eens nader bekijken. Merk hoe dichtbij ik ben en een golf van helderheid die in het veld van eenheid rust, naar jullie breng. Juist op dit moment kunnen wij samen kijken wat jullie beweegt, wat jullie leven bezwaart en ook wat jullie gelukkig maakt.

Wij draaien zogezegd aan de tijdknop en stellen jullie in op het heden. Word je nu op dit ogenblik bewust dat jullie iedere seconde steeds weer opnieuw beslissen wat jullie denken en doen.

Jullie kunnen je bij wijze van spreken helemaal op mij en mijn energie richten of opstaan en andere dingen gaan doen, deze ontmoeting naar later verschuiven of helemaal laten zijn voor wat hij is.

Het is jullie beslissing. Deze buitengewone, explosieve tijd, als je naar de buitenwereld kijkt, nodigt uit om actief te zijn in het hoofd en met jullie daden. Hoe zit het in bepaalde delen van Europa? Hoe zit het met immigranten en met de dreigende oorlogen?

Dit houdt vele mensen bezig. Ik spreek nu tegen jullie linker hersenhelft, het intellect: Waarmee willen jullie je leven bekronen? Wat denken jullie dat ervoor zorgt dat jullie je lekker voelen, je wel voelen, je gelukkig voelen?

Zeer zeker bedenken jullie snel: Het is zeker niet altijd in de buitenwereld te vinden. Dit zegt zelfs jullie logica. De vele holistische informatie die jullie hebben gelezen, waarmee jullie je geestelijk bezighouden, heeft ook jullie verstand bereikt. De linker- en de rechterhelft werken steeds meer met elkaar samen. Juist op dit moment gaan zij een verbinding aan. Ik ondersteun dit met mijn kracht. Jullie worden je bewust van de helderheid van je eigen leven, de zoektocht naar geluk en vrede heeft niet zoveel met de buitenkant te doen.

Denk eens terug aan toen jullie je erg gelukkig voelden. Wat was de aanleiding?  De helderheid voor de beslissingen die in jullie leven steeds weer genomen moeten worden, hebben iets te maken met de balans in jullie hersenen. Bepaalde neuronen worden actief. Zij hebben lange tijd geslapen omdat jullie ervaringen in de dualiteit wilden hebben.

Ik druk mij hier heel simpel uit. Vervolgens verbinden de hersenen en het hart zich steeds meer met elkaar. Een van de vele Goddelijke Driehoeken in jullie lichaamssysteem gaat van de nekholte naar het verlengde merg en naar de pijnappelklier die met jullie derde oog is verbonden, naar jullie hart. Als deze verbinding intact is voelen jullie je intensief met je Hoger Zelf verbonden.

Als jullie zelf een beetje willen experimenteren, verbind je dan met deze drie punten, activeer hen en als jullie hen met energie vullen, wacht dan af wat er gebeurt. Jullie weten toch: energie volgt bewustzijn! Ieder mens bepaalt zelf hoe zijn ontwikkeling verloopt en dit hangt ook samen met helderheid en niet-helderheid.
Wij, aan de andere kant van de langzaam oplossende sluier kunnen in deze wonderbaarlijke tijd van ontwaken veel steun geven. Wij staan klaar voor alle vragen. Maar jullie bepalen de kwaliteit van de vragen. Het is bijna een beetje vrolijk stemmend om te zien hoe mensen zich soms martelen om verder te ontwaken, om verlicht te worden. Geen ander begrip is zo irriterend als Verlichting.

Hebben jullie een idee hoe het is om verlicht te zijn, zouden jullie door geluksgevoelens doorstroomd worden en zou alles prachtig zijn? Speel een beetje met deze gedachten. En laat mij jullie vertellen: Verlichting is een nooit eindigend proces.

Het menszijn is maar een klein deel van de weg naar Huis.
Ik geef jullie nog een beetje van de energie die ik met mij meebracht zodat jullie je vuur nog meer kunnen ontsteken.

Men heeft jullie bijgebracht dat jullie niet met vuur moeten spelen maar ik wil jullie echter aanvuren om je eigen Goddelijk Vuur aan het branden te brengen. Dit is met vele experimenten verbonden. Zoek uit wie jullie werkelijk zijn. Speel ook met de slapende kundalini-energie, of hebben jullie die al gewekt?

Zeg tegen je Hoger Zelf: “Laten wij een beetje met vuur spelen!” Misschien willen jullie met je bewustzijn de slapende slang, zoals hij vaak genoemd wordt, met adem wekken? Of willen jullie met je bewustzijn bevorderen dat de banen van de wervelkolom zich gaan verstrengelen. Misschien merken jullie dat er in de chakra’s lichte blokkades zijn. Er zijn in deze tijd van steeds toenemende energie die uit het centrum van het melkwegstelsel komt, geen grenzen aan het testen van het eigen lichaamssysteem.

Er zijn ook geen grenzen meer om het Universum te onderzoeken. Reis met je bewustzijn naar de verste oorden als zij jullie interesseren. Ook hier zijn jullie van onze hulp verzekerd. Het is net als bij de vragen: jullie dienen actief te worden. Jullie zelf zijn de goden die zich in de vergetelheid hebben gestort om in de atmosfeer van de dualiteit te spelen. Met spelen bedoelen wij: geen grenzen vast te stellen. Bij het spelen komen de beste ideeën omhoog en die worden met zin en welwillende liefde omgezet.

Jullie kennen dit ook uit jullie jeugd. Men noemt dit ook Schepperskracht!

Ik Ben Confucius en ik ben altijd waar helderheid is.

Ontvangen door Barbara Bessen in maart 2015.
Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.