Maria Magdalena over het Geluk van het Voelen. / Barbara Bessen 17 oktober 2015

Maria Magdalena
over het Geluk van het Voelen.
Barbara Bessen
17 oktober 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen.
Ons vijfde dag-seminar in Graz, dat onlangs plaatsvond, kreeg plotseling een ander hoofdthema dan hetgeen er officieel als motto was aangekondigd. “Het voelen” trad op de voorgrond.
Alle geestelijke referenten brachten steeds het thema “voelen” naar voren. Ik vroeg Maria Magdalena erom vandaag dit thema te belichten.
Ik wens jullie een mooie, kleurige oktober! Ik houd van de herfst met zijn vele nuances.
Barbara Bessen
Maria Magdalena-Channeling Oktober 2015 over het Geluk van het Voelen.

Vanuit het geluk van het voelen breng ik jullie de liefde van de Goddelijke Moeder. Ik Ben Maria Magdalena. Vol innigheid en met grote kracht voorzien vertegenwoordig ik ook deze belangrijke kwaliteit van de geboorte van het Nieuwe, ik Ben Maria Magdalena. De Moeder van alle Zijn houdt haar handen nu boven deze planeet en beschermt en voedt haar – ook als de resultaat van deze bescherming nog niet in de zichtbare aanwezigheid is. Zij liggen meestal nog in het verborgene maar zij zijn op weg. Zij dragen de kracht van de hoger vibrerende dimensies in zich, daar waar er geen dualiteit, waar alles tegelijkertijd plaatsvindt en niet met oordeel is beladen.
Daar in deze heel anders vibrerende wereld is er Vrede en Liefde. Kunnen jullie deze Vrede en Liefde al voelen? Ook als het uiterlijk oog dit niet kan waarnemen, voelt men het toch. Voelen is een kwaliteit van de Liefde. Wij maken onderscheid tussen emotie en gevoel.
Emoties en reacties zijn opgeslagen ervaringen in het emotionele en mentale lichaam. Gevoelens zijn vrij. Zij zweven naar iemand toe, zij zijn als zachte, zonnige wolken of als donderende bliksemwolken. Zij zijn direct merkbaar en ook waarneembaar in het lichaam. Wie zich graag in mooie gevoelens wentelt als hij in de zon ligt of naar een mooi concert luistert of zich met kinderen of dieren bezighoudt, ervaart dit gevoel van diepe verbondenheid met de Goddelijke Liefde. Men zou dit gevoel vast willen houden. Maar dit lukt niet. Het zweeft weer weg als een zachte bries.
Onaangename gevoelens kan men vaak niet plaatsen, zij zijn als een donkere nevelwand die door situaties, mensen, films en ook muziek worden opgeroepen. Zij komen heel plotseling en zijn ook snel weer weg.
Alles hangt samen met de ontwikkeling, het gebeuren, het zijn hier op Aarde. Alles stroomt verder, jullie kunnen het niet tegenhouden. Een diep gevoel van verbondenheid met de eigen Goddelijkheid heeft vele facetten van gevoelen. Het gaat dieper en is steeds meer voor jullie te pakken. De verbinding met het Hoger Zelf en de Eenheid is het Goddelijk Gevoel om met alles Een te zijn.
Niets is gescheiden. Wij allen merken het gevoel met de Hoogste Schepper in ons hart, onze universele verbinding. Dit is de beschermde ruimte van ons allen. Hier kan niets gebeuren, hier is het thuis, hier is een gevoel van welbevinden en geborgenheid. Wij voelen bescherming, eenheid, geliefd zijn en stilte.
Niets kan ons van dit gevoel scheiden. Ik breng jullie een sjaal. Hij vertegenwoordigt de Goddelijke Moeder. Deze sjaal leg ik jullie nu om de schouders. Op dit moment. Hij zal jullie de nabijheid van de Goddelijke Moeder brengen. Zij vertelt jullie van het gevoel dat alles in orde is, ook met jullie zelf.
Jullie worden niet pas geaccepteerd als jullie dit of dat doen, Nu, op dit moment, vertelt zij jullie dat jullie geliefd zijn omdat jullie zijn zoals jullie zijn. Kunnen jullie het merken? Deze kracht begeleidt jullie nu in jullie dagelijks leven. Kijk naar jezelf en voel wat deze Goddelijke Bescherming, deze kracht, met je doet. Alsof zij jullie met onzichtbare handen stuurt en leidt. Zij begeleidt jullie naar je werkplek, ervaart samen met jullie je zorgen en tilt jullie liefdevol over de klippen. Zij fluistert jullie oplossingen toe voor strijdpunten of in treurige situaties. In het kort gezegd: Zij is een trouwe, zorgzame moeder.
Tegelijkertijd combineert zij haar aanwezigheid met de sterke mannelijke kracht die altijd verschijnt als er actieve stappen ondernomen moeten worden. Dit is mijn boodschap voor jullie. Zij bevat de Goddelijke Kracht in veelvoud. Het gaat er nu niet meer om met het lagere verstand de weg te belopen. Nu willen de Hogere Instanties van de schepping alle mensen een Goddelijke Samenwerking aanbieden.
Samen belopen
 wij een nieuwe weg in de afgezwakte dualiteit. Het gaat erom het Goddelijke steeds dieper in jezelf te bemerken. Soms ervaren jullie dit als een heerlijk gevoel of als zaligheid. Soms is deze aanwezigheid maar nauwelijks waarneembaar. Toch werkt zij altijd. Ik spreek uit eigen ervaring. En ik verzeker jullie dat deze aanwezigheid zich steeds meer met jullie verweeft.
Wie jullie dan uiteindelijk zijn? Een goddelijke, kosmische mens met goddelijk, hoger verstand die het ego, de persoonlijkheid en het lagere verstand liefdevol in zich heeft opgenomen.
Ik wens jullie een vrolijk voelen.!
Maria Magdalena
Ontvangen door Barbara Bessen in Oktober 2015.  Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.