Jeshua en Maria Magdalena: Het Vrouwelijke en het Mannelijke verenigen / Door Barbara Bessen / 4 mei 2020

Jeshua en Maria Magdalena:
Het Vrouwelijke en het Mannelijke verenigen
Door Barbara Bessen / 4 mei 2020
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Hoe gaat het met jullie? Het is waarlijk een gekke tijd en een tijd van veel informatie, ook informatie over alternatieven. Wij hebben hier zeker allemaal dingen van gelezen. Bij sommigen, met name degenen die een officieel ambt bekleden, hebben wij vaak het hoofd geschud en in het hart gevoeld dat er iets niet in orde was. Anderen, met name de alternatieven, riepen een gevoel op van waarom dat niet overal te lezen en te horen is.

Weer andere informatie die wij vaak van vrienden via de WhatsApp en You tube ontvingen deed ons bijna verstijven. Moet men dat allemaal geloven….vragen wij ons steeds weer af. Ik persoonlijk volg mijn hart en vraag alles aan de geestelijke wereld. Dit is de zekerste variant voor het onderzoeken van de waarheid. Het is echter zeker waar dat wij ons in een diep veranderingsproces bevinden en dat wat wij de dualiteit noemen, hoge golven bereikt.

De aangename kant van de stilstand van de uiterlijke wereld is dat wij meer tijd voor onszelf hebben. Als alles in huis is opgeruimd hebben wij nog meer tijd om het eigen innerlijk te ontdekken of nog dieper te leren kennen.

Uiteindelijk moeten wij ons wel deze vraag stellen: Hoe kunnen wij deze wereld die door een extreem veranderingsproces met heel andere toekomstperspectieven gaat, in de richting steunen die met vrijheid, zelfverantwoordelijkheid en empathie voor alle wezens en met vrede te maken heeft? 

Deze weg leidt via de verbinding en het leven van het ware zelf, het Hoger Zelf. Alleen vanuit dit perspectief en vanuit dit uitzicht op vrijheid en wijsheid weten wij altijd wat er te doen valt. Wij doen dit zonder de basis van het verleden. Wij handelen altijd vanuit het NU. Laten wij nog meer deze prachtige, goddelijke weg inslaan, dit Gouden Pad, zoals Jeshua het beschrijft. Wij hebben heel veel steun….wij moeten die alleen “leven!” Er zijn nu in deze tijd grote kansen op een leven zoals wij dit al jaren wensen. Laten wij in ons hart kijken hoe wij ons persoonlijk dagelijks leven kunnen verlichten en daardoor het Veld veranderen waaruit allen zich voeden.

Ik wens jullie een mooie meimaand.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen           

Jeshua- en Maria-Magdalena channeling mei 2020:
Het Mannelijke en het Vrouwelijke verenigen

Welkom in de kring der liefde! Wij zijn Jeshua en Maria Magdalena. Wij komen als EEN ZIJN, als een energiepakket. Hoe zou het zijn als jullie nu je ogen sluiten?

Wij tonen jullie hoe jullie visueel contact kunnen opnemen. Stel je voor je innerlijk oog een ontmoetingsplaats van eigen keuze voor. Misschien een plaats op de fysieke Aarde? Of bedenken jullie zelf een plek! Misschien een bloemenweide of een plek in het bos? Zo’n plaats waar je voelt dat die ervoor geschikt is om een ontmoetingsplek te zijn. Velen van jullie hebben tijdens je meditaties zo’n plaats.

Projecteer jezelf met een deel van je bewustzijn intensief op deze plaats zodat jullie jezelf daar in lichamelijke vorm waarnemen. Barbara ziet graag geestelijke handen elkaar raken, zoals jullie dit doen als het in de winter vriest. Hierdoor kunnen jullie dit lichaam voelen en met kracht vullen. Met dit lichaam bewegen jullie je op die plek….vul dit met je geestelijke zintuigen.

Als jullie vanuit je hart erom vragen om ons te ontmoeten, dan zal het zo zijn. Zijn jullie hiertoe bereid? Goed, kijk op die plaats dan goed om je heen. Misschien zien jullie ons je tegemoet komen of merken jullie dat wij opeens voor jullie staan.

Dit is een eenvoudige manier om met ons in contact te komen. Kijk eens goed naar ons en gebruik je geestelijke handen als jullie dit willen, dan zien jullie ons door het voelen. Hoe vaker jullie deze innerlijke reizen maken des te beter zien jullie je geestelijke zelf. Zo staan wij nu samen. Laat je begroeten.

Als jullie ons al langer kennen begroeten wij elkaar zeker hartelijk. Als het jullie wens is omarmen wij jullie ook heel graag. Als je het nader bekijkt zijn wij broeders en zusters. Wij zijn alleen een stapje verder gegaan. Misschien zijn jullie al eerder bij ons geweest en hebben jullie bereid verklaard om nog een keer een lichaam aan te nemen, in deze opwindende tijd? Elkaar geestelijk ontmoeten is een goede mogelijkheid om onderwerpen met elkaar uit te wisselen; onderwerpen die jullie dagelijks leven of deze bijzondere tijd betreffen. Wij verklaren jullie graag de samenhangen ervan.

Wat is er in dit fysieke gebied aan de hand? Wat is er in de astrale en de nog hogere gebieden aan de hand? Alles staat letterlijk met elkaar in verband. Alles waarbij allen zich momenteel de adem inhouden en wat er uit het dagelijks leven naar voren knalt, is een holistisch, verweven werk. En net zoals in de dualiteit is dit beide: Licht en donker! De lichte en de donkere handel proberen hun voordeel te behalen en hun doelen te bereiken of te verzekeren. Zo is het spel in de dualiteit. Uiteindelijk ontvlucht het duister het licht. Het probleem van de mensen is dat zij met hun verstand de huidige problemen niet op kunnen lossen. Jullie macht lijkt begrenst te zijn, maar die werkt sterker als jullie samenwerken. Daarom heeft het natuurlijk zin om samen met andere mensen (omdat jullie sowieso EEN zijn) gegevens uit te wisselen en ook de kracht en de werkwijze van het internet te benutten om ideeën en gedachten verder uit te werken en meer gewicht te geven. Alles wat vanuit jullie reine hart komt en verder wordt geleid, is krachtig.

Als grotere wolken, die zich ontwikkelen als het om vele harten gaat, winnen zij aan kracht en trotseren zij de wolken die angst en onmacht in zich dragen. Het is ook heel belangrijk en aan te bevelen om minstens evenveel kracht aan je eigen centreren te geven. Jullie moeten van binnenuit sterk zijn….de kracht van jullie harten versterken want daar is de verblijfplaats van jullie Hoger Zelf. Jullie dienen de deur van je hart te openen om vanuit deze bron te horen wat er te doen valt. Hier komen de ideeën voor alternatieve kinderopvang, voor nieuwe zakelijke ideeën, voor gedachten voor de wachtende oma, voor het pamflet tegen gedwongen vaccinaties waar jullie bang voor zijn, vandaan.

Het Hoger Zelf is het deel van jullie dat weet wat er aan de hand is, maar niet betrokken is. Het is de toeschouwer, de deelnemer, die kijkt, registreert, en alle ervaringen zonder oordeel verzamelt. Zo kan men zijn werk beschrijven. Deze instantie is wijs, alwetend, uiterst krachtig en werkt ook intuïtief. Wie al vaker met het Hoger Zelf in verbinding stond weet hoe inspirerend deze bron kan zijn, hoe versterkend en humoristisch troostend. Hier staat alles buiten de dualiteit en toch komen er voorstellen die in de dualiteit goed passen en werken.

Als jullie nu de straat op willen gaan om te demonstreren, vraag jezelf dan in diepe stilte of dat je taak is. Of zijn jullie schrijvers die anderen goede informatie voor deze tijd van veranderingen brengen? Of zitten jullie op internet om informatie te brengen? Of zijn jullie helpers in nood voor andere mensen die angstig zijn, en alleen? Of zitten jullie nu in het tijdvenster waarin jullie je werk/geldbron aan het veranderen zijn, neer te leggen of iets geheel nieuws beginnen?

Diegenen van jullie die interesse hebben in astrologie en zich daardoor laten raden, zullen vaststellen dat enkele van jullie pioniers in dit jaar een zeer bijzondere constellatie hebben die al het nieuwe formeel en op een presenteerblaadje brengt. Jullie dienen alleen opmerkzaam te zijn en op tijd ingrijpen. Vertrouw op jezelf! De hoge energiestromen die in de komende weken zeer intensief zullen zijn geven jullie de wind in de rug. Wat jullie ook aanspreekt, ga in de stilte, bespreek het met ons of met je Hoger Zelf. Vraag om raad, vertrouw de antwoorden die komen, schrijf alles goed op want een vergissing is snel gemaakt. Daarvoor zorgt de persoonlijkheid die met tegenzin de scepter uit handen geeft. Bedenk ook: met intuïtie weet men vaak wat werkelijk waar is. Toch is het soms ook belangrijk om je met de uiterlijke dingen bezig te houden en je bijvoorbeeld te informeren. Soms is het dan een mengsel voor degene die een beslissing wil nemen.

Concentreer je nu op ons. Wij staan midden op de plek die je hebt uitgekozen. Stel ons je vragen….wij zijn er klaar voor.

Denk na over je kansen om te versterken en te veranderen die de bezoeken aan de geestelijke gebieden met zich meebrengen!

Tot besluit van onze ontmoeting leggen wij graag ieder van ons een hand op het hart. Wij willen graag jullie mannelijke en vrouwelijke kant meer met elkaar verenigen want dan handelen jullie vanuit je volle hart. De door jullie zo gewenste Opwaardering vereist een verenigd hart. Mannelijk en vrouwelijk moeten een geheel worden, EEN worden. Jullie spreken graag over een verenigd Chakra – het grote Hartchakra.  

Als jullie ons vragen wat jullie voor de Aarde kunnen doen moeten wij bijna een beetje glimlachen en zeggen jullie: De Aarde gaat haar weg, zo of zo. De vraag is eerder: Wat kunnen jullie voor jezelf doen en voor de rest van de mensheid? Ja, jullie mogen ook best glimlachen….want eigenlijk kennen jullie het antwoord al….

Wij hebben grote achting voor alle mensen.

Jeshua en Maria Magdalena

Ontvangen door Barbara Bessen in april 2020. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01

 info@barbara-bessen.com

https://www.barbara-bessen.com/