Jeshua en Maria Magdalena: De kracht van de Goddelijke Energie. / Barbara Bessen 4 juni 2015

Jeshua en Maria Magdalena:
De kracht van de Goddelijke Energie.
Barbara Bessen
4 juni 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Floep…, en het jaar is alweer bijna voor de helft voorbij. Het is zeer snel gegaan, vond ik. Bij velen van ons was dit hetzelfde. Een dag heeft duidelijk minder “tijd” in verbinding met de grote verandering. De geestelijke vrienden hebben dit steeds weer bevestigd. En – er is veel in beweging. De dualiteit schijnt hogere golven te hebben. Alles wordt ter discussie gesteld; veel dingen die vroeger als waardevol werden gezien heeft momenteel misschien een vieze smaak.

Dingen waar men vroeger niet op lette komen nu naar de voorgrond. De waarde ervan is vaak moeilijk in te schatten. Het is werkelijk een kunst niet of maar weinig in te schatten, maar het beleefde gewoon te laten staan als dat wat het is: Actie en Ervaring.

Wij merken ook dat wij verwanten en vrienden in hun ontwikkeling ook achter kunnen laten. Er is niets dat beter of slechter is, het IS gewoon.

Ik wil jullie hier graag bedanken voor de vele terugkoppelingen die ik ontving met betrekking tot mijn voorwoord in de laatste channeling. Het ging om mijn bevindingen in Nepal en de natuurramp. Ik heb heel veel inzichten en ondervindingen gekregen; heel interessant en energetisch zeer intensief. Ik vraag u om vergeving omdat ik niet alle mails persoonlijk kan beantwoorden. Maar, ook als er geen persoonlijk antwoord is, zijn mijn dank en mijn liefde voor jullie groot…..

Wij gaan nu snel de zomerpauze in waarin ik (eindelijk) het nieuwe boek schrijf. Ik ben er innerlijk al op afgestemd. En natuurlijk zal ik hier in het Noorden van de zomer genieten, hoe die ook zal worden! Ik wens iedereen vele natuur-gebonden uren en een goed naar binnen gaan. En maak je alsjeblieft geen zorgen als je merkt dat je leven verandert en jullie soms een innerlijke leegte voelen.

Het zijn de voorboden van het verdere versmelten met het Hoger Zelfen het terugtreden van het ego.

Misschien is het ook met lichamelijke processen zoals slechter horen en zien of met smaak verbonden of een gevoel van lusteloosheid. Wij zijn werkelijk in sterke transformatie en omzetting! Daarbij helpen alleen gelatenheid, rustige uren van genieten, veel buiten (in de natuur) zijn.  Of, zoals wij het al vaak gepland hebben  (en dit niet altijd voor elkaar krijgen): gewoon in het Zijn zijn….

Al het goede en een heerlijke zomer toegewenst door

Barbara Bessen

*

Wij zijn Jeshua en Maria Magdalena, Miriam of zoals enkelen haar ook noemen: De Toegewijde Vrouw. Wij komen gewoon, heel makkelijk, een beetje lichtjes en transparant, op dit moment in jullie leven. Het was een wens van ons om hier nu bij jullie te zijn. Gewoon hier te zijn. Niets van een grotere aanwezigheid in de zin van loslaten, oude levens bekijken, die in oude patronen duiken of soortgelijk transformatiewerk. Dit is meestal niet nodig want het loopt vaak vanzelf. Wij willen jullie nog eens vertellen dat het jullie intentie is om in dit proces van opheldering te zijn. Dit was jullie wens, jullie vertelden het, voordat jullie deze keer naar de Aarde kwamen. Jullie wilden diep in het gewone leven duiken, jullie wilden geen prins of prinses zijn, maar iets “gewoons.”

Een mens, die met alle dingen van het aardse leven de weg naar meesterschap beloopt.

Ook om lichtsporen te leggen, waarmee jullie misschien een beetje op de anderen vooruit zijn, degenen die zichzelf niet vertrouwen of misschien niet goed weten wat er op Aarde aan de hand is en wat er in deze tijd nu zo belangrijk is. Het gaat uiteindelijk niet om het weten.

Het gaat om net voelen, om het luisteren naar het eigen Zijn, dat van het Universum.

Maar dit diepe luisteren wordt vaak door oude ervaringen ontsierd, alsof er een sluier over alles heen ligt.

Wij en vele andere opgestegen wezens die juist voor deze tijd hier naartoe zijn gereisd, hebben zogezegd oog voor alle mensen.Zij en wij hebben een verdere bewustzijnshorizon en kunnen jullie zorgen, jullie sluiers en ook de dagelijkse hindernissen zien die het voor jullie zo zwaar maken om te herkennen dat jullie Goddelijke wezens zijn. Vol wijsheid, vol liefde en vol weten.

Maar het schijnt ook zo te zijn alsof er iemand de leiding heeft. Wij schuiven, eenvoudig uitgedrukt, alles opzij wat naar leiderschap ruikt waardoor de energie van het Universum, van het leven, sterk naar jullie toe kan stromen.

Dit krachtige stromen van de Goddelijke Energie zorgt voor het loslaten van oude dingen en imprints die jullie laten geloven dat jullie gewoon maar mensen zijn.

Deze hoge energie, ook Gouden Golf genoemd of Synchronisatiestraal ui het Centrum van het Melkwegstelsel, draagt vele wezens in zich, energievormen, die juist hier naartoe komen als er zoiets als nu met de Aarde en het zonnestelsel gebeurt: Een ontwaken naar de inter-dimensionaliteit.

Net zoals voor de dit geldt voor de ontwikkeling van elke individuele planeet, geldt dit ook voor alle wezens die zich op die planeet bevinden.

Het proces is bij ieder weer anders, en toch ook weer gelijk: De hoge energie die deze omwenteling begeleidt drukt – om het maar simpel uit te drukken – weg, wat niet meer wordt gebruikt. Daarom vraag ik jullie heel direct: Wat hebben jullie nog nodig van de oude ervaringen en herinneringen? Uit sentimentaliteit? Waarom al die oude fotoalbums bewaren? Dat is geweest, voorbij!

En dat wat jullie daar van jezelf zien, zijn jullie niet meer. Komisch, nietwaar? Maar het is de waarheid. Jullie hebben jezelf veranderd, jullie zijn niet meer het kind of de jonge vrouw of de jongeman van toen. Zijn jullie misschien enkele herinneringen van vroeger kwijt?

Prima, dat is transformatie, maak je daarom maar geen zorgen.

Het wezen van een mens wordt voortaan in een andere richting gestuurd. Het menselijk Zijn ontwikkelt zich naar een kosmisch Zijn. De ervaringen hier zijn niet meer het belangrijkst.

De inrichting vanuit het melkwegstelsel, het veranderen van het lichaamssysteem, dit “afpellen” van de herinneringen, staat nu op de voorgrond. Toch gaat het om het leven op Aarde. Het gaat om de inrichting van iets dat totaal nieuw is, dat hier nog nooit was: Het formeren in een vijf-dimensionaal vibratieniveau, ook in een transparant lichaamssysteem dat tijdens deze inrichting een voorzichtig en later veel sterker naar de hoger vibrerende structuur wordt gebracht. Wat ook met zich meebrengt dat een gedachte zich manifesteert als die met helderheid, hartstocht en diepe hartfrequentie vanuit het gebied van het ware Zijn wordt beleefd.

Hebben jullie al gemerkt dat jullie gedachten, als jullie er geconcentreerd naar kijken, eraan werken en die weer voeden, zich in jullie leven manifesteren?

Jullie krijgen telefoontjes van mensen waaraan jullie dachten, jullie krijgen een stroom van informatie over een reis die jullie gepland hadden, jullie ontmoeten mensen die jullie iets aanbieden wat jullie wensen.

Een gebruikte fiets die jullie graag wilden hebben staat opeens zomaar voor de deur. Jullie zijn je er misschien nog niet zo van bewust hoe bepaalde gebeurtenissen in jullie leven vanuit je gedachtepakket zich in de vorm voordoen of zich op zijn minst als voorbode daarvan presenteren.

Jullie zijn met vele wezens op deze planeet om de Nieuwe Aarde te vormen. Dit gebeurt bij enkelen geheel onbewust, bij anderen met verbaasd vaststellen. Jullie zullen je misschien naar een ander deel van het land begeven, of naar een ander land gaan omdat jullie denken dat jullie daar beter af zijn.

Steeds meer mensen voelen aan dat zij dat zij samen iets op kunnen bouwen, een commune van liefde en geborgenheid met gelijkaardige zielen, dingen die als collectief beter aangepakt kunnen worden. En vergeet niet dat jullie niet alleen zijn. Elke gedachte in deze richting wordt door ons gevoed, zodat deze bekende synchroniciteiten omstaan: mensen, plaatsen, vinden elkaar om gezamenlijk te scheppen.

Deze plaatsen, centra, woningen of boerderijen worden door ons met energie verzorgd en beleefd. Wij brengen mensen, zoekenden en druk bezig zijnde mensen samen. Nieuwe ideeën voor handarbeid, leermogelijkheden, ideeën voor praktische benodigdheden en nog veel meer, worden energetisch ondersteund waardoor zich kan vormen wat in deze hoger vibrerende tijd kan groeien en gedijen.

Een tegenhanger voor alle politici van landen die globaliteit heel anders begrijpenen alles collectief willen aanpakken zonder daarbij de individualiteit van mensen in het oog te houden.

Het is tijd dat ieder voor zichzelf bekijkt: Hoe wil ik leven? Waar zijn gelijkgestemde mensen? Hoe kunnen wij dit veranderen? Het is ook goed om on daarbij “in te schakelen.”

Zoals gezegd brengen wij samen, wat samen past.

Jullie kunnen ons geloven dat het een grote vreugde is om behulpzaam te zijn bij jullie kosmische wensen en ideeën. Zo ontstaat er een nieuwe Aarde. Wacht niet totdat iemand ergens iets voor jullie onderneemt. Ieder moet voor zichzelf uitvinden wat hij wil om daarna met gelijkgestemde mensen actief te worden.

Maar daarnaast willen wij jullie ook vertellen dat het belangrijk is om uren alleen door te brengen.

Julie zouden het contact met ons hoofdzakelijk door jullie Goddelijke Vonk, steeds moeten versterken. Het is het Lichtkanaal, de Lichtvonk, die zich met jullie wil verbinden. Dit garandeert dat plannen en ideeën voor een humanitair leven hier op Aarde nog beter zullen lukken. Deze kracht van het Hoger Zelf is ook een turbosnelheid naar transformatie want het Licht heeft de grootste kracht, en demonische, oude imprints of gelijksoortige gedachten die van buiten jullie komen, worden opgelost.

Duister verdwijnt door het Licht. Het is belangrijk om dit steeds duidelijk te zien. Ook ziekteverschijnselen zijn oude, opgeslagen imprints die zich uiteindelijk op het fysieke niveau uitdrukken.

De kern ervan kan door licht opgelost worden. Dit betekent dat jullie ook de vraag kunnen stellen: Wat heb ik nodig voor heling? Goed, het antwoord luidt: Jullie hebben (alleen) jezelf nodig.

Deze zomer is een goede gelegenheid om met vele elementen samen te zijn, zij zitten allemaal in jullie en mogen in deze tijd van verandering (ook vanuit jullie Hoger Zelf) in balans gebracht worden. Spreek ook tegen deze elementen. Het zijn geestelijke instanties die jullie kunnen horen, zien en voelen.Wees veel met hen samen en geniet ervan te voelen dat het klopt: Jullie hebben je leven in eigen hand. Wie anders zou dit voor jullie moeten bepalen?

Verbind je met je vrouwelijke instantie in jezelf en ook et de hogere kracht, de Goddelijke Oerkracht, de Oermoeder van Alles Wat Is. Zij is de voedende kracht van deze verandering. Zij weet wat jullie nodig hebben en kan jullie ware verkwikking brengen vanuit haar Bron.

Daarmee willen wij zeggen dat in deze tijd niets onmogelijk is. Houd omwentelingen en genezingen in je leven voor mogelijk. Ook verslavingen kunnen opgelost worden. Jullie zuivere intentie, jullie liefde voor verandering, maken dit mogelijk.

Wij leggen soms een hand op jullie hoofd, wij poetsen jullie kanaal met de Goddelijkheid een beetje op. Wij lossen op wat mag gaan. Vertoef graag en voel je een beetje thuis in deze energie, in deze kracht.

Er waren altijd mensen – en die zijn er nu natuurlijk ook nog – die met deze boodschappen en een energieoverdracht van deze aard, niet veel kunnen beginnen en dit voor “onzinnig” houden. Maar steeds meer mensen voelen dat er meer is dan alleen maar de materie en zij vragen zich af wat materie eigenlijk is.

Wetenschappelijk georiënteerde mensen gaan vaker naar binnen, laten hun geest zich uitbreiden en raken soms in verbazing. Misschien komt er plotseling een idee in hen omhoog of een antwoord op een allang bestaan probleem.

Zachtjes en licht als het glijden van een vogel in zijn vlucht. De oplossing is er. Onmiddellijk. Is dat niet te gek? Ja, zo werkt de geestelijke familie.

Wij wensen jullie een vruchtbare zomer in de zekerheid en het vertrouwen in jullie eigen goddelijkheid en de zekerheid: Jullie zijn nooit ALLEEN, wij zijn bij jullie, want WIJ ZIJN EEN!

Wij zijn Jeshua en Maria Magdalena

*

Ontvangen door Barbara Bessen in juni 2015. Deze tekst kan vrij worden gebruikt. Veranderingen zijn niet toegestaan.