Jeshua channeling via Barbara Bessen / 6 september 2019

Jeshua channeling
via Barbara Bessen / 6 september 2019
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen! De herfst staat alweer voor de deur. Ik persoonlijk houd heel veel van de maand september. Het is nog wel zomer, maar ’s avonds een stuk frisser en de bladeren van de bomen vallen al zachtjes naar beneden. Er kondigt zich een verandering aan. De natuur verandert en gaat langzaam richting winterpauze en bereidt zich voor op een nieuwe start. Ik houd veel van deze tijd en ik houd ervan om ernaar te kijken hoe alles verandert. Wij kunnen het niet beïnvloeden of veranderen en ook daar houd ik van. Wij leven in deze natuur, met de natuur en worden door haar gedragen, beïnvloed en geïnspireerd.
Menselijk gedrag dat zich aanpast aan deze herfstfase is: alles wat rustiger aan doen, weer wat langer wandelen omdat het niet meer zo warm is en misschien ook een  beetje terugtrekken omdat wij meer thuis zijn en steken als dat kan de open haard of een paar kaarsen aan en maken het gezellig.
Elk jaargetijde – mooi dat wij dit hier kunnen beleven – heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Ik verheug mij al op vele uurtjes leesplezier op de bank. Ik wens jullie veel plezier bij het duiken in de energie van Jeshua…..zijn boodschap met een groot energiepakket. Probeer eens om voor het lezen de ogen te sluiten en je een begroetingsplaats naar eigen inzicht voor te stellen en Jeshua dan uit te nodigen. Jullie zullen verrast zijn hoe makkelijk het gaat om met hem in contact te komen. Stel gewoon je vragen en de antwoorden zullen komen. Wij leven in een bijzondere tijd waarin het steeds meer mogelijk wordt om op verschillende niveaus bewust te handelen.
Ik wens jullie een heerlijke maand september.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen
Jeshua-Channeling September 2019
„Het Gouden Pad der Goddelijke Waarheid“
Wat is waarheid en zijn er verschillende waarheden? Is er gerechtigheid….iets dat vele mensen vragen. Wordt gerechtigheid niet altijd vanuit het eigen denken gevormd omdat ons leven aan deze dingen ten grondslag ligt?
Ik Ben Jeshua en ik verheug mij zeer om hier te zijn en om jullie attentie te vragen. Ik vraag erom en verlang het niet van jullie. Ik kom zachtjes, maar ook sterk, in jullie veld binnen. Kunnen jullie mij voelen? Ik doe dit op jullie verzoek, of beter gezegd op het verzoek van velen die deze boodschappen graag en steeds weer lezen. Jullie sturen ons onderwerpen door – meestal onbewust – waarop jullie graag antwoorden willen hebben. Ik Ben een opgestegen meester die zijn cyclus op Aarde in een fysiek lichaam heeft afgesloten.
Stel korte vragen, hoe lang jullie hier misschien hebben geleefd en vraag als het je wens is om af te sluiten. Willen jullie een avontuur beleven of voelen jullie je ertoe aangetrokken om hier nog een beetje te verblijven om op deze planeet dienstbaar te zijn, deze heerlijke planeet op haar weg te steunen?
Ieder menselijk, Goddelijk Licht, dat zich beweegt, transformeert, verandert daarmee een beetje het veld waaruit allen zich voeden. Ieder mens die meer of minder ontwaakt en zijn of haar leven zelf in eigen hand neemt wordt gebruikt. Misschien zijn jullie hiervoor zelfs hierheen gekomen in dit tijdvenster?!
Ik weet dat velen van jullie die ontwaken in je eigen leven af en toe diverse hobbels moeten nemen. Dit begint – zoals boven beschreven – met de vraag naar de eigen waarheid. Is er een persoonlijke waarheid? Is er een waarheid van jullie ego, jullie persoonlijkheid die in jullie leven door uiterlijke zaken en andere mensen wordt gevormd? Is er een overkoepelende waarheid die voor allen en voor alles geldt?
Jullie hebben zeker al gemerkt dat waarheid een beetje willekeurig is. Dit merkt men bijvoorbeeld in de  familie die zijn eigen waarheid-stroming heeft. Wat de een, misschien de wetenschappelijk georiënteerde vader als waarheid ziet is voor de zoon die vrijer denkt eerder alleen maar een onderdeel van een zaak of alleen maar speculatie omdat hij andere criteria voor zijn bewering gebruikt.
Het is ook niet makkelijk een “eigen” waarheid te uiten en als jullie je dagelijks leven kritisch bekijken en ook de gedachten die daaruit voortkomen, merken jullie hoe muurvast en conservatief jullie dan soms reageren. Denk nog eens aan je eigen voorstellingen van het leven, ook die over de zogenaamde waarheid in de wereld. Bestaat er wel goede politiek? Zoals men kan zien is momenteel veel in beroering. De politici verliezen hun gezicht of beginnen iets nieuws. Sommigen laten ook hun ware gezicht zien, maar wat is een waar gezicht? Is dit iets wat men eerlijk uitdrukt? Aan alles wat men doet liggen de opgeslagen emoties en gedachten die men beleefde, ten grondslag. En ook dat verandert steeds weer.
Zo is de waarachtige persoonlijkheid, het ware gezicht, ontstaan. Wat is waarheid? Een politicus die jullie bevalt, zijn programma welgezegd, is iemand die hetzelfde denkt en doet als jullie. Hij heeft gelijk denkende mensen om zich heen die hetzelfde beeld naar buiten brengen als hij. Hij vormt zich een mening zoals jullie. Dat is alles wat jullie verbindt. Zouden jullie deze politicus beter leren kennen zouden jullie misschien nog meer overeenstemming krijgen of herkennen jullie gezamenlijke schaduwkanten die jullie mogelijk delen die natuurlijk ook leiden naar wat men vertegenwoordigt.
Klinkt dit gecompliceerd? Nee, bij nader inzicht en invoelen zullen jullie knikken en zeggen: “Ja, zo is het!” Er is dus geen waarheid die voor alles en iedereen geldt. Er zijn tendensen, meningen, cultuurstromingen die allen uit invloeden en informaties ontstaan. Zo ontstaan ook geruchten. Denk alleen maar eens aan kranten en andere media die informeren en daardoor mensen natuurlijk manipuleren. Denk dan vooral ook aan de moderne media die mensen in een oogwenk ten goede of ten slechte vormen. Bestaat er gerechtigheid? Zet twaalf mensen bij elkaar en vertel hen over iemand die een inbraak heeft gepleegd. Jullie zullen verschillende commentaren horen. Enkelen uit de groep willen direct straffen. Anderen zullen zich voor de achtergrond interesseren. Waarom werd de dader een dief? Had hij niet genoeg geld om zijn leven te bekostigen? Hoe zijn de familieverhoudingen? Andere deelnemers aan de groep zullen zeker nog verder gaan en bekijken de aspecten van de dader psychologisch nog dieper. Tot welk besluit zullen jullie komen? Waarschijnlijk geen overeenstemming. De aspecten van een gebeurtenis zijn veelvoudig als men naar de achtergronden, de omstandigheden, kijkt. Wat wil degene die oordeelt doen? Wat zijn haar of zijn argumenten? Jullie zien waar ik naartoe wil. Er bestaat geen gerechtigheid want wat is voor iedereen recht? Er is alleen dualiteit en die toont dat alles wat hier leeft zich beweegt en handelt. Alles wat hier leeft is in beweging en is actief. Jullie hebben de mogelijkheid om de dualiteit snel te leven met name in deze tijd van beweeglijkheid. Jullie kunnen bijna overal naartoe gaan en door nieuwe indrukken een nieuwe eigen waarheid scheppen. De tijd van verandering brengt met zich mee dat mensen zich vele dingen afvragen en niet alleen nog maar consumeren hoewel vele mensen zich druk bezig houden met het dagelijks leven om geen honger te lijden en een dak boven hun hoofd te hebben. Wie zich bezig houdt met het goddelijke, wie de onzichtbare werelden met het fysieke verbindt, heeft een andere soort van leven in het vizier. Het gaat erom de dualiteit te bagatelliseren, te verminderen.
Het Gouden Pad der Waarheid houdt in dat de zoekende begrijpt dat alles wat hier wordt geleefd als een studie bekeken dient te worden. Alles wat hier leeft ontwikkelt zich, verfijnt zich en herkent ergens de liefde van de ENE. De GODDELIJKKE WAARHEID is die waarover NIET GEOORDEELD wordt. Het gaat hier om het beleven. Jullie beleven het fysieke leven. Het is niet zo makkelijk om hier te zijn, met name in de gebieden waarin ook religieuze wetten nageleefd dienen te worden die met name het leven voor vrouwen en meisjes niet op waarde schatten. Er is een ingeprente “waarheid” die geen goddelijke waarheid is. God oordeelt niet. God stelt zijn ZIJN ter beschikking om hier een ervaring te kunnen hebben. Dat is alles.
Als jullie de Aarde door de dood willen verlaten is daar niemand die over jullie oordeelt. De gestorvenen oordelen over zichzelf. Jammer genoeg met de voorstellingen die uit dit leven komen. Waren zij vrij dan gingen zij gewoon verder en zouden zij overleggen of zij weer naar de Aarde willen gaan om verder te gaan. Het is de aangeleerde zogenaamde aardse waarheid die geïncarneerde wezens daarbij hindert om in vrijheid en zonder oordeel te zijn wie zij zijn. Zij klampen zich vast aan hun persoonlijkheid die hen in zijn netten van voorstellingen gevangen houdt.
De Goddelijke Waarheid is liefde. Liefde is geen emotie. Liefde is God, Goddelijke energie die alles samenhoudt en gebruikt kan worden om zich te ontwikkelen, ook om te stagneren. Het is de moeite om dat eens te overdenken. Veel van wat ik jullie vertel is jullie al bekend, maar vraag jezelf eens af wat jullie waarheid is. Jullie zullen tot de conclusie komen dat enkele dingen in je leven niet door informatiepakketten is gevormd. Zij dienen – zoals Saint Germain dit zo graag zegt – als krukken, krukken die jullie in je leven geborgenheid en zekerheid bieden en die jullie steeds weer verleiden om over anderen te oordelen en natuurlijk ook jezelf. Het Gouden Pad der Goddelijke Waarheid is de weg naar huis die onderweg veel informatie die niet meer past, laat vallen en losgelaten kan worden.
Dan komen jullie steeds dichter bij de Goddelijke Waarheid die overigens door jullie Hoger Zelf wordt vertegenwoordigd. Deze Goddelijke Waarheid is vrij. In de liefde, de energie van het goddelijke zit veel weten. Weten wat er nog meer aan scheppingen bestaat die men ook nog kan ervaren als men dit wil. De reis naar huis is oneindig en heeft vele avonturen in zich. Geniet van het avontuur Aarde waarbij jullie de Goddelijke Waarheid als barometer nemen.
Deze waarheid jongleert zich door de klippen van de dualiteit heen. En hij vertelt steeds wat er te doen is. Zoals al vaak beschreven is dit de weg van het midden, het Gouden Midden.  
Steeds jullie dienaar ben ik Jeshua.
Ontvangen door Barbara Bessen in september 2019. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.
info@barbara-bessen.com