Jeshua channeling: Met Liefde de angst oplossen!

Jeshua channeling

Via Barbara Bessen /6 augustus 2021
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Terwijl ik dit schrijf regent en stormt het hier aan de dijk in het hoge noorden, waar de Elbe en de Noordzee elkaar ontmoeten. De zomer hierboven is doorregend. Ik geniet van alles dat daarmee te maken heeft: het baden in de zee, vanuit het huis naar de regen kijken, de bloeiende zomerbloemen in de tuin bekijken en naar de bezoekers, de bijen. Als het heel winderig is nestel ik mij lekker op de sofa en lees of ga naar mijn innerlijk. Dan zijn er dagen waarop in veel schrijf, mails beantwoord, plannen smeed voor de reizen van 2022 (bijna klaar en snel op het net) en heb het gevoel dat er geen einde komt aan het werk, zoals zoveel mensen dit voelen. Daarmee wil ik zeggen dat niet elke dag hetzelfde is en dat ik mij eigenlijk gewoon steeds aanpas zonder er veel over na te denken. Het voelt alsof dit iets binnenin mij doet. Iets in mij (het Hoger Zelf) heeft de schep in de hand. Eigenlijk kan men ontspannen achterover leunen als men het HZ (zoals ik het graag noem) zijn gang laat gaan.

“Het” vormt met mijn persoonlijkheid en mijn verstand, mijn realiteit. Die is individueel omdat ik die hier – als een druppel in de oceaan – als een ervaring tot stand breng om dan later naar de grote zee met ervaringen terug te keren.

Ik wens jullie een individuele, zomerrijke maand augustus. Zo’n maand als ik zelf graag zou willen hebben!

Hartelijke groeten,

Jullie Barbara Bessen.

Jeshua-Channeling augustus 2021:
Met Liefde de angst oplossen!

Ik Ben Jeshua. Het was Jeshua Ben Jozef, die in zijn meesterschap Jezus werd. Jullie, en allen die hier nu op Aarde zijn om te ontwaken, zijn in je meesterschap. De weg is een andere dan in mijn tijd. Hier en nu is er veel hulp vanuit de hogere Gebieden van Zijn, waar men graag wil dat zoveel mogelijk wezens die hier als mensen leven, ontwaken, om de weg naar het Hogere mee te belopen.

Maar er zijn ook hindernissen. Dit wil zeggen dat de sterk dualistisch ingestelde kant van de Schepping probeert om dit te verhinderen of moeilijker te maken. Deze energieën op de achtergrond ontstaan als een mens de incarnatiecyclus beleeft en in de dualiteit veel heeft vergeten en sterk heen en weer zwenkt. Dit brengt weer bijzondere energieën voort. De ene kant van de medaille, de Lichtkant, verzamelt alle liefdesenergie om die weer verder te leiden naar waar die benodigd is of om die weer door te geven. De andere kant van de medaille wacht op de sterke emoties die zich openbare als men zich – als in een lemniscaat (een liggend cijfer 8) steeds weer bezighoudt met de heen en weer gaande invloeden van het leven. Een door het duister zeer begeerde energie is de angst.

Ook woede en haat zijn energiepakketten waaraan anderen zich voeden. Eenvoudig uitgedrukt: energieën van welke soort dan ook, zijn altijd voeding voor anderen. Denk er ook aan dat suiker of alcohol hun acteurs in jullie hebben en die erop wachten dat jullie die weer aanvullen. Jullie weten nu wat ik bedoel.

Wat kan jullie woede en angsten transformeren? Vooral in deze sterk polariserende tijd is het goed om jezelf een beetje te bekijken en te proberen om in het midden te zijn. Ik adviseer jullie om in deze tijd van verandering de dualiteit te verminderen als jullie je weg van het midden belopen. Wat heelt en stabiliseert? De liefde! Liefde is het goddelijk manna waaruit alles IS. De oerkracht is de liefde! Het is geen emotie en het is zeker niet alleen maar een gevoel. Men kan de ware liefde voelen en ja, dat kunnen velen van jullie steeds vaker.

Het is het gevoel van: alles is goed zoals het is. Een gevoel om je niet afgewezen te voelen en jezelf te aanvaarden. De kernzaak is: Ik Ben Liefde. Ik Ben Goddelijk. Waarom zou ik fout of niet helemaal goed zijn? De liefde, de basisenergie, het Zijn van de Schepping wil zichzelf door jou ervaren. Daarvoor wilden jullie in dit menselijk lichaam zijn. Alles wat jullie ervaren dient ertoe om de Schepping ervaringsmogelijkheden te bieden. Dit is zonder oordeel….het is gewoon zo.

Als jullie angst of woeden hebben, laat deze energie dan gewoon gaan en laat het gewoon gebeuren en onderdruk hem niet. Als jullie toestaan dat deze energie zich uitbreidt, bouwt die zich op naar een hoogtepunt en lost daarna weer op, en zit jullie werk er weer op. Als jullie angst enzovoorts onderdrukken, bouwt die zich steeds weer op. Die is als een gistdeeg dat steeds groeit en is weer een voedingsbodem voor andere dingen. Hebben jullie dit eenmaal (h)erkend dan zullen jullie merken dat jullie eigen veld helderder, schoner wordt. Veel van dit soort oude, opgeslagen dingen lossen zich op deze eenvoudige manier op. Er is alleen bewustzijn voor nodig. Jullie moeten dit weten en op die manier handelen.

Probeer het eens. Merk dat als jullie angstvelden, woedevelden, treurvelden, zich oplossen als jullie hen de ruimte geven. Dit is een Kosmische Wet. De energie gaat terug naar het Bad van Liefde om daar nieuwe opgaven aan te pakken. Uiteindelijk geldt dit ook voor jullie menselijk lichaam….voor alles! Wij zijn scheppingen van een Groter Geheel die zich ergens oplossen om daarna weer tot iets anders op te bloeien. Hier op Aarde gaat het erom te herkennen wie men is, hoe men zelf het leve gestalte kan geven en hoe men zelf bepaalt met welke energieën men zich wil voeden.

Jullie levensenergie is nodig….NU! Wij zijn er altijd om jullie behulpzaam te zijn. Als jullie bij het ontstaan van een angstpakket met neutrale energie behulpzaam kan zijn omdat jullie twijfelen of steun kunnen gebruiken, laat het mij dan weten.

Ik hoor jullie roep!

Ik Ben Jeshua.

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01 info@barbara-bessen.com www.barbara-bessen.com