El Morya: Leve de Liefde: Alles wat er Is! / 29 mei 2015 / Barbara Bessen

El Morya:
 Leve de Liefde: Alles wat er Is!
29 mei 2015 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
El Morya-Channeling Februari 2015

Lieve vrienden van de Aarde!

Ik Ben El Morya. Ik stam uit een oude Indische familie en ben lang op deze planeet geweest. Ik heb mijn kringloop van incarnaties op Aarde ongeveer 150 aardse jaren geleden beëindigd. Jullie noemen dit: een opgestegen meester zijn. Ik buig vol achting en eer voor alle lezers!

Het is waarlijk niet makkelijk om in deze tijd van verandering te leven. Er is veel sterkte en Goddelijke Kracht voor nodig om overeind te blijven, om het Pad niet te verlaten, dit Pad van Verlichting van het aardse lichaam.

Jullie zijn hoge wezens die zich bereid hebben verklaard om nu in de eindfase van veranderingen op Aarde te incarneren terwijl jullie heel goed wisten wat er op jullie af zou gaan komen. Wat ik daarmee bedoel is: Jullie zijn hier niet alleen voor jezelf naartoe gekomen, maar ook om het collectief te veranderen.

Alle opgeslagen emoties van de vele mensen en hun levens en alle gedachtepatronendie werden gedacht en op mensen drukten, willen veranderd en in balans gebracht worden zodat de nieuwe informatie, de Goddelijke ideeën en concepten nu de mensen bereiken en hun levens vormen.

Als jullie nu even de ogen sluiten en denken aan wat jullie in jullie huidige levens al hebben herkend en het daardoor al hebben getransformeerd, zijn jullie misschien verbaasd over waar jullie nu staan en hoe anders je leven nu aanvoelt.

Toch zijn jullie vaak niet tevreden en zouden jullie nog meer willen veranderen. Jullie denken veel aan jezelf maar zijn je toch bewust van alle noodtoestanden op de planeet. Zoals wij al vaak hebben gezegd is het belangrijk om te begrijpen dat veranderingen van jullie imprints, jullie denken en jullie levens, ook de levens van andere mensen veranderen.

Saint Germain heeft eens gezegd dat de vleugelslag van een vlinder in Japan zich in Europa uitwerkt. Dit wil ik benadrukken. Niets is niet beïnvloedbaar. Elke gedachte, ook de veranderde of de niet-gevoede, degene die jullie hebben laten gaan, heeft zijn werking in jullie veld. En natuurlijk ook in het geheel, in het Veld van de Aarde, het Veld van het Universum.

Jullie scheppen alles, jullie beïnvloeden met jullie vele Zijn (ook in parallelwerelden) het leven van het Universum. Jullie zijn scheppers. Niet alle wezens in dit zonnestelsel en naburige zonnestelsels zijn bezield.

Er zijn er ook die hier jaloers op zijn en sowieso heel graag de kwaliteiten van de Aarde zouden bezitten en die ten gevolge daarvan deze zich onrechtmatig proberen toe te eigenen. Gewoon, zonder dit aan jullie te vragen.

Zij handelen hoofdzakelijk in de astrale ruimte. Jullie gedachten zijn daardoor niet altijd jullie eigen gedachten, met name als zij niet doordrenkt zijn van grote liefde en achting.

Dit is een planeet voor scholing, van ervaring in de diepe materie, een groot experiment dat door lichtwezens werd geconstrueerd.

In jullie schepping hebben andere wezens zich vermengd op hun manier en wijze en voor hun eigen nut de mensheid gevormd. Alles wat jullie nu aan de buitenkant zien, de vele dualistische gevechten, berust op deze vermenging.

Zijn jullie nooit eens verbaasd en vragen je af waarom er sowieso nog oorlogen bestaan? Is het misschien zo dat deze oorlogen bewust in stand worden gehouden? Stel je eens voor dat er wezens of energieën zijn die zich daaraan laven en zich constant uit dit krachtveld van gedachten voeden.

Dit is misschien niets nieuws; de informatie is jullie bekend. Het is nuttig om deze boodschap nog eens rustig op je in te laten werken. De weg van de huidige tijd is niet alleen jezelf te bevrijden van oude ervaringen waardoor het Goddelijke, als eerste het Hoger Zelf, zich meer in jullie kan uitbreiden.

Het is ook belangrijk om je van andere invloeden bewust te zijn. Het gekke daarbij is dat uiteindelijk alles God IS – alles wat is! Jullie hebben misschien het verhaal van de gevallen engelen in je hoofd die zich afsplitsten van de lichtvolle schepping. Ja, zo kan men het ook zien.

Het is voor jullie nu belangrijk, jullie die verder willen komen, om in jezelf te kijken. Waar denk ik iets, waar doe ik iets wat ik niet wilde doen? Wie of wat heeft mij daartoe geïnspireerd?

De goede boodschap is dat hoe meer jullie je bewust met je Hoger Zelf in verbinding stellen, hoe meer jullie beschermd worden tegen laag vibrerende inspiraties.

Daarmee wil ik zeggen dat degenen uit de astrale gebieden die energie van jullie afnemen jullie niet kunnen bereiken en van jullie weggaan.

Waar veel licht is, is er geen mogelijkheid voor lage wensen, emoties en mentale ideeën. Het licht absorbeert hen omdat er in het Rijk van het Zijn geen resonantie voor hen is.

Laat deze ideeën een beetje in je hoofd heen en weer gaan. Jullie zullen hieromtrent ook nog andere herinneringen krijgen, als jullie verdergaan met je leven. Jullie zullen misschien: “AHA” zeggen “Daarom was dit zus of zo”. 

Mensen die met verslaving te maken hebben, dit is voor jullie zeker interessant, met name als zij met andere mensen werken, hebben het bijzonder moeilijk. Kennen jullie het verhaal van de verslaafde aan de bar die eigenlijk geen drank meer wilde nemen maar een stemmetje binnenin hoorde dat hem aanmoedigde om weer te gaan drinken?

Dit was niet zijn eigen Zijn maar een inwerking van buitenaf. Dit geldt ook voor andere “verslaafden.” Uiteindelijk zijn wij allen Een, alleen zijn vele mensen zich hiervan nog niet bewust.

Ook het donkere, de oorlogen, de hongernoden, zijn goddelijk. Alles is God. Maar nu is het tijd om je naar de lichtvolle schepping te wenden en de afvalligen geen voeding meer te bieden.

Kryon zegt al lange tijd en hij zegt het steeds weer: Het is jullie reine intentie die een verandering oproept. De intentie om oude dingen los te laten, je met het Goddelijk Zijn te verbinden en het Veld van Eenheid (weer) te leren kennen. Ik knik mijn hoofd daarbij. Veel meer valt er niet te zeggen.

Jullie ware, diepe hartintentie om je van het oude te ontdoen en parasieten geen voeding meer te geven en de stappen naar de eigen goddelijkheid te zetten, maken dit mogelijk.

Jullie zijn in dit jaar 2015 bereid om het nieuwe bewust te scheppen. Jullie hebben de mogelijkheid door de sterke energieën die de Aarde vanuit het centrum van het melkwegstelsel, via jullie zon, te verlichten. Dit wil zeggen: het oude gewoon los te laten en je met sterke focus op het nieuwe te concentreren.

Enkelen van jullie doen dit al heel bewust. Wie de tijd neemt om naar de ware stilte te gaan, door meditatie, innerlijke reizen en ook met en via het Hoger Zelf, ontmoet geen grenzen bij het scheppen.

Wij willen in 2015 deze kracht gericht met jullie oefenen en sturen. Waar zit jullie ware macht? In het hart. Hoewel de verlichtingsverschijnselen waar jullie zo naar uitkijken en soms ook beleven met de hersenen en hun activiteiten of niet-activiteiten en vernetting te maken hebben.

Maar de hoofdinitiator is het hart, een groot juweel, de scheppergod in jullie met een grote magnetische radius. Daar zijn jullie werkelijk jezelf. Dit betekent voor het leven van alledag dat jullie werkelijk vanuit je hart leven.

Wij hebben jullie dit heel vaak verteld en nu is het van groot belang: Ontdoe je van dingen, zaken, mensen, beroepen, tijdverdrijf, die niet meer met je hartgevoel overeenkomen.

En – neem de tijd om in stilte te zijn. Barbara heeft het altijd graag over een pauze op de sofa. Het gaat om het ervaren van het ware Zijn, het bespeuren van de Eenheid. En degene die dit vaker kan bereiken, hoe het is om in de Grote Stilte te zijn, weet ook, of, en wat er te doen is.

Nu krijgt het advies dat wij jullie gaven, namelijk om vaker in het Zijn te zijn, een nog sterkere betekenis. In het Zijn zijn, deze Grote Stilte, deze geborgenheid van het Hoger Zelf – er zijn eigenlijk vele treden in jullie goddelijkheid – laat jullie herkennen wat jullie werkelijk hier op Aarde moeten doen, kunnen doen, of niet kunnen doen.

Alleen, en dit is de clou, het voeden van dit veld met jullie kracht, verandert het veld van de Aarde, waaruit alle anderen zich voeden. Het is ook belangrijk om te herkennen dat de mensen op Aarde dit moeten doen en niet wij vanuit een andere vibratie-achtergrond.

Daarom zijn enkelen van ons weer op Aarde geïncarneerd. Er zijn menselijke lichamen en menselijk bewustzijn nodig om hier meer te veranderen.

Kryon spreekt over een bepaald percentage dat gehaald moet worden voordat grond-verschuivende veranderingen op Aarde plaats kunnen vinden. Dit is gebeurd.
Nu gaat het om het Scheppen van de Nieuwe Aarde. Dit doen jullie elke seconde.

Laat anderen om jullie heen hun spel spelen. Nog steeds zijn er mensen die glimlachen als jullie over je ervaringen en instellingen spreken, maar toch ontwaken steeds meer mensen op verschillende wegen en manieren.

Mensen krijgen hun inzicht via de wetenschap, weer anderen leven hun medegevoel voor andere mensen en daar heeft de Goddelijke Wijsheid zich vanuit het geopende hart naar buiten geprojecteerd.

Als jullie diep in de omgeving van je hart voelen, weten jullie wat jullie taak is. Activiteit hoeft niet met uiterlijke activiteit in verbinding te staan. Vele mensen die op Aarde leven zijn hier om bepaalde ervaringen op te doen. 

Jullie, die vaak sterrenzaad worden genoemd, zijn hier niet om “normale” aardse ervaringen te hebben, maar om het Veld te veranderen. Dit kan ook met doodnormaal werk in verband staan.

Men hoeft niet per se in elke civilisatie op Aarde en nieuw leven op te bouwen. Soms is het zeer belangrijk om heel dichtbij in het aardse focus te zijn om daar geestelijk te veranderen. Dit zet zich dan op aardse wijze voort.

Het wonderlijke is overigens dat alle mensen “aangestoken” kunnen worden. Het ontwaken, de verlichting, zoals jullie het graag noemen, staat nu voor alle mensen ter beschikking; hoe zij deze weg ook willen gaan.

Om de nieuwigheden in de ware Nieuwe Tijd te projecteren is geduld nodig, geduld, vertrouwen en Klaarheid. En…jullie moeten bij jezelf beginnen. Jullie moeten weten wat jullie willen; werkelijk willen. En jullie moeten niet versagen  als binnen de nabije familie niet alles zo is als jullie denken dat het zou moeten zijn.

Misschien zijn de mensen in jullie omgeving in een ander tijdvenster. Zij leven de dualiteit waarschijnlijk deels vanuit hun hele hart. Denk daar eens een beetje over na.

Wees begripvol en laat hen gaan, maar laat je er niet in meetrekken. De kwaliteit van medegevoel die uit het Heilig Hoger Hart komt, heelt alles. Het is goed om met een blik vanuit het hart naar de buitenwereld te kijken.

Ook naar lawaai makende buren, naar een norse chef, strijdlustige kinderen, alles dat beweegt. De mantel van medegevoel werkt wonderbaarlijk – jullie hebben vrijheid voor jullie eigenlijke opdracht hier. Wat jullie ook denken te moeten doen of niet te moeten doen. 

Kijk nu in je eigen veld en bekijk je kracht. Is jullie goddelijke macht al in werking? Of duiken jullie er nog voor weg omdat ziekte of een moeilijke omgeving en andere dingen jullie hinderen?

Maar- niemand heeft de macht om dit te doen. Jullie laten het toe.Jullie hebben de macht in handen om alles wat jullie pad kruist, te veranderen.

Jullie kunnen alles veranderen wat uitzichtloos lijkt. Het is illusie, het zijn gedachtekrachten, oude opgeslagen zaken, die hiervoor zorgen en de schema’s die graag stenen en blokkades produceren omdat dit hun verkwikking is. Herken dit en handel ernaar.

Wij hebben het nu over een intensieve fase van het ontwaken. Misschien worden jullie op een ochtend wakker en stellen vast dat er “iets” anders is. Het duurt een tijdje tot jullie kunnen herkennen wat het is. Er schijnt iets gebeurd te zijn want jullie voelen je vrijer en je hart staat wijd open.

Jullie zijn een beetje dichter bij je goddelijkheid gekomen en beginnen de dag mogelijk met een luide lach. Plotseling herkennen jullie de samenhang, hoe het werkelijk zit. Jullie herkennen de wonderbaarlijke taak van deze planeet. Zij bood de mensen een plaats om verstoppertje te spelen. Jullie begrijpen het.

Er zullen verdere verlichtingservaringen volgen. Jullie komen in je ware macht. De vraag werpt zich op: Wat zal ik nu doen? Houd je blik naar binnen en jullie zullen weten wat er te doen is. Eigenlijk hebben jullie het altijd al geweten…..

Wij zijn er om jullie behulpzaam te zijn om je ware erfenis aan te nemen om een praktiserend schepper te zijn. Ik ben steeds jullie dienaar en buig voor jullie. Als jullie nu de ogen sluiten kunnen jullie mij voor je innerlijk oog zien. Kennen wij elkaar?

Ik Ben El Morya. Leve de Liefde: Alles wat er is!

Ontvangen door Barbara Bessen in januari 2015. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.