Aartsengel Rafaël: Helingsinformatie voor de cellen. /4 december 2105/ Barbara Bessen

Aartsengel Rafaël:
Helingsinformatie voor de cellen.
4 december 2105/ Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!
Wij kijken zeker allemaal op een jaar vol spannende en ook zonnige gebeurtenissen terug. Maar – dat hoor ik van vele kanten: “Wij zijn een beetje dichter bij onszelf gekomen. Wij weten steeds duidelijker dat wij geest in een lichaam zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hier leven om ervaringen te verzamelen en velen van ons hebben het gevoel, of zelfs de zekerheid, dat wij genoeg ervaringen hebben verzameld”.

De tas met dualistische ervaringen is vol. Toch schijnt het zo te zijn dat ons Hoger Zelf onze ascensie, onze verbreding van het bewustzijn tot een ervaringsschat zou willen maken. Soms heb ik werkelijk de indruk dat het een beetje glimlachend opzij staat en kijkt hoe ik met bepaalde storingen, stromingen, informatie omga, hoe ik daarop reageer. Of ik mijn beoordeling uit de aardse ervaringsrugzak haal of dat ik achterover ga zitten en van een afstandje bepaalde dingen uit mijzelf haal. Vanuit het hoger zichtveld! Ik merk dat het Hoger Zelf vaak afwacht en toekijkt. En ik heb de mogelijkheid om in deze situatie de (gepaste) vragen te stellen die mij nog meer helderheid zullen verschaffen.

Soms komt men niet op de eenvoudigste antwoorden, oplossingen, hoewel zij zo dichtbij zijn. Ik denk dat er nog sterk in ons aanwezig is dat het leven hier op Aarde moeilijk, afmattend en gecompliceerd moet zijn. 

Is dit echt zo, of laten wij ons gewoon door de uiterlijke  en opzettelijke verwarring nog steeds irriteren? Wij hebben harmonie nodig, ook voor de juiste oplossingen aan de buitenkant. 

De harmonie begint, zoals de Oude Mystici wisten,  bij ons zelf. Dan kunnen wij naar buiten doorgeven wat wij innerlijk hebben gevestigd en wat de vijver van ons onuitputtelijke Zijn is.

Ik wens jullie mooie feestdagen, rust en tijd om de innerlijke God nog beter te leren kennen,

Hartelijke groeten,
Barbara Bessen 

* * * * * * * * * * * *
Aartsengel Rafaël:
 Channeling December 2015:
Helingsinformatie voor de cellen.
Respect hebben is een goede zaak. Strikt genomen is respect zoiets als iets achten of eren. De vraag is alleen voor wie of wat hebben jullie respect, wie achten jullie (meer dan jezelf)? Mensen neigen ernaar om voor iets of iemand die een titel heeft of een bijzondere positie inneemt achting te hebben en misschien een stap terug te doen.

Ik Ben Rafaël en ik verwacht niets dan achting voor het goddelijke dat ik in mij draag. Ik heb geen titel, geen merknaam, geen bijzondere naam als toegift. Ik Ben gewoon. Ik Ben Rafaël en ik ben onderweg in dienst van de mensheid. Ik vraag jullie mij als vriend te zien die alleen zijn bewustzijn verder heeft uitgestrekt.

Ik heb niet de zeer moedige taak op mij genomen om op Aarde te incarneren en toch kan ik mij nu op dit moment vlakbij jullie ophouden, in jullie glippen zoals jullie dit als mens voorstellen. Ik doe dit met het volste respect voor jullie menselijk zijn.

Ik zie gewoon de God in jullie, deze Goddelijke kern die mij vertelt wie jullie werkelijk zijn en wat jullie hier op de planeet doen. Interessant, nietwaar?
Wij nemen ons op dit moment tegengesteld waar. Jullie hebben misschien een innerlijk beeld voor ogen hoe Rafaël moet zijn. Jullie hebben het misschien ergens gezien of zelf in een meditatie voor je gezien.

Dus ben ik voor jullie een wezen met een menselijk gezicht. Ik zie jullie als hologram en niet als wezens met huid en haren. Zou ik ook kunnen. Maar ik weet dat ik veel meer over jullie ervaar als ik het geheel zie.

Barbara channelt altijd dat wat de groep die deze boodschap leest, nu nodig heeft. De mensen die ertoe bereid zijn gaan daarmee in resonantie, openen zich voor heling. Heling is complex en diep ingrijpend. 

Heling is uiteindelijk de aanpassing van het menselijk lichaam aan het Goddelijke Model, wij noemen dit de blauwdruk. De vraag die ieder van jullie zou moeten stellen is of jullie bereid zijn voor heling. Het menselijk Zijn, jullie persoonlijkheid, zal direct Ja roepen. Toch is dit niet noodzakelijk de waarheid omdat jullie ego, jullie persoonlijkheid, met heel andere dingen bezig is dan met volkomen helder en duidelijk zijn.

Het wil in de dualiteit leven Het wil liefhebben en lijden. Dat is zijn taak hier, daarom is het hier.

Jullie zijn gewoon degenen die hier verwacht werden, zoals wij dit noemen. Jullie Hoger Zelf wil steeds meer jullie lichaamssysteem doorlichten en jullie van oude imprints bevrijden waardoor jullie helderder zijn, zonder veel oude ideeën, zoals een leven hier zou moeten zijn.

Bedenk steeds weer dat het een bijzondere tijd is om hier op Aarde te zijn. Niets is meer zoals het was sinds de Harmonische Convergentie in 1987. Men kan dit niet vaak genoeg zeggen. Ga even lekker achterover zitten.

Weet je, ik zie direct wat jullie beweegt en waar jullie in oude ideeën, angsten en voorstellingen blijven steken.

Die zijn niet altijd slecht of staan jullie goddelijkheid in de weg. Toch merken allen van jullie ontwaakten dat er een andere tijd aangebroken is die met zich meebrengt dat helderheid belangrijk is – ook om je geest, je waarnemingsvermogen uit te breiden en de twee hersenhelften te verbinden zodat alles wordt geselecteerd dat jullie systeem opneemt.
Jullie Hoger Zelf is het omslagpunt op de weegschaal van de dagelijkse indrukken die jullie lager zelf dagelijks bereiken.

Jullie krijgen constant informatie. De vraag is alleen: Waar richten jullie je op, wat willen jullie bereiken? Vertrouwen jullie je Hoger Zelf en ons helpers, dat wij voor jullie ontwikkeling steeds meer een andere oriëntering voor jullie effenen?

Veel dingen zijn niet zo goed in woorden te vatten omdat jullie verstand het meeste selecteert en in vakjes verdeelt. Houden jullie het voor mogelijk dat je leven zich vredig kan ontwikkelen, heel vredig, dat jullie ziekteverschijnselen zich oplossen en dat jullie vol vreugde je leven gestalte kunnen geven?

Ook bij de uiterlijke gebeurtenissen die jullie veelvoudig bezighouden. Een leven te midden van chaos, met verwarring, met angsten over vele onzekerheden, is dit mogelijk?
Jazeker! Vrij van alle oude, overvloedige imprints, steeds beter verbonden met het Goddelijk Zijn komt er helderheid en daarmee ook het voelen en het leven van de ware Goddelijke Energie in het dagelijks leven. Deze kracht voedt jullie met nieuwe, liefdevolle en nu passende informatie voor een leven in vrijheid en liefde.

En de dingen die niet zo zijn worden opgelost en respectievelijk in balans gebracht. 
Het is niet jullie taak om allen te moeten helpen. Het laat jullie je hart-gevoelde medegevoel zien, wat jullie kunnen en moeten doen.

Zelfopoffering en het minachten van het eigen lichaamssysteem heeft geen zin.
Acht slaan op het veld wat men is (jullie weten intuïtief veel meer over jezelf dan jullie denken) is belangrijk. De hoeveelheid, begrip voor anderen kan men, als men goed met zichzelf is verbonden, voelen.

Het is als een automatisch stopteken dat opduikt en iemand vertelt dat hij rust nodig heeft. Jullie zijn ook niet hier om alles te regelen en voor alles een oplossing te vinden.
Verhelder je leven, zorg voor jezelf en luister naar jezelf wat er te doen valt want daarmee helpen jullie ook anderen.

Maak om je heen een veld van Liefde waaruit jullie en je leven zich kunnen voeden. Jullie bepalen zelf hoeveel kracht, tijd en moeite jullie hebben en hoeveel anderen daaraan kunnen deelnemen. Uiteindelijk helpt het iedereen als jullie je lekker en geliefd voelen, voedt dit het veld waarin alle mensen leven.

Laat mij nu even direct bezig zijn met jullie en voor jullie bewuste helingsarbeid doen. Zoek een plaatsje waar jullie je kunnen ontspannen. Maak het je makkelijk, sluit je ogen en laat mij al het andere voor jullie doen. Stel geen vragen, heb geen doelen en wees gewoon open. Laat gewoon gebeuren wat er gebeuren moet.

Jullie cellen krijgen de informatie die zij nu nodig hebben. Of jullie nu aardse zorgen of spanningen hebben of dat jullie een sterk uitgebreid ziektesymptoom hebben alles is te genezen! Jullie moeten je alleen steeds maar weer overgeven en de Goddelijke Kracht toestaan om je te helen.

Jullie geloof, jullie overgave, zijn al de halve heling. Blijf zo lang liggen als het je bevalt. Als jullie inslapen maak je dan geen zorgen , het werkt desondanks.

Herhaal onze sessie zo vaak je maar wilt. Denk niet zo menselijk als jullie je bezwaard voelen en uit het hoofd denken te weten wat, hoe en wanneer er te helen valt. Jullie lichaamsintelligentie en je Hoger Zelf weten hoe en wanneer iemand heling krijgt.

Zij zullen jullie ook vertellen als er een bezoek aan een dokter gebracht dient te worden
Alle doctoren, natuurgenezers, energetische en psychische therapeuten zijn helpers, maar de helers zijn jullie. Uiteindelijk helen jullie toch jezelf!  Vertrouw jezelf!

Ik Ben Rafaël

Ontvangen door Barbara Bessen in december 2015. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Verandering zijn niet toegestaan.