Aartsengel Michael: Jullie Goddelijke Kracht.

Aartsengel Michael:
Jullie Goddelijke Kracht.
1 april 2018 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Wij wachten nu allen verlangend op de lente. Er zijn al een paar voorboden daarvan als je goed luistert en het misschien ook al voelt. Ik denk dat wij dit elk jaar weer beleven, dit wachten vol heimwee omdat wij zozeer uitkijken naar het licht en het opbloeien van de natuur.

En natuurlijk nemen ook wij daaraan deel. Ook wij ontwaken elk jaar opnieuw. Steeds weer hebben wij nieuwe uitgangspunten in ons leven. Alles stroomt, vernieuwt zich, en dit geldt ook voor ons leven. Wij stellen ons ook steeds de vraag: Hoe zal ik deze lente beginnen? Velen verbinden hiermee een grondige schoonmaak in huis en misschien wel met het oogmerk om een paar pondjes kwijt te raken. Als wij ons spiritueel opnieuw willen instellen is het misschien goed om de thema’s voor de transformatie te visualiseren die men ook als grondthema’s betitelt.

Daarmee verbonden zijn er thema’s als: Oer-vertrouwen en zelfvertrouwen. Zij staan sterk in verbinding met de twee laagste chakra’s. Wij hebben sinds ruim anderhalf jaar het genoegen, het geluk, dat Maria Magdalena zich ermee bezighoudt en ons desbetreffende helingssessies schenkt. De ervaringen van de seminars tonen ons hoe effectief deze bijeenkomsten zijn. De energie uit het centrum van het melkwegstelsel wordt krachtiger en dat geldt ook voor onze bijeenkomsten.

Wij kunnen ons allemaal met deze geestelijke helpers verbinden en hen vragen om ons te helpen om collectieve basisthema’s los te laten. Misschien met een kleine helingsbijeenkomst?

Wij zoeken een stil plekje om te liggen en vragen bijvoorbeeld Maria Magdalena om ons een werkzame hart-heling te schenken. Het is voldoende om een reine intentie te hebben als je met haar in verbinding wilt komen.

Daarna geven wij ons gewoon over. Wij bekijken en merken hoe er aan ons wordt gewerkt en blijven zolang liggen totdat wij voelen dat de sessie voorbij is. Wij danken daarvoor en gaan verder met het dagelijks leven. En misschien merken wij dat wij deze heerlijke energie in het leven van alledag met ons meenemen.

Misschien merken wij dat onze gedachten alleen maar aan de rand staan en ons niet meer beïnvloeden. Dit is een volgende stap naar verlichting met alles wat is. En zo gaat het steeds verder op onze reis naar huis.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

Aartsengel Michael Channeling April 2018:
Jullie Goddelijke Kracht

Welkom in de wereld van Michael, van de Stadsdeelvoorzitter, zoals ik mij graag voorstel. Ik ben de vertegenwoordiger van een interdimensionaal comité van Verandering van het Dualistische en Hoeder van de Goddelijke Waarheid, wat elkaar niet altijd dekt.  

Ik Ben ook Aartsengel Michael, zo noemen velen mij. Een overlevering van degenen die de Hiërarchie van de Schepper van dit Universum in woorden, begrippen en categorieën stopten om de mensen de mogelijkheid te bieden om niet-fysieke wezens en hun werk, hun werkwijze, hun zijn, te begrijpen.

Als jullie nu op dit moment een bepaald beeld voor ogen hebben, neem dit dan als je eigen waarheid, als hetgeen je eigen zijn je aanbiedt om mij, Michael, te zien en te verstaan.

Het gaat er eerst om het verstand een schopje te geven, het niet te geloven, als het je vertelt dat jouw waarneming onzin is, dat het echt niet zo kan zijn.

Zo’n wezen als Michael zou zich niet tonen en zeker niet met je communiceren, zegt het verstand. Ik zal jullie dus verrassen als ik jullie met mijn zwaard op de schouder sla zoals dit bij het “tot ridder slaan” gebruikelijk is.

Men zegt toch altijd dat ik een zwaard bij mij heb? Kan jij het op je schouder voelen? Kan jij het voor jouw innerlijk oog zien? En kan jij ook horen hoe ik jou begroet? Het belangrijkste is dat jij mij voelt. Merk je de liefdesenergie die ik meebreng en waarmee ik jou omhul? Het is liefde en kracht van thuis. Het is het elixer waaruit alles is gemaakt, zoals jullie wetenschappers of jij zelf het noemen. Het is alles wat is. Punt. Niets is meer waard, niets bombastischer, niets staat erboven. Het is eenvoudig alles! En ik mag jou daarvan een flink deel overhandigen. Het is mij op dit moment toegestaan om jullie vrije wil te omzeilen.

Jij hebt je bereid verklaard om door het lezen van deze brief mij een toegang tot jouw Zijn te geven en alles wat jouw ego, jouw verstand nog zou willen doen, wordt gestopt.

Ik ben hier om jou te zeggen: Jij hebt nu de kans om je leven te bekijken en samen met mij te bekijken of wij het een of ander met een knikje of met het schudden van je hoofd als overbodig los kunnen laten. Je zult dan zeker de gedachte ontwikkelen, de vragen, om dit of dat te veranderen. Ik zal jou dan weer gedachten geven die dit beschrijven. Het zou dan goed zijn om je verstand niet toe te staan om tussenbeide te komen.  aat ons een helder kanaal hebben in de tijd van ons samenzijn.

Het is mijn bedoeling om jou een beetje helderder te maken, opener voor de dingen die nu in je leven zullen komen.

Het leven is een doorgaan op en neer gaan van gebeurtenissen. Jij bent verweven met vele andere mensen, of je je daar nu wel of niet van bewust bent. Je handelt nooit alleen.

Alleen bij degenen die jou zeer nabij staan kan jij begrijpen dat zij jou beïnvloeden. Maar hoe zit het met degenen die jij zeven jaar geleden ontmoette en met degenen waarvoor jij je lichamelijk en in je hart openstelde?  Zijn zij nog in jouw veld, om het maar even makkelijk ut te drukken? Of zitten deze ervaringen in jouw astrale lichaam en hebben zij in jouw dagelijks leven geen resonantie meer? Daarover heb jij wellicht nog niet nagedacht.

Leun even een moment achterover en sta jezelf toe om even een korte inventaris van je leven op te maken. Wat was en wat is? Welke ontmoetingen in je leven komen direct naar boven? Dat zijn de heel actuele maar ook degenen die je nog steeds met je meedraagt. Sta je mij toe jou van het overbodige te bevrijden? Saint Germain zegt altijd graag dat het nu de tijd is van de grote veranderingen en van de vrijheid.

Maar wat associeer jij met vrijheid? Wat betekent het voor jou om vrij te zijn? Iets aards, iets wat je kan zien en voelen, iets wat je misschien vermoedt? Is vrijheid voor jou je leven alleen te leven, dat wil zeggen: je door niemand laten beïnvloeden?

Of is vrijheid voor jou het openen van je innerlijke ogen en oren om je eigen Universum te leren kennen? Dat wat jij in het dagelijks leven waarneemt is het uiterlijk leven, de dualistische levensspoor, het op en af gaan, het licht en donker van invloeden. Wat zou je liever hebben: Dat je ontspannen door het leven kan gaan en vaak wonderen onder ogen krijgt en dingen die onwaarschijnlijk lijken te zijn? De dingen die je met aardse ogen niet kan zien? Ik ben in die gebieden. Deze gebieden hebben vele woningen, vele “Thuis-en” en vele mogelijkheden.

Zoals er ook gebieden zijn die jullie zeker niet meer zouden willen kennen omdat jullie daarin waarschijnlijk andere kleren die jullie toen droegen, leren kennen. De weg naar huis is niet altijd alleen maar vredig. Maar jij, die dit hier leest, die ervan geniet om met mij in contact te zijn, heeft al een voet aan de andere kant.

Nee, jij zult niet sterven, zoals de mensen dit noemen, tenminste niet nu. Jij zult alleen leren om de gebieden achter de sluier bewuster waar te nemen. En daarbij wil ik jou graag helpen. Dit lukt pas, of het wordt steeds makkelijker, als jij je van oude “afdrukken”, imprints, hebt bevrijd. Wij bieden graag weer deze heilzame ontmoetingen aan want het is niet alleen voor jou goed, het is ook goed voor het collectief.

De Aarde heeft helpers nodig, pioniers. Ik wil jou hier graag nog meer bij betrekken. Ben je daartoe bereid? Sluit even een moment je ogen en probeer mij op innerlijk niveau waar te nemen.

Mijn imaginaire zwaard gaat nu gebruikt worden. Ik los datgene op waar jij mij om hebt gevraagd. En, hoe voel jij je nu? Neem nog een beetje tijd om van deze liefde van thuis te genieten.

En – ontmoet mij steeds vaker. Een deel van mijn Zijn neemt dit waar en regelt deze dingen. Goed, dat is afgesproken! Wat zegt jouw verstand? Zeker een beetje meesmuilend dat dit allemaal onmogelijk is. Er zijn ook mensen die zeggen dat Aartsengel Michael voor zoiets onbelangrijks niet gestoord mag worden. Dat zou wat zijn, een dienaar van de Liefde die niet altijd bereid zou zijn om te helpen!!! Ik ben er altijd, ook voor kleine liefdesdiensten, het is mijn taak om dit te doen.

Vertrouw op deze woorden. Nu zou jij nog kunnen vragen wat de titel van deze boodschap te betekenen heeft. Nou, hoe helderder, fijner en vrijer jij bent, hoe meer jij in je Goddelijke Kracht bent om dingen hier in dit tijdraam van de Aarde te doen en dit is waarvoor jij bent gekomen.

Geëerd wordt het wezen dat hier als mens op Aarde rondloopt. Het is een grote dienst waar moed en geduld voor nodig zijn. Daarom buigen velen uit de Hogere Rijken voor jullie. Jullie mogen daar best een beetje trots op zijn.

Er valt jullie veel eer ten deel. Ik zou jou ook nog willen vertellen dat ik en anderen die hier komen om het Licht naar de Aarde te brengen ook voor verdere ontmoetingen en innerlijke reizen ter beschikking staan. Als jij nu nog zin hebt, reik mij dan jouw hand  en ik neem je mee naar een bespreking, zo zouden jullie die noemen. Ik neem jou mee naar een paar anderen van deze kant, die zich bezighouden met de veranderingen van de Aarde en met de hulp die wij mogen geven.

Wil jij hen ook leren kennen? Heb jij misschien vragen voor hen? Open je voor zo’n ontmoeting. Daarmee scherp jij jouw innerlijk waarnemingsvermogen aan en versterk jij jouw interdimensionale been en trek jij de sluier steeds verder op.

Jij leeft steeds bewuster op andere niveaus en neemt de ervaringen, de liefde, de ideeën mee terug naar de zogenaamde aardse realiteit. Wat denk je dat dit met jouw leven en dat van anderen doet? Er valt zoveel te onderzoeken, denk jij ook niet?  Wij verheugen ons op jouw bezoek!

IK Ben Michael

Ontvangen door Barbara Bessen in maart 2018. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan  

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg +49 (0) 40 37 50 32 01 info@barbara-bessen.com