Aartsengel Michael: Het is jullie Recht om hier in Vrede, Vrijheid en Vreugde te leven!

Aartsengel Michael:

Het is jullie Recht om hier in Vrede, Vrijheid en Vreugde te leven!

6 september 2021 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Het gaat er steeds in deze tijd van verandering (die niet te overzien is) om uit de kwaliteit van het hart in verbinding met het hoger verstand te handelen en te reageren. Onze vele geestelijke vrienden zijn daarbij grote helpers en het goddelijke, neutrale Veld helpt ons om stabiel te blijven, als wij ons daarvoor openen. Ik hoorde onlangs van een collega dat de geestelijke helpers wel iets beters te doen hadden dan zich bezig te houden met individuele wezens die een menselijk lichaam bewonen.

Ik heb hiermee andere ervaringen. In de bijna twintig jaar waarin ik dit “werk” doe en deze contacten heb, ben ik vaak geholpen of het nu om raad ging of met ondersteuning bij heling (emotioneel, mentaal of lichamelijk) of begeleiding bij moeilijke situaties. Waarom zouden geestelijke instanties, helpers, begeleiders, ons juist in de bijzondere tijd niet terzijde staan? Mijn ervaring is, en dit blijkt ook weer uit deze boodschap, dat ieder wezen dat in een menselijk lichaam rondloopt, ondersteuning krijgt, in welke vorm dan ook.

Het is ook logisch, want elk helder kanaal, dat wij zijn, is hier nodig. Vertrouw ook op je eigen innerlijke verbindingen. Vraag om ondersteuning. Dit alles natuurlijk samen met het Goddelijk Bewustzijn, dat wat wij werkelijk zijn, ons Hoger Zelf!

Ik wens jullie een prachtige maand september.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

* * * * * * * *

Aartsengel Michael Channeling september 2021
„Het is jullie Recht om hier in Vrede, Vreugde en Vrijheid te leven!

Ik Ben Michael, een van de vele ondersteuners bij de geboorte van de Nieuwe Aarde. Als men kijkt naar de gebeurtenissen in en om deze planeet en hen onder de loep neemt, merkt men dat de vele stappen van beïnvloeding  zoiets als laatste pogingen zijn. Velen van jullie die standvastig zijn hebben al vele jaren aan innerlijke ideeën en onze influisteringen aandacht geschonken en veel daarvan als leidraad voor je leven genomen.

Jullie hebben jezelf gestabiliseerd….je eigen innerlijke kern, het Goddelijk Hoger Zelf, (h)erkend, vervuld en misschien ook gehoord. Jullie hebben begrepen dat jullie niet alleen mens zijn. Jullie weten diep in je innerlijk dat jullie hoog-vibrerende lichtwezens zijn die hier incarneren om te helpen om het Goddelijk Licht sterker te laten zijn….waar dit ook nodig is. Jullie hebben je – misschien voor de eerste keer – bereid verklaard om zo te leven zoals mensen dit doen, afhankelijk van de familie die jullie hebben uitgekozen.

Misschien een familie met sterke afdrukken van jullie voorouders en diepe gedachten en ideeën over de manier waarop jullie hier moeten leven. Als jullie even rustig achterover gaan zitten en de ogen sluiten, stuur ik jullie innerlijke beelden van de voorouders van je familie en hun belangrijkste bijbehorende afdrukken, overtuigingen. De meesten van jullie hebben diep in jezelf afdrukken van krijgersbelevenissen opgeslagen die niet jullie, maar je voorouders of ouders hebben ervaren.

Veel van wat er door kerkvaders werd geleerd en gepredikt is als een gewoven tapijt in jullie gelegd….ook als jullie in je huidige leven niet kerkelijk georiënteerd zijn.

De vrijheid die wij bedoelen betekent dat jullie je bewust zijn van deze afdrukken. Wij vertellen jullie steeds dat het bijna voldoende is om te weten wat er in jezelf is opgeslagen en nog zijn werking kan hebben. Je hiervan bewust zijn is al als een vereffening/transformatie. Het is alsof jullie ’s morgens van huis gaan en al weten wanneer de hond van de buren zal gaan blaffen. Jullie weten gewoon dat bepaalde dingen steeds weer gebeuren als grondslag van het dagelijks leven dat jullie vormen.

Als jullie dit weten kunnen jullie met deze dingen omgaan en hen uiteindelijk transformeren. Als jullie eenmaal hier zijn om te helpen om de Nieuwe Aarde sterker te maken en vele wankelende zielen behulpzaam te zijn om de belangrijke stappen te maken, komen jullie makkelijker in helderheid. Als men dit weet kan men dit als voedingsbodem voor het vormen van de realiteit nemen. Jullie voelen het in je hart of jullie zo’n entiteit zijn. Vele, vele miljoenen van jullie zijn hier en het worden er steeds meer, om de weg te effenen. Laat je niet irriteren door hetgeen jullie als norm van buitenaf wordt aangeboden. Jullie zijn hoog-vibrerende wezens in een aarde-ervaring en met vele werktuigen toegerust on hier krachtig, helder, authentiek, maar in volle liefde, te handelen.

Beslis steeds vanuit je hart. Neem geregeld een beetje tijd voor een beslissing, voor een weg, ook voor nieuwe wegen. Voel wat passend is en kijk hoe jullie vaker (vroeger) beslissingen namen en wat er wanneer gedaan moet worden. Wat waren jullie parameters? Vele beslissingen namen jullie snel en automatisch, omdat het altijd al zo ging en omdat anderen het ook zo deden. Laat mij jullie verzekeren: Er zijn geen vereisten over de manier waarop jullie moeten zijn. Er zijn speelplannen, ideeën, voor een leven hier.

Wijzen van alle tijden wisten dit en leefden vanzelfsprekend met alle dingen waar jullie zo van houden en die jullie nastreven: helderzien, helder voelen, helder horen, telepathisch communiceren en teleporteren.

Jullie kunnen het. Jullie hebben het in je. Jullie hebben je innerlijke navigator, jullie Hoger Zelf, dat behulpzaam is. Er zijn jullie geestelijke begeleiders die jullie liefdevol toefluisteren wat er te doen valt. Denk eens aan situaties als een bijna-ongeluk, de kwijtgeraakte sleutel, de tip om iemand op te bellen en een omweg waardoor jullie een bijzonder iemand hebben leren kennen. Wat ik daarmee wil zeggen is dat wij EEN zijn. Men vertelt jullie in deze laatste fase van de verandering dat jullie gescheiden individuen zijn. Leer om deze innerlijke geschenken in te zetten.

Jullie kunnen je geestelijk overal naartoe bewegen. Werk met innerlijke beelden die jullie helpen om het leven in de hogere gebieden te leren kennen en van daaruit het aardse te beïnvloeden. Handel samen met ons, spreek ons aan, vraag om hulp en begrip. Benut de helingskracht vanuit onze gebieden. Jullie zitten in een tijd waarin jullie lichaamssysteem sterk transformeert. Niet elke dag is hetzelfde. Wentel je in de Goddelijke helende Energie. Het is jullie recht om je vrij en vreugdevol en in vrede op deze heerlijke Aarde te bewegen, maar jullie moeten daar zelf aan werken. Jullie moeten lachen, dansen, spelen. Jullie moeten vanuit het hart elke seconde het leven vormgeven. Jullie hebben de kracht en de liefde in je. Schep je leven in solidariteit en gemeenschapszin. Het zal niet zo zijn dat alle mensen deze weg van helderheid al willen gaan. Er slapen nog vele mensen die nog een wekker nodig hebben. Jullie hoeven niet te missionariseren omdat jullie weten wat hier goed of fout is. Jullie hoeven geen nieuwe partij op te richten, maar het leven hier dusdanig vorm te geven zoals jullie dit voor juist houden. Het begint bij ieder mens en er zijn steeds meer mensen die ontwaken, wat je ook onder ontwaken kan verstaan. Wij denken dat ontwaken de (h)erkenning is dat de mens een goddelijk wezen is met een zelf-autorisatie om hier te leven, op de manier die door de hoog-vibrerende wezens van Licht werd bedacht. Degenen die zich niet met dit plan bezighouden vibreren niet op jullie hartfrequentie. Daar is jullie beschermde plekje van waaruit jullie scheppen, veranderen en nieuwe dingen bereiken die jullie zien als levenswaardig zien.

Degenen die met jullie zijn beleven dit Veld dat jullie zijn en doen, ook. Zo vindt ware verandering plaats. Wij noemen het de Nieuwe Aarde, en op dit moment zijn er op deze planeet twee Aardes waarvan de bewoners samen handelen of elkaar bevechten. De kunst is om je hiervan bewust te zijn en je eigen frequentie constant te houden of te verhogen.

De sterke zonne-activiteiten helpen jullie daarbij. En wij zijn er altijd om jullie behulpzaam te zijn. Soms fluisteren wij een woordje in jullie oren: Liefde!

Ik Ben Michael.

Ontvangen door Barbara Bessen in augustus 2021. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg
+49 (0) 40 37 50 32 01
info@barbara-bessen.com
www.barbara-bessen.com