Aartsengel Michael De Goddelijke Kracht naar buiten brengen. .

Aartsengel Michael
De Goddelijke Kracht naar buiten brengen.
1 april 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen. Wij hebben het in deze tijd van veranderingen nodig – tijden die eruit zien als oorlog, terreur en geweld – om veel kracht te putten uit het centreren in de Goddelijke Kern. Wij hebben veel medegevoel nodig voor de anderen. Wij hebben ook veel medegevoel nodig voor onszelf als wij bij nader onderzoek vaststellen dat er ook in ons uiterlijk leven het een en ander niet helemaal in orde is. Juist met de dingen die met het normale leven te maken hebben.

Toch zijn wij in ons innerlijk – in het diepst van ons zijn, compleet, gezond en heel.
Uit deze kracht zouden wij steeds meer ons dagelijks leven moeten leiden, plannen, en naar buiten moeten brengen om het zachte schemeren van het Goddelijk Licht in alle dingen in te brengen.

Dit licht kan een lawine worden die verandert, ook verstoort, wat niet meer passend is, wat niet meer past op deze Aarde in verandering.

Het naderende voorjaar betekent het opbloeien van de natuur, deze steeds weerkerende kringloop van leven en sterven. Dit schenkt ons duidelijkheid, kracht en een duwtje om ons leven nog meer op te helderen en te laten groeien wat wij werkelijk willen leven. In samenwerking met ons Hoger Zelf. Dit vertelt ons over een gevoel van thuis en op je bestemming gekomen te zijn.

Dit vind ik prachtig en het geeft moed voor de aardse weg die wij moeten gaan.

Hartelijke groeten,
Barbara Bessen.

Aartsengel Michael-channeling:
De Goddelijke Kracht naar buiten brengen.

Een Goddelijke groet stuur ik jullie. Voor degenen die dit hier lezen, het in zich opnemen, geestelijk verwerken en het mogelijk gebruiken voor verandering van gedachten, ideeën en handelingen.

“Niets is wat het lijkt” is een bekende uitspraak van mijn broeder Kryon. Hij zegt dit zeer vaak om te vertellen dat achter alles dat er zus of zo uitziet, meestal iets heel anders steekt. Iets dat een andere kern in zich draagt dan hetgeen het lijkt uit te drukken. Iets dat een andere kern in zich draagt dan wat het lijkt uit te drukken. Nu zijn menselijke handelingen vaak beïnvloed door ideeën of indrukken die niet precies in het “NU van het Doen” zijn ontstaan maar een oude oorsprong in zich dragen. Zo wordt veel wat wordt gedaan niet juist begrepen. Begrijpen jullie waarom er oorlogen worden gevoerd? Jullie zien  duidelijk op tv en in de krant wat jullie op een andere manier gehoord en gelezen hebben. Maar het oude, wat al gesetteld is, dat zien jullie niet. Jullie zien het wat er nu gebeurt als een deel van het zijn, als iets dat logisch is, wat altijd al zo was, wat niet veranderd kan worden en gewoon een ding van de Aarde is. 

Hoe zou het zijn als jullie dit allemaal ter discussie zouden stellen? Als jullie elke gebeurtenis als een heldere, niet belaste, vrije mens, bekijken en vragen: Waarom, hoezo, waardoor? Dit zou met zich meebrengen dat jullie je ook afvragen: Moet dit werkelijk zo zijn? Het antwoord zou misschien bestaan uit lachen omdat jullie vaststellen dat het werkelijk idioot is, volledig onlogisch, waarom dit of dat er in het dagelijks leven op Aarde bij hoort.

Het is niet „normaal“ en het ontbeert elke zichtbare ondergrond. Waarom accepteren mensen oorlog, strijd en milieuvervuiling? Omdat het erop lijkt dat men daar niets aan kan veranderen. Is dit zo?  Het is steeds weer nodig dat degenen die niet in een menselijk lichaam rondlopen, de mensen, de Goden, die wel een lichaam bewonen er op wijzen hoe zij hun ogen moeten openen voor hetgeen overal achter steekt, wat niet zichtbaar is. Het kan zijn dat het intriges zijn die andere mensen of gevallen Goden ensceneren om daar voordeel van te hebben of zich macht te verwerven en het kan zijn dat jullie het ware, diepe Goddelijke in Alles gaan (h)erkennen. Ook als het iets is dat uit het Goddelijk raam is gevallen. Alles is Goddelijk maar niet alles is in de zin van de schepping onderweg. Het zocht eigen wegen die in het speelplan van de mens weliswaar mogelijk zijn maar zich op een bepaalde uitdrukkingswijze van de dualiteit hebben gericht. Iets dat in het raam van Goed en Slecht is vastgelopen, dat de rivier, het Spel van Balans tegenspreekt. Kort gezegd: Het scheppen op eigen manieren interpreteerde. Het is op de Aarde op dit speelveld van sterke dualiteit niet makkelijk om de blik op het wezenlijke te houden. In deze gevallen en op deze planeet gaat het erom de ware vrije wil te gebruiken en het voor ieder mens mogelijk te maken om zich vrijuit te bewegen, zich van de natuur en voedsel te bedienen, zijn dagelijkse dingen vrij en zonder daarvoor iets te moeten geven, te kunnen hebben.

Het gaat erom de creativiteit in de vorm van lichamelijke bezigheden of allerlei soorten kunsten uit te drukken. En het gaat erom de God in zichzelf te ontdekken, die vrij te maken en vanuit deze schepperskracht het leven zo in te richten als men dit wil, zonder beperkingen van staat, gemeenschap en oorlogszuchtige tegenstanders. Dit is momenteel het doel hier op Aarde.

Hoe jullie dit allemaal voor elkaar kunnen krijgen? Heel eenvoudig: Leef Het! Leef je leven zo! Alles wat jullie niet aanstaat: kijk erdoor heen, kijk er goed naar, vraag je af waarom het daar is en wat het jullie wil vertellen. Alle barrières zijn gedachten – ook degene die zich al gemanifesteerd hebben. Het zijn creaties die door de een of ander zijn geschapen

Na het herkennen gaat het erom de zaak op waarde te schatten en te verhelderen, op te lossen en te doen wat daarvoor nodig is. Daarvoor heeft men soms een beetje tijd nodig. Het beste kan men gewoon in zichzelf gaan, de zaak belichten, het bespreken met het Hoger Zelf en dan los te laten. Zo kan elk mens zijn leven in Licht leiden. Het is zeker niet altijd makkelijk, er is vaak moed voor nodig, geduld, doorzettingsvermogen en vertrouwen.

Maar het is een Kosmische Wet die altijd functioneert. Niet alle mensen zullen in deze tijd de Weg van het Ontwaken in zijn compleetheid willen aangaan. Toch is elke stap in de richting van het verdere leven en natuurlijk voor het collectief dat nu moet veranderen, een grote hulp. Het is voor alle mensen een steun, op welke manier zij dit ook waarnemen of omzetten.

Ook daarom zijn jullie hier in fysieke vorm op de planeet.

Ik bedank jullie voor jullie opmerkzaamheid. Vergeet niet dat wij uiteindelijk allemaal broeders en zusters zijn van het Geheel en ooit weer samen zullen smelten.

Ik Ben Aartsengel Michael

Ontvangen door Barbara Bessen in April 2016. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.