Aartsengel Michael Boodschap over de situatie in de Lage Landen van Europa./ 12 februari 2016 / Barbara Bessen

Aartsengel Michael
Boodschap over de situatie in de Lage Landen van Europa.
12 februari 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur
Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Ik krijg soms mailtjes waarin wordt gevraagd of de geestelijke wereld door mij heen niet eens informatie kan geven betreffende de situatie in de wereld, met name die in Europa. Ik ben er zeker van dat de mediums, zoals ik er een mag zijn, de boodschappen doorkrijgen die met hun “missie” te maken hebben.

Ik ben niet politiek betrokken en ook niet om hetgeen zij doen toe te dekken, ook niet van degenen die als “Illuminatie” bekend staan die de Aarde nog beïnvloeden. Ik ben op de weg van het openen van het hart en leer en help daarbij om de verbinding met de eigen Goddelijke Kern, het Hoger Zelf, te leggen en in het dagelijks leven te integreren.

Ook weet ik zeker dat vrede bij ieder mens apart zou moeten beginnen. Daarom dienen wij ons vredig te voelen waardoor wij veel Oude dingen loslaten en vanuit het hart reageren en aldus een vredig veld om ons heen scheppen dat zich constant uitbreidt. Desondanks heb ik Aartsengel Michael verzocht om zich over het bovenstaande onderwerp uit te spreken…. Wat hij zegt: Voila, hier is het.

Ik wens jullie een heerlijke maand. Geniet van de natuur, van jullie vredige stemming en neem veel tijd voor jezelf, als ik het zo mag zeggen.

Hartelijke groeten,
Barbara Bessen

Boodschap van Aartsengel Michael.

Lieve zoekenden!
Ik Ben Michael, door de mensen ook “Aartsengel Michael” genoemd. Mensen hebben, zoals bekend, altijd iets nodig om orde op zaken te stellen. Waar ik bij hoor?

In het Gebied van leiding, van leiders, van het in balans brengen en van het stabiliseren van de fysieke wereld. Jullie vragen mij misschien of ik een Aartsengel ben?

Als jullie dit zo graag willen, ben ik dit. Als jullie graag willen dat ik vleugels heb; goed, sluit nu dan kort even je ogen en visualiseer mij. En, hebben jullie vleugels aan mij gezien? Hmmm, misschien heb ik mij zo aan jullie gemanifesteerd want dat kan ik natuurlijk.

Ik mag met de Goddelijke Kracht, met de Scheppersenergie omgaan, hanteren, ik mag scheppen, het corrigeren, veranderen als dit goed is. Dit geldt niet alleen voor mij maar meestal ook voor het collectief ….. of is dit misschien wel hetzelfde?

Kijk nog eens goed.

Als jullie zojuist vleugels aan mij hebben gezien, zijn zij nu violet, oh, en tegelijkertijd hemelsblauw. Hoe ik dit doe? Heel eenvoudig, ik doe het. En wat toveren jullie in je leven, welke dingen, zaken  en ook uitkomsten veranderen jullie?

Of nemen jullie alles zoals het gegeven wordt? Zeggen jullie dat dit het lot is of een door karma bestuurd leven? Of zijn jullie zelfs de Aarde moe en leunen jullie lekker achterover in je stoel en kijken jullie – zonder eraan mee te doen – ontdaan en ontmoedigd in jezelf en zeggen: “Ik kan gewoon niets veranderen! Wat moet ik dan wel doen tegen de politieke uitspraak dat alle vluchtelingen welkom zijn, zij zeggen dit en zeggen dat, zij doen dit terwijl ik iets anders zie, niet dat ik harteloos ben….” zeggen jullie, “maar hoe moeten wij dit allemaal voor elkaar krijgen?” Dat is een goede vraag. 

Deze vraag is bijna niet met het verstand op te lossen. Daar zijn de logische dingen te vinden die zeggen dat een en een twee is. Misschien is het ook een drie…. in dit geval een “Goddelijke Oplossing”, een oplossing van de Schepper.

Wie of wat bestemt het leven van de mensen? “Die daar boven” of de “Illuminatie”, bazen der wetenschap, degenen die vele dingen initiëren om een wereldregering te creëren? Of zijn jullie het zelf die bijvoorbeeld bepalen wat er gebeurt? Jullie hebben je leven in de hand!!!

Ik ben bang dat het zich, zelfs bij “oude rotten” van de spirituele ontwikkeling  zoals jullie, lieve lezers, nog niet heeft getoond dat iedereen een schepper is. Iedereen kan alleen voor zichzelf scheppen en beslissen voor niemand anders.

Natuurlijk is er heel veel informatie en zijn er heel veel handleidingen aan de buitenkant die men – en ook dit is een eigen beslissing – kan of wil waarnemen en integreren.

Waarnemen is goed, integreren en jezelf daarmee vereenzelvigen is niet aan te bevelen. Alles dat aan de buitenkant gebeurt mag niet tot stimulans en barometer van het eigen leven worden. 

Jullie zijn hier als scheppers van jullie zijn en als jullie een beetje van de kwantummechaniek hebben gesnoept, weten jullie dat de toekijker bepaalt wat er gebeurt. Dit betekent dat alles waar jullie naar kijken en denken, jullie leven vormt.

Laten wij nu even samen naar buiten kijken. Wat is daar aan de hand? Nog steeds veel transformatie. Steeds maar weer en weer. Dit zal ook nog een tijdje zo doorgaan. Mogelijkerwijs worden bepaalde gebeurtenissen ook gestuurd door degenen die onrust in het gebied van Midden Europa willen zaaien.

Het is weliswaar een niet helemaal verenigend Europa, maar het beleefde al zeventig jaar geen oorlog meer, ook toen het erop leek dat niet alles zo vredig was. Maar er waren steeds mogelijkheden om op een vredige manier te handelen.

Misschien is dit enige mensen en groeperingen een doorn in het oog? Wat doet men als men veranderingen door wil voeren? Men zorgt voor onrust. 

Misschien ook door gebeurtenissen en nieuwigheden die niet zo duidelijk zijn de verkeerde kant op te sturen. Ik geef het zomaar als een idee vanaf de zijlijn.  Hoe het ook zij, er verandert niets aan het feit dat ieder voor zijn eigen leven verantwoordelijk is en dit elk moment zelf weer schept.

Laten wij samen even resumeren: Ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. Men moet niet goedkeuren wat er aan de buitenkant gebeurt, maar men kan zich daardoor ook niet laten opwinden. Men kan op een zakelijke manier over ideeën spreken, met anderen discuteren en ook hulp aanbieden.

Vele vrijwilligers doen dit momenteel. Zij komen vanwege de vele vluchtelingen aan hun grenzen. Ik zou jullie alleen maar willen aanmoedigen om de mensen die in jullie landen komen, welkom te heten. Bedenk dat jullie allen ooit op de vlucht waren vanwege politiek of door een oorlog, misschien niet in dit leven maar zeker in andere levens.

Op de vlucht zijn kan ook betekenen dat men verscheurd en gebroken uit een levenssituatie komt. En bedenk dat jullie voorouders het vluchtgevoel goed kennen. Kijk maar eens terug om te zien wat deze Aarde al allemaal beleefde.

Herinner je de woorden van Kryon die altijd weer vertelt dat als men iets van oude ervaringen of patronen loslaat, dit tot in de zevende generatie werkt. Als men al deze gebeurtenissen met deze wijze blik bekijkt herkent men dat hier een geweldige heling kan plaatsvinden. Zowel bij degenen die vluchten als bij degenen die hen opnemen. Toch dient ieder in zichzelf te kijken naar wat hij voor juist houdt om te doen. Dit kunnen de vele petities zijn die worden onderschreven waardoor de politici weten dat men niet alles zomaar pikt. Dit zijn demonstraties, ook wanneer degenen die demonstreren niet graag gezien worden terwijl zij toch deel van het collectief zijn en gehoord zouden moeten worden in plaats van eenvoudig monddood te worden gemaakt.

Ook een persoon in de top van de regering dient ermee in het reine te komen dat hij/zij niet altijd wordt geëerd en zijn/haar beslissingen als verkeerd aangezien worden.

Als jullie willen opstaan om je luidop te melden, doe dit dan. Maar wees met je andere been, zoals Kryon dit noemt, multidimensionaal en werk op de hogere, innerlijke gebieden.

Jullie weten toch dat geest de materie vormt. Stel je steeds weer voor dat de mensen in jullie land, ook degenen die zwervend leven, in vrede en vreugde, met achting voor anderen, leven. Vorm deze beelden en kijk toe hoe verrijkend het kan zijn als verschillende culturen met elkaar leven en tradities en levenswijsheden met elkaar uitwisselen.

Is het niet prachtig? Alles begint in de geest.

Het heeft geen nut om hier iets niet goed te vinden en ertegenin te gaan. Men kan zinvolle ideeën opperen, ook de stem verheffen en petities tekenen, demonstreren, maar men dient ook met het hart en met geestelijke kracht een vredige wereld visualiseren.

Deze kracht hebben jullie allemaal. De ”Gouden Golf” uit het centrum van het melkwegstelsel geeft jullie deze kracht. Jullie Hoger Zelf inspireert en steunt jullie bij jullie ideeën en vormt jullie gedachten voor het welzijn van iedereen.

Vrede ontstaat – wij kunnen dit niet vaak genoeg zeggen – steeds eerst bij jullie zelf om zich daarna uit te breiden en het veld te veranderen. En dit betekent niet altijd stil in een hoekje blijven zitten, af te wachten en af een toe te beschimpen. Wees uiterlijk actief op een manier waarop jullie en je kleine goddelijkheid dit voor zinvol houden en wees in de stilte en visualiseer in jullie hogere gebieden een vredige omgeving. Dit is wat jullie voor jezelf en de Aarde kunnen doen. 

Wees vol vertrouwen en heb geen angst. Angst is oude energie die vaak stilstand met zich meebrengt. Angst verhindert uitbreiding van het bewustzijn. Laat mij nogmaals vragen: Denken jullie ook niet dat wij allemaal vluchtelingen zijn?

Laten wij nog kort een blik in de verdere wereld werpen. Er zijn vele delen van Hogere Zelven in deze tijd op Aarde geïncarneerd. Deze planeet is momenteel vanwege haar snelle ontwikkelingen zeer gewild. 

Afgezien van de dingen die jullie persoonlijk aan de buitenkant als niet goed beschrijven is deze tijd een bijzondere mogelijkheid om sterke dualiteit te ervaren.

Bedenk dat deze snelle ontwikkelingen aan de buitenkant de zwerftocht der volkeren naar technologie zijn en dat tegelijkertijd door deze ervaringen er mogelijkheden zijn voor verdere groei. Bezie alle gebeurtenissen met jullie inter-dimensionale ogen en bekijk hen met een wijze blik. Wat er gebeurt is uiteindelijk een sterke zuivering van oude opgeslagen dingen.

Vele gebieden op Aarde leggen steeds meer getuigenissen van Oude Tijden open. Jullie lezen boeken of houden van films met gebeurtenissen in het heelal of verborgen geheimen. Hoe zou het zijn als men spoedig op een van de strategische aarde-punten Sterrenpoorten vindt die door vroegere sterrenreizigers zijn gebruikt? Als de mensheid plotseling weet wie de piramiden werkelijk hebben gebouwd omdat men herkent hoe de gravitatie en de aantrekkingskracht van de Aarde veranderd of verhoogd kan worden.

Vele fondsen van oude geschriften vertellen over buitenaardse bezoekers en hun activiteiten hier. Dit is een tijd van openbaringen. 

Laat mij jullie iets vragen: Zijn jullie Aardlingen, Inheemsen van de planeet Aarde, Terra, Gaia, of komen jullie ook van ver weg, misschien zelfs uit een ander Universum?

Jullie waren waarschijnlijk niet op de vlucht maar deze planeet heeft jullie haar lichaam en een plek aangeboden. Ook al is het maar voor zekere tijd. En – dat wil ik ook nog vragen – wat heeft jullie geïnspireerd om hier (nu) te zijn?

Wees hartelijk gegroet door Michael, een Universeel Reiziger en Hoeder van de Waarheid.

Ontvangen door Barbara Bessen in oktober 2015. Deze tekst kan vrij worden gebruikt. Veranderingen zijn niet toegestaan.