Universele Broederschap en Goedwilligheid

 

Universele Broederschap en Goedwilligheid

Door Aurora Ray, 5 juni 2023

Terwijl we opgroeien wordt ons geleerd om te discrimineren. Ons wordt geleerd om de verschillen tussen ons en de anderen te zien. Ons wordt geleerd om mensen te kwalificeren als onze tegenstanders of onze vrienden, onze meerderen of onze minderen. Ook wordt ons geleerd onszelf een etiket op te plakken.

Dit alles creëert dualiteit – wij en zij, meerderen en minderen, vrienden of tegenstanders. Miljoenen mensen zijn gedood in naam van religie, miljoenen in naam van de natie, miljoenen in naam van de kaste, miljoenen in naam van de huidskleur en miljoenen in naam van geslacht/gender.

De waarheid is dat alles één is, een kosmische eenheid. Uit dit bewustzijn komt geweldloosheid voort.

Het goddelijke is niet ver van ons verwijderd. Het is in ons. Het is ons diepste bewustzijn. Het goddelijke en het persoonlijke zijn geen twee aparte dingen. Ze zijn één en het hetzelfde. Daarom hebben de Upanishads gezegd: athato Brahma jijnasah: “Jij bent dat.” Met andere woorden, jij en het goddelijke zijn één.

Als je kijkt naar een boom, en je weet dat de boom slechts een manifestatie is van het hele bestaan, zal je in staat zijn om hem in een ander licht te zien. Je zult zien dat hij niet iets is dat van je gescheiden is, maar dat hij een expressie is van je eigen bewustzijn – net als jouw lichaam en jouw mind. Dit begrip helpt mee om harmonie in het leven te brengen en harmonie in de samenleving.

Yoga legt de nadruk op het feit dat we geen afzonderlijke wezens zijn maar een deel van het hele universum. Hoe meer we onszelf in verband kunnen brengen met anderen en de wereld op dit niveau, hoe vrediger ons leven en onze relaties worden.

Het yogasysteem werd oorspronkelijk gecreëerd als een manier om mensen te helpen in harmonie te leven met de hele schepping. Veel yoga-technieken zijn ontworpen om ons te helpen meer bewust te worden van ons individuele potentieel en de unieke talenten en vermogens die een ieder van ons bijzonder maken. Door te leren begrijpen wie we zijn en wat we anderen te bieden hebben, kunnen we onszelf gaan zien in een nieuw licht, wat ons dan leidt tot het ervaren van waar geluk voor onszelf en voor de mensen om ons heen.

Daarom leert yoga dat elk kwaad dat wij een ander aandoen, wij uiteindelijk onszelf aandoen. Als je iemand anders pijn doet, zal je onontkoombaar op een bepaald moment dezelfde pijn onder ogen moeten zien. Yoga leert ons dat als je echt gelukkig wilt zijn, je anderen geen kwaad moet doen.

Het onderwerp geweldloosheid is een enorm groot en complex onderwerp, maar als wij in staat willen zijn om geweldloosheid in ons leven toe te passen, moeten we eerst begrijpen wat het betekent.

Geweldloosheid is niet zo maar een methode om onze politieke of economische doelen te bereiken. Het is veel meer dan dat. Geweldloosheid is een manier van leven. Het is het antwoord op alle problemen die de menselijke samenleving teisteren. Geweldloosheid is de wet van het leven.

Geweldloos zijn betekent nooit kracht beantwoorden met tegenkracht, nooit haat met haat vergelden, nooit geweld beantwoorden met gewelsd; in tegendeel, het betekent vol liefde, sympathie en dienstbaarheid zijn gekoppeld aan opoffering en verdraagzaamheid om verandering ten goede in de tegenpartij teweeg te brengen.

Geweldloosheid is tolerantie en begrip gekoppeld aan zelf in het nadeel zijn te midden van gevaar en tegenslag. Het vereist meer kracht dan geweld. Het vereist meer menselijkheid dan gewelddadigheid.

Geweldloosheid is gebaseerd op de vaste overtuiging dat menselijke wezens in wezen goed zijn en daardoor in staat om hun fouten te herstellen zonder hun toevlucht te nemen tot dwang of geweld.

Het houdt in dat het kwaad alleen overwonnen kan worden door het goede, dat haat alleen verdreven kan worden door liefde en dat duisternis alleen verdreven kan worden door licht. We hebben het recht niet om op jouw beurt anderen te haten noch om wraak op ze te nemen.

Sarve bhavantu sukhinah. (Moge iedereen gelukkig zijn). Sarve santu niramayah. (Moge iedereen vrij zijn van haatgevoelens.) Sarve bhadraani pashyantu makutam bhavadbhih. (Moge we allemaal overal voorspoed zien.) Om shanto, shanti, shanti. (OM vrede, vrede, vrede.)

Deze mantra wordt gereciteerd als een gebed voor vrede door miljarden Hindoes en Boeddhisten over de hele wereld. Het is een toverspreuk voor universele broederschap en goede wil.

Het idee dat wij allemaal één zijn is heel moeilijk te bevatten en de illusie van individualiteit is zo sterk dat het ons ervan weerhoudt om de waarheid te zien.

Ons lichaam mag er dan uitzien als gescheiden, maar het is in feite een deel van de kosmos. Ons lichaam is samengesteld uit materie die lang geleden in de gloeiendhete ovens van verre sterren is gecreëerd. Wij zijn gemaakt van sterrenstof.

Dezelfde atomen waaruit ons lichaam bestaat waren eens deel van de lichamen van dinosaurussen of andere dieren. Dezelfde atomen waaruit ons lichaam bestaat zullen eens deel uitmaken van een ander menselijk lichaam of zelfs een boom of een plant. Niets gaat verloren in het universum, alles wordt slechts getransformeerd van de ene vorm naar de andere.

Het uiteindelijke doel is om één te zijn met de kosmos en eenheid te ervaren. Het ervaren van eenheid is de top van de menselijke ervaring. Het is de ultieme ervaring van liefde en vrede, geluk en gelukzaligheid. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven.

We kunnen het niet beschrijven omdat woorden tekort schieten, maar we kunnen trachten eenheid te ervaren via meditatie.

Zodra de mind/het verstand alle beperkingen van tijd, ruimte en oorzakelijkheid (betrekking tussen oorzaak en gevolg) heeft getranscendeerd, wordt het rustig en stil, als een helder meer waarin zelfs de rimpels zijn verdwenen die werden veroorzaakt door de stenen die er eerder zijn ingegooid. Zo’n meer is vol zuiver water, onaangetast door onzuiverheden en vervuilingen, en dat is wat er met je geest gebeurt wanneer je deze staat bereikt – je wordt vol zuivere liefde, compassie, vreugde en gelukzaligheid.

Zoals Heraclitus zei “Je kunt geen twee keer in dezelfde rivier stappen omdat het water constant verder stroomt.” De rivier van het leven stroomt verder en neemt alles wat we geweest zijn met zich mee, alles wat we hebben gedaan en alles wat we zijn geworden, maar we sterven niet want het leven gaat verder.

In plaats van iets te zijn om bang voor te zijn, kan de dood van het fysieke lichaam worden gezien als slechts een transformatie voor zowel onszelf als onze geliefden.

Het leven is cyclisch; de dood is cyclisch. We zijn allemaal één.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org