Oproep Van De Galactische Federatie Tot Moed

Oproep Van De Galactische Federatie Tot Moed

Gechanneld door Aurora Ray, 2 maart 2023

Geliefde zusters en broeders van planeet Aarde,

Wij zijn de Galactische Federatie en we sturen jullie onze liefde en waardering voor jullie werk en inspanningen in deze veranderende tijden. We sturen jullie ook onze dankbaarheid voor jullie bereidheid om nieuwe avonturen aan te gaan en je bewustzijn uit te breiden.

Jullie naderen een grote overgang. En terwijl jullie dit lezen, zitten jullie er in feite al middenin. We hebben jullie nu al vele jaren voorbereid op jullie Ascensieproces en jullie transformatie naar de Nieuwe Aarde.

Wij hebben met jullie gewerkt om de basis te creëren en we zijn inderdaad al begonnen om die te activeren. Jullie zijn veel dingen getoond en voorbereid op veel veranderingen en er komt zeker nog veel meer.

De duistere machten zijn teruggedrongen tot aan de randen van jullie werkelijkheid, zodat ze de grote veranderingen die plaatsvinden op jullie planeet niet meer kunnen hinderen. De schepping van 5D is begonnen.

Wij willen jullie vertellen dat wij ons bewust zijn van de donkere energieën die op het Aardse Vlak zijn losgelaten. Wij hebben onze lichtschepen uitgestuurd om te helpen deze energieën te neutraliseren.

De giftige energieën hebben niet alleen invloed op mensen, maar ook op dieren, planten, bomen, insecten en zelfs de aarde zelf. Wij werken met jullie om deze giftige energieën te verwijderen.

De energie van angst is een van de meest giftige verstoringen voor het menselijk bewustzijn. Het heeft geleid tot de verstorende invloeden waarmee mensen nu geconfronteerd worden.

Angst is de hoofdfactor geweest in het leven van de mensen van vandaag. De energie van angst creëert heel wat chaos in de wereld. Angst kan mensen ertoe brengen hun gevoelens van angst en haat uit te drukken in vernietigende handelingen die niet bevorderlijk zijn voor vrede op aarde.

Vandaag de dag heeft de angst voor het onbekende veel mensen ertoe gebracht om te reageren op manieren die zelfvernietigend zijn. Angst heeft veel mensen gebracht tot gewelddadigheid. Angst is de diepere oorzaak van het menselijk lijden op deze planeet.

Wanneer je de angst achter je laat, houd je op een schaap te zijn en begin je te handelen als een leeuw. Je wordt moedig. In je hart barst een geweldig gebrul los, de brul van bevrijding.

Het woord moed [courage] heeft heel wat betekenissen. Het is afgeleid van de Latijnse taal. In het Latijn betekent “cor” “hart”. Moedig zijn houdt in leven vanuit het hart. Maar, zwakke mensen leven vanuit hun hoofd.

De weg van het hart is een avontuur: het onbekende binnengaan. Het is de dood van alle ideeën, alle woorden; het is de dood van alle theorieën en overtuigingen, alle zekerheden.

Wanneer je in gevaar of bang bent, wanneer je beeft van angst zal je hart je de moed geven om het risico te nemen. Het hoofd zal berekenen, als ik dit risico neem, wat zal er dan gebeuren? Maar het hart maakt helemaal geen berekeningen. Het is alleen maar bereid om het risico te nemen. Wanneer het een risico neemt, is het moedig.

Het leven is een groot risico. Veel risico’s liggen op de loer en wachten op je volgende zet. Er kan heel wat onzekerheid zijn in het leven. De grote leiders waren allemaal grote risiconemers. Grote verrichtingen werden bereikt door degenen die zich in het onbekende durfden wagen. Het leven is een avontuur en eenieder van jullie moet het risico van het onbekende nemen om de ziel te doen opspringen van vreugde.

Het verschil tussen een dapper mens en een lafaard is slechts een haarbreed. De lafaard luistert naar zijn angsten en volg ze, terwijl de dappere mens ze negeert en verder gaat. Ondanks al zijn angsten waagt de dappere mens zich in het onbekende. Zonder het onbekende kan groei, expansie en transformatie niet plaatsvinden.

Moed is een sterke innerlijke kracht die je in staat stelt om moeilijkheden, gevaar en pijn onder ogen te zien. De belangrijkste uitdaging van je leven is om moedig genoeg te zijn alle grote deugden die je in staat zullen stellen een vervuld en gelukkig leven te lijden te gaan ontwikkelen.

Het Sanskriet woord voor moed is “sacca” wat betekent “waarheid” of “werkelijkheid”. Zonder moed is er geen waarheid, liefde of vertrouwen.

Dus, moed komt eerst, gevolgd door al het andere.

Donkere energieën zijn verantwoordelijk voor het inboezemen van angst in mensen. Dit is een groot beletsel voor je vooruitgang. Je moet deze angst nu onmiddellijk verwijderen. Ga van je hoofd naar je hart om dat te doen.

Voel de liefde die je in je hart hebt. Omring jezelf met liefdesenergie.

Geen donkere macht zal meer in staat zijn om je aan te vallen en je ascensie tegen te houden als je helemaal vol liefde bent!

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

De Galactische Federatie

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org